2018-05-30 Udal bilkura

Gure taldeak esan eta bozkatuak 2018-05-30eko udal bilkuran, idatziz:

Data: 2018-05-30

 

Udal bilkura

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespenak, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudietako 4. aldaketa zehatzaren behin behineko onespena; “San Martin” 3. eremua, “San Juan” 24. eremua, “Basarte” 25. eremua eta Izarre Jandalo” 33. sektoreari buruzkoa, zein Azkoitiko Lurzoru Urbanizaezinari buruzkoa eta Araudi Orokorraren Testu Bateratua.

 

Aholkularitza batzordeko aktarekin genituen arazoak zuzendu ondoren, hau da, gure taldeak esan eta irakurri zituen batzuk gehitu ondoren, arau aldaketak baloratzera pasako gara.

Eztabaida egon daiteke, bati Ha 1eko lursail minimoak nahiko iruditu eta beste bati aldiz 5 Ha gutxitxo. Gure herrian 2,5 Ha ditugu gutxieneko jarrita.

Eraikinen arteko gutxieneko distantzia ere 50m.koa da gure herrian eta badirudi neurri honekin ere ez gaudela denok ados.

Orain arteko herriko arauekin alderatuz ez dago, guk dakigula behintzat, aldaketa esanguratsurik. Esan diguzuenez nekazal taldeekin eztabaidatu eta adostu dituzue.

Aholkulari batzordeak, besteon eskaerak kontutan harturik, irekiak egitea erabaki zenuten eta hori ere asko eskertzen dizuegu.

Beraz, aktaren arazoa konpondu aurretik batzordean bozkatu genuen ezezkoa baietz bihurtuko da, batez ere, esan bezala, gure eskaera kontutan hartu eta herrira irekitzeko beste pausotxo bat eman dugulako.

 

 

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udalaren 2 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

 

Uste dugu, azkeneko udal bilkuran, garbi geratu zela kreditu aldaketa, kreditu gehigarri eta honelako beste denei zergatik ez diogun baietzik ematen eta bilkura hartan aurreratu nizuen bezala gure ezezkoa.

 

 

4.- Azkoitia Lantzen, S.A. eta Azkoitiko Udalaren arteko hitzarmena onestea alokairua sustatzeko laguntzak izapidetzeko hitzarmena onestea.

 

Orain arte ematen diren laguntza berdinak emateko hitzarmen hau sinatu behar bada, hau da, juridikoki hau bada formarik egokiena, gure oniritzia duzue.

 

 

5.- Korreo Berri, S.L.-k aurkeztutako aparteko berrikuste errekurtsoaren tramite onespena eta espedientea Aholku Batzorde Juridikora bidaltzea nahitaezko irizpena eman dezan.

 

Korreo Berri enpresa Azkoitiko udalarekin zorretan badago eta zor hori kitatzeko baliabideak baditu, bidezkoa ikusten dugu, guk udaletik kobratu ezin geniona, orain aldunditik kobratzen saiatzea. Dena den denok izan behar dugu defentsarako aukera eta errekurtsoaren tramitearen onespenaren alde bozkatuko dugu.

 

6.- 2019 urtean lan ondorioetarako Azkoitiko Udalerriko tokiko jai eguna zehaztea.

 

Udaleko langileekin adostasuna badago guk ez dugu eragozpenik jarriko.

 

 

7.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

8.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

9.- Gure Esku Dago mozioa

Gure Esku dago egitasmoari buruko mozioa. (erantzuna)

Gure taldeak beti uxatu nahi izan ditu, Euskal Herria, Euskadi,… eta horrelako hitzek ekartzen dituzten eztabaidak.  Zuen azken mozioa hitz hauexekin hasi genuen. Berriro ere hitz berberak irakurri ditugu eta guk ere lehen pentsatzen genuen berdina pentsatzen jarraitzen dugu. Dena den, zuei ez badizue aparteko arazorik sortzen, suposa dezakegu herrian dagoen talde eragileak, azalean gelditu gabe mamira jotzea nahiago duela eta garrantzia gaiaren sakontasunean aurkitu duela. Gure taldeak, egia esan, nahiago du, ahal baldin bada behintzat, horrelako hitzek ekartzen dituzten arazoak uxatzea, gure uste apalean, kolore denetako jendea batzeko egokiago delako.

