2018-05-30 Udal bilkura

Gure taldeak esan eta bozkatuak 2018-05-30eko udal bilkuran, idatziz:

Data: 2018-05-30

 

Udal bilkura

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespenak, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudietako 4. aldaketa zehatzaren behin behineko onespena; “San Martin” 3. eremua, “San Juan” 24. eremua, “Basarte” 25. eremua eta Izarre Jandalo” 33. sektoreari buruzkoa, zein Azkoitiko Lurzoru Urbanizaezinari buruzkoa eta Araudi Orokorraren Testu Bateratua.

 

Aholkularitza batzordeko aktarekin genituen arazoak zuzendu ondoren, hau da, gure taldeak esan eta irakurri zituen batzuk gehitu ondoren, arau aldaketak baloratzera pasako gara.

Eztabaida egon daiteke, bati Ha 1eko lursail minimoak nahiko iruditu eta beste bati aldiz 5 Ha gutxitxo. Gure herrian 2,5 Ha ditugu gutxieneko jarrita.

Eraikinen arteko gutxieneko distantzia ere 50m.koa da gure herrian eta badirudi neurri honekin ere ez gaudela denok ados.

Orain arteko herriko arauekin alderatuz ez dago, guk dakigula behintzat, aldaketa esanguratsurik. Esan diguzuenez nekazal taldeekin eztabaidatu eta adostu dituzue.

Aholkulari batzordeak, besteon eskaerak kontutan harturik, irekiak egitea erabaki zenuten eta hori ere asko eskertzen dizuegu.

Beraz, aktaren arazoa konpondu aurretik batzordean bozkatu genuen ezezkoa baietz bihurtuko da, batez ere, esan bezala, gure eskaera kontutan hartu eta herrira irekitzeko beste pausotxo bat eman dugulako.

 

 

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udalaren 2 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

 

Uste dugu, azkeneko udal bilkuran, garbi geratu zela kreditu aldaketa, kreditu gehigarri eta honelako beste denei zergatik ez diogun baietzik ematen eta bilkura hartan aurreratu nizuen bezala gure ezezkoa.

 

 

4.- Azkoitia Lantzen, S.A. eta Azkoitiko Udalaren arteko hitzarmena onestea alokairua sustatzeko laguntzak izapidetzeko hitzarmena onestea.

 

Orain arte ematen diren laguntza berdinak emateko hitzarmen hau sinatu behar bada, hau da, juridikoki hau bada formarik egokiena, gure oniritzia duzue.

 

 

5.- Korreo Berri, S.L.-k aurkeztutako aparteko berrikuste errekurtsoaren tramite onespena eta espedientea Aholku Batzorde Juridikora bidaltzea nahitaezko irizpena eman dezan.

 

Korreo Berri enpresa Azkoitiko udalarekin zorretan badago eta zor hori kitatzeko baliabideak baditu, bidezkoa ikusten dugu, guk udaletik kobratu ezin geniona, orain aldunditik kobratzen saiatzea. Dena den denok izan behar dugu defentsarako aukera eta errekurtsoaren tramitearen onespenaren alde bozkatuko dugu.

 

6.- 2019 urtean lan ondorioetarako Azkoitiko Udalerriko tokiko jai eguna zehaztea.

 

Udaleko langileekin adostasuna badago guk ez dugu eragozpenik jarriko.

 

 

7.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

8.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

9.- Gure Esku Dago mozioa

Gure Esku dago egitasmoari buruko mozioa. (erantzuna)

Gure taldeak beti uxatu nahi izan ditu, Euskal Herria, Euskadi,… eta horrelako hitzek ekartzen dituzten eztabaidak.  Zuen azken mozioa hitz hauexekin hasi genuen. Berriro ere hitz berberak irakurri ditugu eta guk ere lehen pentsatzen genuen berdina pentsatzen jarraitzen dugu. Dena den, zuei ez badizue aparteko arazorik sortzen, suposa dezakegu herrian dagoen talde eragileak, azalean gelditu gabe mamira jotzea nahiago duela eta garrantzia gaiaren sakontasunean aurkitu duela. Gure taldeak, egia esan, nahiago du, ahal baldin bada behintzat, horrelako hitzek ekartzen dituzten arazoak uxatzea, gure uste apalean, kolore denetako jendea batzeko egokiago delako.

