2020-07-15 Udal osoaren ez ohiko bilkura

Data: 2020-07-15

 

Udal osoaren ez ohiko bilkura

 

1.- Udaleko 2020ko aurrekontuaren kredituak baliogabetu eta ez erabilgarri izendatzea Covid-19ak eragin duen sarreren murrizketagatik.

Gai honekin ez genituzke Azkoitiarrak beldurtu nahi. Momentuz gerakinenean nahiko diru dagoela esatea nahi genuke (murrizketa hauek egin ondoren 1.800.000€-tik gora) eta 2020 urte honi aurre egiteko ez dugula inongo arazorik aurreikusten. Hori bai, aurrerantzean datozkigun erronkei aurre egitea nahi badugu, bai Floreagako igogailuei, bai igerileku berriari, gerakinaren poltsa hori berehala uztea ez zaigu komeni eta aurrekontuen berrikusketa egitea egokia dela deritzogu, hori bai, beharrean ditugun herritarrak lehenetsiz. Pandemieren eragina dela eta, kultura eta festa arloan egin ez diren ekitaldi/ikuskizunen ondorio, ez da aurreikusten zen diru kopuru bat gastatuko eta ez erabilgarri izendatzea egoki iruditzen zaigu. Tenis pisten estaltzearen alde lehen ere ez ginen azaldu eta aspalditik eskatzen den gazteen parkea ere, nahiz eta pena gehiago eman, ez dugu lehentasun bezala ikusten.

Beraz, murrizketa hauekin ados gaude, baina ezadostasunen bat edo beste ere baditugu, batik bat goi karguen soldatetan. Berriro ere, herritar askori etorri zaizkion krisi une hauetan, udaletxetik ere keinu berezi bat egiteko momentu egokia zela iruditzen zitzaigun eta konfinamendu garaiko soldata kopuru baten dohaintza egitea eskatu diegu, baina ezezko borobila jaso dugunez, baiezkoa eman ordez abstenitu egingo gara.

 

2.- Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2020ko aurrekontuaren kredituak baliogabetu eta ez erabilgarri izendatzea Covid-19ak eragin duen sarreren murrizketagatik.

Gehien bat, konfinamendu garaian kobratu ez ziren bazkidetza tasetan egin zen zuloari irtenbide egoki bat aurkitzea da, puntu honetan tratatzen dena. Elkargunean, pasa den urteetako gerakinarekin aurre egiteko eragozpenik ez dagoela ikusirik eta oraindik ere beste 180.000€-tik goragoko soberakina aurreikusten dela jakinik, baietz bozkatuko dugu.

 

3.- Azkoitiko Udalaren diru-laguntzen Plan Estrategikoa 2020-2022ren aldaketaren hasierako onespena.

Azken finean, edozein diru laguntza ematea nahi badugu, plan estrategikoan sartu behar dela kontutan harturik, gure baietza.

FacebookTwitterGoogle+

Inuzentada

Hemen dituzue gure taldeak 2016-12-22ko udal bilkuran esan eta bozkatutakoak.

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena,hala badagokio.

ADOS

 

2.- 2017rako Udalaren, San Jose Egoitzaren, Zubiaurre-Elkargune Institutuaren, Azkoitia Lantzenen Aurrekontuen eta Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

 

Azkoitiko Udala :

Orokorrean badira hainbat partida ados gaudenak:

-Plaza berriko proiektua.

-Zebra bideak konpontzea.

-Herriko taldeei diru laguntza igotzea.

-Berdintasunean ere, gazteen berdintasunean, partida igo duzue eta azken egunetan aurrekontu orokorraren  ehunenekoetara iristen ez den beste kantitate txiki bat ere bai.

-Baita lokal eta etxebizitza alokairuetan ere.

-Interpretariaren partida guk ere eskatu bezala kendu egin duzue.

Eta ez dugu dudarik egiten zuek jarritako beste partida asko ere beharrezkoak izango direla.

 

Oso gutxi dira gobernuaren aurrekontutik kenduko genituzkeen partidak:

-Prentsa zerbitzua: 69.000€. Bestela ere nahiko propaganda eta agerraldi egiten direlako eta informazioa beste komunikabide batzuetatik aurretik emana egoten delako.

 

-Kreditu globala: 40.000€tik, 20.000€ra jaitsi. Kreditu aldaketak egiteko ez duzuelako batere arazorik, besteoi non gastatu kontsultatu gabe.