Baina badira mozio honetan gure taldeak garrantzia ematen dioten beste hainbeste hitz eta esaldi ere:

Elkarrekin etorkizun demokratiko, justu eta duina eraikitzeko bidean

etorkizuna elkarrekin

Herritarron Ituna

herritarren behar, ilusio, asmo eta zergatiak jasoko dituen bilduma zabala

adostasun esparruak elkarrekin eraikitzeko

Eztabaida, ekarpen, proposamen eta adostasunaren bidez eraikiko dugun tresna dinamikoa izango da.

Adostu dezagun bidea elkarrekin.

 

Gure ustez juxtu hitz hauexekin definituko genuke, nola izan beharko luken etorkizuneko politika, hitz batean esan behar bagenuke, parte-hartzailea.

Kataluniako mozioak ere etorri dira udal honetara, eta mozio haietan esan genuen berdina esango dizuet zuei ere, kriston inbidia ematen digula horrelako herri mugimendu batek.

Baina jakin ezazue gure taldeak soilik Azkoitiko gaiak  jorratzen dituen mozioetan hartzen duela parte, gure ustetan udaletxea ez baitago aurkezten zaizkion mozio denei erantzuna emateko. Herriko nondik norakoak, ekintza konkretuak, ekintza horiek behar dituzten aurrekontuak, taldeei laguntzak emateko,… badaudelako beste toki egokiago batzuk, batzorde irekiak, udal bilkurak… Guretzat lehen pausua eta garrantzitsuena eman duzue, herri mugimendu handia lortu duzue eta herria alde batera mugitzen bada, udalak ere alde berera joan beharko luke. Beraz, talde bezala iritzia eskatzea logikoa iruditzen zaigu eta aurreko paragrafoetan eman dugu, berriro ere zuekin salbuespen bat eginda, baina azkenik hemen aurkezten diren beste mozioei ematen diegun erantzuna emango dizuegu zuei ere, guk taldekideak kontu hauetaz informatu eta gero bakoitzak aukera dezala pertsonalki zertan hartu nahi duen parte, guk horraino iritsi dezakegu udaletxeko partaide bezala eta gure bozka besteetan bezala abstentzioa izango da. Hori bai, horrelaxe jarraitzeko animua luzatzen dizuegu, horrelako herri mugimenduei benetako garrantzia ematen diogulako.

 

10.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

UDAL BILKURA 2017-04-28

Azkoitia Bai taldeak, 2017-04-28 ko udal bilkuran, esan eta bozkatutakoak:

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Ikuskizun publikoak, noizbehinkako aisialdi jarduerak eta aisialdi erabileren zein egoitza izaerako erabileren arteko bizikidetza arautzen dituen Ordenantzaren hasierako onespena.

Badakigu gai korapilotsua dela eta eztabaida asko izango dela herrian, baina ados gaude arazo bat bihurtzen ari dela eta nolabait zuzentzen ahalegindu behar dugula. Ordenantza honetan jartzen duen dena betetzea zaila dela ere jakin badakigu, baina herritar denon bizikidetza, normaltasun baten barruan eramateko ahalegin txiki bat egingo bagenu denok, ez luke arazorik egon behar. Beraz, eta ikusirik guk proposaturiko punturen baten, aldaketa onartu diguzuela, ADOS.

 

3.- Azkoitiko Udalaren eta Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (VISESA) Sozietate Publikoaren arteko Konpromiso Akordioaren onespena, Kale Nagusia 80ko eraikina birgaitzeko eta babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.