Baina badira mozio honetan gure taldeak garrantzia ematen dioten beste hainbeste hitz eta esaldi ere:

Elkarrekin etorkizun demokratiko, justu eta duina eraikitzeko bidean

etorkizuna elkarrekin

Herritarron Ituna

herritarren behar, ilusio, asmo eta zergatiak jasoko dituen bilduma zabala

adostasun esparruak elkarrekin eraikitzeko

Eztabaida, ekarpen, proposamen eta adostasunaren bidez eraikiko dugun tresna dinamikoa izango da.

Adostu dezagun bidea elkarrekin.

 

Gure ustez juxtu hitz hauexekin definituko genuke, nola izan beharko luken etorkizuneko politika, hitz batean esan behar bagenuke, parte-hartzailea.

Kataluniako mozioak ere etorri dira udal honetara, eta mozio haietan esan genuen berdina esango dizuet zuei ere, kriston inbidia ematen digula horrelako herri mugimendu batek.

Baina jakin ezazue gure taldeak soilik Azkoitiko gaiak  jorratzen dituen mozioetan hartzen duela parte, gure ustetan udaletxea ez baitago aurkezten zaizkion mozio denei erantzuna emateko. Herriko nondik norakoak, ekintza konkretuak, ekintza horiek behar dituzten aurrekontuak, taldeei laguntzak emateko,… badaudelako beste toki egokiago batzuk, batzorde irekiak, udal bilkurak… Guretzat lehen pausua eta garrantzitsuena eman duzue, herri mugimendu handia lortu duzue eta herria alde batera mugitzen bada, udalak ere alde berera joan beharko luke. Beraz, talde bezala iritzia eskatzea logikoa iruditzen zaigu eta aurreko paragrafoetan eman dugu, berriro ere zuekin salbuespen bat eginda, baina azkenik hemen aurkezten diren beste mozioei ematen diegun erantzuna emango dizuegu zuei ere, guk taldekideak kontu hauetaz informatu eta gero bakoitzak aukera dezala pertsonalki zertan hartu nahi duen parte, guk horraino iritsi dezakegu udaletxeko partaide bezala eta gure bozka besteetan bezala abstentzioa izango da. Hori bai, horrelaxe jarraitzeko animua luzatzen dizuegu, horrelako herri mugimenduei benetako garrantzia ematen diogulako.

 

10.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

Udal bilkura 2017-02-22

Azkoitia Bai  

Data: 2017-02-22

 

Udal bilkura

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ados.

 

2.- Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudietako 25. eremuan –Basarte- kokaturiko lursailari buruzko Hitzarmen Urbanistikoaren hasierako onespena.

Udaletxeko idazkari eta teknikoen arabera, eremu honetan hasieratik dauden akats batzuek zuzentzea besterik ez da, orain, eraikina handitzera doazenean, azaldu direnak. Gure aldetik, lursail horri dagozkion datuen zuzentze eta eguneratzeari ez diogu eragozpenik jarriko, batzordeetan azaldu diguten bezala hori besterik ez bada. Beraz aldeko bozka.

 

3.- Azkoitiko herrian gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko dituen ordenantza erregulatzailearen hasirako onespena.

Ordenantza denek izaten dituzte hasieran akatsak eta tokatzen ez zaien batzuk, hutsune hauek aprobetxatuz, laguntzak jasotzen dituzte. Laguntza hauen xedea errespetatuz eta benetan behar dutenei laguntzeko aldaketak direla ikusirik, gure baiezko bozka.

 

4.- Azkoitiko Udaleko izapideen eskuliburua egiteko HAEE eta EUDEL-ekin hitzarmenaren onespena.

Herritarren onurarako eta dagoena modernizatu eta erraztuko duen itxaropenez ados.

 

5.- Azkoitiko Udala Gipuzkoako Lurralde Historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziora atxikitzea.

Hemen jartzen duenez, udalak bere gain konpromiso batzuk hartu behar ditu eta batik bat, puntu batek harritu gaitu, eta honela dio:

“e) Gida metodologikoak eta herritarren partaidetzarako onuragarriak izango

diren beste edozein baliabide edo tresna proposatzea, bereziki partaidetzazko

aurrekontuen ereduak eta estrategiak diseinatzea.”

2017ko aurrekontuak onartu berriak dira, eta aurrekontu parte hartzailetan ez zenutela sinesten esan zeniguten behin eta berriz. Beraz harrituta utzi gaitu zuen partetik konpromiso hau hartzeak eta badirudi, aholku edo agindua, nondik datorren indar ezberdina duela eta nahiz eta behin eta berriz independenteak zaretela aldarrikatu, zuen gainetik txotxongiloak bezala erabiltzen zaituzten norbait dagoela. Dena den, nahiz eta honelako konpromisoak aspaldi gaindituta izan behar genituen, zuen partetik, aurrerapauso bat  dela deritzogu eta ez gara izango gu, arlo honetan, oztopoak jarriko dituen taldea, beraz animo!, jarraitu horrela eta noski gure aldeko bozka.

 

6.- Udalerriko Toponimian Egurbideola baserri izenaren zuzenketa onartzea.

Jatorriko toponimia Egurbidetorrea bada, guk ez dugu beste ezer eranstekorik, beraz ados.

 

7.- EH Bildu eta EAJ-PNV udal taldeek Emakumeen Nazioarteko Egunari buruz aurkeztutako Adierazpenak.

Gure erantzuna badakizue.

Egun hau urtero iristen da eta urtero egiten dira horrelako mozioak udal bilkuran, baina urtean zehar egiten ditugun batzordeetan ez dut, gai honetan, jarrera berezirik ikusten.

Beraz, beti bezala, taldekideak informatu eta bakoitzak ikusiko du, egun horretan izaten diren ekintzetan parte hartuko duen ala ez eta hemen eta orain, berriro ere esan, nahi duzuenean jarriko garela lanean.

Dagoeneko, baten baina gehiagotan bota dizuet denoi konbitea, gai hau guretzat ere oso garrantzitsua dela eta besterik ez bada ere, denok adosturiko aipamen bat egin behar genukeela hilero, baina oraindik ere erantzunaren zain nago.

Gero niri esango didazue protagonismoa nahi dudala, baina horrelako egunak aprobetxatuz, zuek hartzen duzuela iruditzen zait niri.

Gu puntu honetan eta hurrengoan abstenitu.

 

8.- EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa: “Guernica” Gernikara.

 

9.- Udal kontu-hartzaileak 2016 ekitaldian formulatutako eragozpenen aurkako desadostasunen berri ematea.

 

10.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

11.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

12.- Galde-erreguak.

Hilero bezala gure aipamen berezia matxismoaren aurka eta mozioak mozio, gu, beste askotan errepikatu dugun bezala, prest, denon artean, gai honen bueltan, lanean jartzeko eta beste arlo askotan bezala, denon adostasuna erakusteko, nahiko errez lortuko genukeela iruditzen baitzait, baina ez gaur bakarrik, urte osoan baizik. Eta nola ez aipamen berezia eta doluminak Tolosan bortxatua izan den, neska horri eta baita bere familiari ere.

FacebookTwitterGoogle+

Inuzentada

Hemen dituzue gure taldeak 2016-12-22ko udal bilkuran esan eta bozkatutakoak.

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena,hala badagokio.