Gai hau ere ez da aurrekoa baina xamurragoa. Urte asko daramatzagu herriko eliz atarian aldamio horiek ikusten, eta herri osoa urtez urte noiz kenduko diren galdetzen. Badirudi egun hori iristen ari dela, eta gainera beheko solairuan zaharren taberna berria irekitzeko posibilitatea izango dugula, hori bai, VISESA-ri ordaindu beharrekoa ordaindu eta gero, baina ordainketa esfortzu horrek pena merezi duela iruditzen zaigu, behingoz arazo honi bukaera egoki bat emateko.

ADOS.

 

4.- Kreditu transferentzia bidez kredituak aldatzeko 2 zenbakiko espedientearen onespena.

Badirudi lege aldaketa bat besterik ez dela eta kirol eta kultura elkarteei aurreko urtean baino diru gehiago tokatuko zaiela. Guk kreditu aldaketei orain arte ezetza eman izan diogu, baina oraingo hau ez da besteen berdina eta gainera, batzordeetan urtero eztabaidatzen duguna. Beraz gure taldea ADOS.

 

 

5.- Azkoitia Lantzenen 2017-2020 Bideragarritasun Planaren onespena.

Guk Azkoitia Lantzenen ez genuen kargua hartu, taldeko aditu bat joatea herriarentzat onuragarriagoa zela iruditzen zitzaigulako. Gure helburua ez dugu oraindik lortu, baina estatutuen aldatzea eskatzen jarraituko dugu, eta aldatu bitartean beti bezala gure ezezko bozka.

 

6.- Tokiko Poliziaren oinarrizko eskalako bitarteko agenteentzako lan-poltsa sortzeko, polizia eta larrialdietako Euskal Akademiaren eta Azkoitiko Udalarenarteko lankidetza-hitzarmenaren aldaketaren onespena.

Garbi dago hitzarmenean oker bat zegoela eta oker hori zuzentzea besterik ez dela, beraz ADOS.

 

7.- Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailak bultzatutako “Euskadi Lagunkoia” programan atxikitzeko onespena.

Badirudi programa honetan “Parte Hartzea” asko baloratzen dela,lehenengo helburuak honela baitio, “komunitateko parte-hartze prozesuak sustatzea” eta gure politika egiteko moduan hitz horrek duen garrantzia azpimarratuz eta nahiz eta oraingoan ere kanpoko erakunde batetik etorritako hitzak diren, ADOS, beste pausutxo bat emango dugun itxaropenez.

 

8.- EAJ-PNV, EH Bildu eta Azkoitia Bai udal taldeek aurkeztutako Gure Esku dago egitasmoari buruko mozioa.

Gure taldeak beti uxatu nahi izan ditu, Euskal Herria, Euskadi,… eta horrelako hitzek ekartzen dituzten eztabaidak eta lehen puntu hori kentzeko eskatu genuen, edo bestela hiru puntuak banaka bozkatzea. Hori lortu ezean eta  hurrengo beste bi puntuei, hau da, parte hartzea aipatzen den beste bi puntu horiei, garrantzi gehiago emango zaiolakoan, salbuespen bat egin eta baietz bozkatuko dugu oraingoan.

 

9.- 2016ko Aurrekontuaren Likidazioaren berri ematea.

1.000.000 € ko gerakina izugarria iruditzen zitzaigun, baina 2.500.000 € koa sinesgaitza. Dudarik ez falta izatea baino, soberan hobe dela. Ez dakigu udal gobernuak nahita gorde duen dirutza hau dena, aurrerantzean, guk ez dakigun proiekturen batean gastatzeko edo, bestela, ez diogu beste arrazoirik ikusten. Hori bada arrazoia zertarako gorde duten jakitea nahi genuke eta ez bada, zertarako erabiliko dugun adostu nahiko genuke eta herri galdeketa baten bidez izango balitz, askoz hobe.

 

 

10.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

11.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

12.- Galde-erreguak.

Gaurkoan ez nator berri txar batekin, baina bai hilero bezala, oraindik bizi dugun biolentzia matxista salatu eta denon artean, hilero ez bada, hiru hilean behin, udal bilkura osoan, adostutako idatzi bat aurkeztu beharko genukeela gogoratzera.

FacebookTwitterGoogle+