ADOS

 

2.- 2017rako Udalaren, San Jose Egoitzaren, Zubiaurre-Elkargune Institutuaren, Azkoitia Lantzenen Aurrekontuen eta Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

 

Azkoitiko Udala :

Orokorrean badira hainbat partida ados gaudenak:

-Plaza berriko proiektua.

-Zebra bideak konpontzea.

-Herriko taldeei diru laguntza igotzea.

-Berdintasunean ere, gazteen berdintasunean, partida igo duzue eta azken egunetan aurrekontu orokorraren  ehunenekoetara iristen ez den beste kantitate txiki bat ere bai.

-Baita lokal eta etxebizitza alokairuetan ere.

-Interpretariaren partida guk ere eskatu bezala kendu egin duzue.

Eta ez dugu dudarik egiten zuek jarritako beste partida asko ere beharrezkoak izango direla.

 

Oso gutxi dira gobernuaren aurrekontutik kenduko genituzkeen partidak:

-Prentsa zerbitzua: 69.000€. Bestela ere nahiko propaganda eta agerraldi egiten direlako eta informazioa beste komunikabide batzuetatik aurretik emana egoten delako.

 

-Kreditu globala: 40.000€tik, 20.000€ra jaitsi. Kreditu aldaketak egiteko ez duzuelako batere arazorik, besteoi non gastatu kontsultatu gabe.

 

– Elektrizitate kaxak konpontzea: 200.000€tik, 181.500€ra jaitsi zeuek esan bezala kostua hau izango baita.

 

– Eskoilerak: 30.000€ kendu, epe motzera beharko balitz kreditu globalean badagoelako eta Martxotik aurrera 2016ko gerakinean/remanentean  nahiko diru izango duzuelako.

 

Bestalde gure eskariak ere ez dut uste asko direnik:

– Auzokonposta indartzea: Zaborraren bueltan kanpaina egiteko 13.000€ aurreikusten dituzue eta kanpaina horren barnean guk auzokonposta indartzeko ikerlana eskatzen dizuegu herriko auzo ezberdinetan.

 

– 13 eta 18 bat urte bitartekoen aisialdia zuzenduko lukeen proiekturen bat, gure gazteek asteburuetan beste era batera disfrutatzen ikasi dezaten 25.000€.

 

-Ekintzailetasuna sustatzeko diru laguntza: 60.000€. Pasa den urtean diru-laguntza hau kendu egin duzue. Azpeitian oraindik ere, iraurgi lantzenetik ematen zen diru hau, udaletxetik ematen jarraitzen dute, baina gure herrian ez.

 

– Berdintasuna: Herriko talde feministari 10.000€ko diru laguntza, udalarekin adostutako ekintzak burutzeko.

 

Kendutakoaren eta eskatutakoaren soberakina 42.500€koa da eta azken unerarte itxaron nahi izan dugu, soberakin hau oposizioko liberatuarentzat jartzeko itxaropenarekin, baina gaur berririk ez bada horrela gelditu beharko du.

 

Bestalde badakizue, gure taldea, tasa,zerga eta tarifetan, diru gehiago biltzearen aldekoa dela:

Tasa, tarifa eta zergetan gure ustez askoz gehiago bildu, gero klase ertain/baxuko herritarrari laguntza gehiago eman ahal izateko.

 

Eta nondik bilduko luke gure taldeak diru gehiago?

Zabor bilketatik 150.000€, etxe hutsen zergan  80.000€ eta elkargunean 7.000€.

 

Dena den, arazorik handiena parte hartzean dagoela deritzogu:

Aurrekontuetan egin ditugun eskakizunei ez diozue jaramonik egin.

Aurrekontu parte hartzaile eta herri galdeketaren bidez, herritarrek erabakitzeko diru partida jarri nahi genuen.

 

Azken unean ere egin genuen saiakera: herritarrek parte hartze bidez, erabaki zuen parke estalia, legealdi hasieratik , zeuek diozuen bezala, egingo duzuela agindu izan bazenigute, gure ezezko bozka, abstentzioagatik aldatzeko prest agertu ginen, baina orain ere, gehiengo osoekin maiz gertatzen den bezala, saiakeran gelditu da soilik.

 

Datorren urtean, udal gobernu eta teknikarien datuen arabera, 2016ko gerakinetatik diru kopuru polita izango dugula erabilgarri aurreikusten da, 1.000.000€ gutxi gora behera. Ez dakigu zertan erabiliko diren. Guri, parte hartzean, zeregin handia dagoela egiteko iruditzen zaigu.

Dena den, diru hau 2017ko Martxotik aurrera egongo da erabilgarri eta ordutik aurrera ikusiko dugu zertan erabiltzen den.

 

Beraz, zertan gastatu baino, erabakiak nola hartzen diren dugu ezberdintasunik handiena. Gauza asko egiteko diru kopuru eder bat dagoela garbi geratu da. Idatzi honen hasieran ikusi daitekeen bezala, gure ekarpenak egin ditugu, hemen aipatu ez diren beste batzuk ere bai, baina erabakiak hartzeko era aldatzen ez den bitartean, eztabaida nahiko antzua dela deritzogu.

 

Baina itxaropena ez dugu oraindik galdu,nahiz eta momentu honetan  gobernuan daudenek, bide hau jorratzeko, laguntza baino, oztopo gehiago jartzen dizkiguten, 2017ko aurrekontu hauetan nabaritzen den bezala.

 

Parte hartzearekin zerikusia duten eskari denei ezetza eman diete, beraz, orain arte bezala, udal gobernuak jarraituko du, herritar denontzat, erabakiak hartzen.

Beraz, gure taldearentzat parte hartzeak duen garrantzia azpimarraturik, ezezkoa.

 

San Jose egoitza :

Foru Aldundiak hartu duenetik, aurrekontua asko jaitsi da eta erabiltzen den dirua ondo justifikatuta dagoela deritzogu. Beraz aldeko bozka.

 

Elkargunea :

Oraindik eraikinaren mailegua ordaintzeko 5.140.000€ inguru falta zaizkigu, eta herritar denok jarraitu beharko dugu ordaintzen.

Gure apustua erabiltzaileak ordaintzea litzateke, baina hemen zenbaki potoloak daude oraindik.

Eguneroko erabilgarritasunean ere ez dugu enpazik egiten, hau da, Elkarguneko erabiltzailea, bertako gastuak ordaintzeko kapaz ez da.

Lehen esan bezala, beste herriekin konparaketa bat egin ondoren, jarduera batzuetan, oso prezio baxua dugula ikusi dugu, eta jarduera horien garestitzea  proposatu dugu, beste ondoko herrien batezbestekoan kokatu gaitezen. Prezioak asko altxatu ezkero, badakigu bezeroa uxatzeko arriskua egon litekeela, eta hori ere kontutan hartu dugu.

Guk proposatutako igoerak hilean 2€ suposatuko lioke erabiltzaileari, eta denera urtean 7.000€ jasoko lituzke udalak.

Baina ez da diru kontua soilik eta esan bezala, herritar denon artean ordaindu beharko dugu, urtero egiten den zuloa, baita erabiltzen ez dutenek ere, baina erabiltzaileek prezio normal bat ordaindu ondoren, bestela, beste herritar denen artean ordainduko baititugu, erabiltzaileek ordaintzen ez dituzten, prezio baxu horien kalteak.

Beraz, gure ustez justua ez delako, ezezko bozka.

 

 

Azkoitia Lantzen :

Honelako erakundeak udaletik kanpo egon behar lukete. Erakunde honetan eginiko eragiketak arazo asko ekarri dizkigu, oraindik ere ekartzen ari da eta ekarriko dizkigu.

Denok dakigu honelako erakundeak udaletxean egin ezin ziren eragiketak egiteko sortu zirela edo gutxienik bizkorrago egiteko behintzat.

Badakigu ze garai ziren eta udaletxeek ere handikeri asko egin zituztela.

Eskarmenturako ere balio izan digu gero hartu behar izan ditugun, hartzen ari garen eta hartuko ditugun zaplaztekoek.

Beraz gure taldeak erakunde hauei alergia hartu dio eta garbi gelditu zaigu Udaletxetik egin ezin dena, ez dela egin behar.

Dena den arazoak oraindik hor dirau, eta gure taldetik berriro ere aditu bat jartzeko eskaintza egiten dizuegu, baina pentsa dezaket beti erantzun izan duzuen bezala, estatutuak aldatzeko prest ez zaudetela.

Beraz, beti bezala, ezezko bozka Azkoitia Lantzenetik datorren denari.

 

Kontsolidatua :

Aurretik esan eta bozkatutakoaren arabera ez dago esan beharrik ezetza bozkatuko dugula.

 

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 6 zenbakidun espedientearen onespena.

Guk gure iritziarekin jarraitzen dugu, politikarioi galdetu beharrekoa, zer kreditu aldaketa egin beharko liratekeen dela eta ez egindakoekin ados gauden ala ez, jokabide honekin, ez baitugu ezer erabakitzeko ahalmenik ikusten guregan. Parte hartze sano baten barnean, gutxienik, honelako erabakiak hartu aurretik , talde denon artean, zer kreditu aldaketa ikusten ditugun herriarentzat onenak eztabaidatzeak, egon behar luke eta guretzat egokiena, beti ere herritarrari galdetzea. Beraz ezetza.

 

4.- Azkoitiko Hiri Antolakuntzako Araudietako 10.2 sektoreko (Txalonerreka) partzelaren doako lagapena, Azkoitia Lantzen, S.A.-ren aldekoa, espedientea onestea.

Lehen esan bezala Azkoitia Lantzenetik datorrenari gure ezezkoa.

 

 

 

5.- Loiola Berrikuntza Fundazioak “2016ko memoria txostena” deituriko dokumentuan jasotako enplegu arloko ekintzak burutzeko diru-laguntzaren emakida arautuko duen Lankidetza-Hitzarmenaren onespena.

Urtero egiten da hitzarmen hau, irakurritakoaren arabera ez diogu sinatzeko arazorik ikusi eta badirudi beste urteetan ere hala izan dela, beraz ADOS.

 

6.- Gipuzkoako Ur Kontsortzioen Estatutuen aldaketa.

Gauzak benetan oker egin dira. Ez dira ez prozedura eta ez datak errespetatu. Gu estatutuak aldatu eta bertan jarri beharrekoarekin ere ados gaude, baina irizpenean dioen bezala, gure baiezko bozka, prozedura hasieratik ondo egiteko baldintzarekin.

 

7.- Organismo autonomoetan PSE-EE udal taldeko ordezkariaren izendapenen onespena.

ADOS.

 

8.- EH Bildu eta EAJ-PNV udal taldeek segurtasun indarrei buruz aurkeztutako mozioa.

Guk, mozio hauetan eta hurrengoetan, horrelako mozio eta adierazpenen gain beti esaten dugun berdina: Azkoitiko gai bat izanez gero, gure ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garrantzia batik bat ekintzak dutela. Beraz gure taldekoek ondo informatu eta gero, bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaude lanerako, baina badakizue honelako adierazpen orokorrei ez diogula aparteko kasurik egiten, beraz abstenitu egingo gara.

 

9.- EH Bildu udal taldeak jolas ez sexisten inguruan aurkeztutako mozioa.

Lehen esan bezala abstentzioa.

 

10.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

11.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

12.- Galde-erreguak.

Aurtengoa ere urte gogorra izan da, biolentzia matxista jasan duten emakumeentzat. Hurrengo urtera begira ere, denon artean, besterik ez bada ere, udal bilkuretan aipamen bat egitea ondo legokeela iruditzen zaigu.

 

Guk ez dugu protagonismorik nahi eta aipamen hori udal gobernuko taldeak egitea ere, ez zaigu axola, hilean behin, politikoki inongo kutsurik izango ez lukeen, testu bateratu bat, denon artean sinatzeak ez lukeelako zaila izan behar eta gutxi izango balitz ere, zerbait erantziko geniolako, lakra honekin bukatzeko oraindik egin beharreko lan sakonari.

FacebookTwitterGoogle+

…txakurren buztena tente (3.atala)

Udal gobernuaren erantzunak aztertu ondoren, honako idatzi hau zuzendu genion EAJ/PNV eta beste talde guziei:

Azkoitia Bai – 2017ko AURREKONTUAK

Orokorrean badira hainbat partida ados gaudenak: Plaza berriko proiektua, zebra bideak konpontzea, herriko taldeei diru laguntza igotzea, berdintasunean ere,gazteen berdintasunean, partida igo duzue, baita lokal eta etxebizitza alokairuetan ere, interpretariaren partida guk ere eskatu bezala kendu egin duzue eta ez dugu dudarik egiten zuek jarritako beste partida asko ere beharrezkoak izango direla.

Oso gutxi dira gobernuaren aurrekontutik kenduko genituzkeen partidak:

-Prentsa zerbitzua: 69.000€ bestela ere nahiko propaganda eta agerraldi egiten direlako eta informazioa beste komunikabide batzuetatik aurretik emana egoten delako.

-Kreditu globala: 40.000€tik, 20.000€ra jaitsi, bestela ere gobernutik kreditu aldaketa ugari egiten dituzuelako besteoi non gastatu kontsultatu gabe.

– Elektrizitate kaxak konpontzea: 200.000€tik, 181.500€ra jaitsi, zeuek esan bezala kostua hau izango baita.

– Eskoilerak: 30.000€ kendu, epe motzera beharko balitz kreditu globalean badagoelako eta Martxotik aurrera 2016ko gerakinean/remanentean nahiko diru izango duzuelako.

Bestalde gure eskariak ere ez dut uste asko direnik:

– Auzokonposta indartzea: Zaborraren bueltan kanpaina egiteko 13.000€ aurreikusten dituzue eta kanpaina horren barnean guk auzokonposta indartzeko ikerlana eskatzen dizuegu herriko auzo ezberdinetan.

– 13 eta 18 bat urte bitartekoen aisialdia zuzenduko luken proiekturen bat, gure gazteek asteburuetan beste era batera disfrutatzen ikasi dezaten 25.000€.

-Ekintzailetasuna sustatzeko diru laguntza: 60.000€. Ekintzaile berriei haserako bultzada bat emateko diru laguntza hau funtsezkoa iruditzen zaigu. Eta justifikazio hau gutxi ez balitz, ekintzaile bakoitzak beste langileren bat kontratatu lezakeela ere kontutan hartu beharko litzateke, ahal de heinean herriko langabezia tasa jaisteko.

– Berdintasuna: Herriko talde feministari 10.000€ko diru laguntza, udalarekin adostutako ekintzak burutzeko.

Kendutakoaren eta eskatutakoaren soberakina 42.500€koa da.

Baina guk politika beste era batera ikusten dugu:

Tasa, tarifa eta zergetan gure ustez askoz gehiago bildu behar litzateke, gero klase ertain/baxuko herritarrari laguntza gehiago eman ahal izateko. Berriro ere gogoraziko dizkizuegu gure irizpideak:

Tasak: %100eko estaldurara hurreratu tasa bakoitzean (zaborra, ura, …).

Zergak: Ondoko beste 20 herriren batezbestekoan kokatu (etxea, autoa, …).

Eta kontzeptu berria Tarifak: Ahal den heinean erabiltzaileak ordaindu (elkargunea,…) .

Eta nondik bilduko dugu diru gehiago?

-Tasak: Zabor bilketa: 150.000€ eta oraindik ere ordaindu beharrekotik urrun egongo ginateke, baina pixkanaka ordaintzen dugunaren mailara urreratu beharko genuke, herritarrak garbi ikusi dezan zenbat gastatzen den arlo honetan.

Zergak: Etxe hutsen zerga: 80.000€. Hemendik atera beharko genuke gazteen alokairurako diru laguntza. Hau da, bere jabeak, erabiltzen ez duen etxeari ez baitio nahi etekinik atera, behar ez duelako izango dela eta etxeak alokatzeko desiratzen dauden gazte eta ez gazteei nolabaiteko laguntza eman beharko liokeela iruditzen zaigu.

Tarifak: Elkargunean 7.000€. Beste herriekin konparaketa bat egin ondoren, jarduera batzuetan, oso prezio baxua dugula ikusi dugu, eta jarduera horien tarifak igotzea proposatu dugu.

Herritar denon artean ordaindu beharko dugu, urtero egiten den zuloa, baita erabiltzen ez dutenek ere, baina erabiltzaileek prezio normal bat ordaindu ondoren, bestela, beste herritar denen artean ordainduko baititugu, erabiltzaileek ordaintzen ez dituzten, prezio baxu horien kalteak.

Dena den, arazorik handiena parte hartzean dagoela deritzogu:

Aurrekontuetan egin ditugun eskakizunei ez diete jaramonik egin.

– Herritarrak erabakitzeko diru partida: 300.000 euro. Parte hartze prozesu baten bitartez erabaki nola gastatu.

– Aurrekontu parte hartzaile partida berreskuratu.

– Herri galdeketa partida berreskuratu.

– Oposizioaren liberatuarentzat partida: Lehen pausoa Bilduk eman behar du.

Parte hartze prozesuetaz ez direla fidatzen eta Foru Aldundiko aurrekontuetan ere gauza arraroak ikusi zirela diote. Gure herrian egin zen galdeketa bat eta parke estaliak irabazi zuen. Diru kopuru bat gordeta dago horretarako azken bi urteetan, baina badirudi herriak erabakitakoari ez diotela garrantzi handirik ematen, beste gauza asko ere egiteko dagoela eta lehendabizi beraiek aurkeztutako programa aterako dutela aurrera diote. Ba gure ustez, hasieran gauzak ondo ez ateratzeak ez du esan nahi alde batera utzi behar direnik, diru eta indar gehiago jarri beharko direla baizik, benetan parte hartzean sinesten badugu eta erabakiak herriaren esku utzi nahi baditugu behintzat.

Datorren urtean, udal gobernu eta teknikarien datuen arabera, 2016ko gerakinetatik diru kopuru polita izango dugula erabilgarri aurreikusten da, 1.000.000€ gutxi gora behera. Ez dakigu zertan erabiliko diren. Guri, parte hartzean, zeregin handia dagoela egiteko iruditzen zaigu eta gutxienez erdia bertan erabiliko genuke.

Dena den, diru hau 2017ko Martxotik aurrera egongo da erabilgarri eta ordutik aurrera ikusiko dugu zertan erabiltzen den.

FacebookTwitterGoogle+

PARTE HARTZEA????

Benetan lotsagarria parte hartzean Maxixatzenen azaldu den argazkia. Udaleko teknikariak egotea ondo iruditzen zaigu, hauek ere herrira zabaldu behar baitute, baina gainerakoak lotsatu egin beharko lukete.

Hauxe da datorkigun parte hartzea, beraiek, bere jendearekin eta beraientzat egingo duten parte hartzea. Eta oraindik independenteak direla esaten jarraituko dute. Haserrea eta tristura biek batera etorri zitzaizkigun argazki hau ikusi eta gero, pena da.

http://maxixatzen.eus/azkoitia/1465900132668

 

FacebookTwitterGoogle+