 

– Elektrizitate kaxak konpontzea: 200.000€tik, 181.500€ra jaitsi zeuek esan bezala kostua hau izango baita.

 

– Eskoilerak: 30.000€ kendu, epe motzera beharko balitz kreditu globalean badagoelako eta Martxotik aurrera 2016ko gerakinean/remanentean  nahiko diru izango duzuelako.

 

Bestalde gure eskariak ere ez dut uste asko direnik:

– Auzokonposta indartzea: Zaborraren bueltan kanpaina egiteko 13.000€ aurreikusten dituzue eta kanpaina horren barnean guk auzokonposta indartzeko ikerlana eskatzen dizuegu herriko auzo ezberdinetan.

 

– 13 eta 18 bat urte bitartekoen aisialdia zuzenduko lukeen proiekturen bat, gure gazteek asteburuetan beste era batera disfrutatzen ikasi dezaten 25.000€.

 

-Ekintzailetasuna sustatzeko diru laguntza: 60.000€. Pasa den urtean diru-laguntza hau kendu egin duzue. Azpeitian oraindik ere, iraurgi lantzenetik ematen zen diru hau, udaletxetik ematen jarraitzen dute, baina gure herrian ez.

 

– Berdintasuna: Herriko talde feministari 10.000€ko diru laguntza, udalarekin adostutako ekintzak burutzeko.

 

Kendutakoaren eta eskatutakoaren soberakina 42.500€koa da eta azken unerarte itxaron nahi izan dugu, soberakin hau oposizioko liberatuarentzat jartzeko itxaropenarekin, baina gaur berririk ez bada horrela gelditu beharko du.

 

Bestalde badakizue, gure taldea, tasa,zerga eta tarifetan, diru gehiago biltzearen aldekoa dela:

Tasa, tarifa eta zergetan gure ustez askoz gehiago bildu, gero klase ertain/baxuko herritarrari laguntza gehiago eman ahal izateko.

 

Eta nondik bilduko luke gure taldeak diru gehiago?

Zabor bilketatik 150.000€, etxe hutsen zergan  80.000€ eta elkargunean 7.000€.

 

Dena den, arazorik handiena parte hartzean dagoela deritzogu:

Aurrekontuetan egin ditugun eskakizunei ez diozue jaramonik egin.

Aurrekontu parte hartzaile eta herri galdeketaren bidez, herritarrek erabakitzeko diru partida jarri nahi genuen.

 

Azken unean ere egin genuen saiakera: herritarrek parte hartze bidez, erabaki zuen parke estalia, legealdi hasieratik , zeuek diozuen bezala, egingo duzuela agindu izan bazenigute, gure ezezko bozka, abstentzioagatik aldatzeko prest agertu ginen, baina orain ere, gehiengo osoekin maiz gertatzen den bezala, saiakeran gelditu da soilik.

 

Datorren urtean, udal gobernu eta teknikarien datuen arabera, 2016ko gerakinetatik diru kopuru polita izango dugula erabilgarri aurreikusten da, 1.000.000€ gutxi gora behera. Ez dakigu zertan erabiliko diren. Guri, parte hartzean, zeregin handia dagoela egiteko iruditzen zaigu.

Dena den, diru hau 2017ko Martxotik aurrera egongo da erabilgarri eta ordutik aurrera ikusiko dugu zertan erabiltzen den.

 

Beraz, zertan gastatu baino, erabakiak nola hartzen diren dugu ezberdintasunik handiena. Gauza asko egiteko diru kopuru eder bat dagoela garbi geratu da. Idatzi honen hasieran ikusi daitekeen bezala, gure ekarpenak egin ditugu, hemen aipatu ez diren beste batzuk ere bai, baina erabakiak hartzeko era aldatzen ez den bitartean, eztabaida nahiko antzua dela deritzogu.

 

Baina itxaropena ez dugu oraindik galdu,nahiz eta momentu honetan  gobernuan daudenek, bide hau jorratzeko, laguntza baino, oztopo gehiago jartzen dizkiguten, 2017ko aurrekontu hauetan nabaritzen den bezala.

 

Parte hartzearekin zerikusia duten eskari denei ezetza eman diete, beraz, orain arte bezala, udal gobernuak jarraituko du, herritar denontzat, erabakiak hartzen.

Beraz, gure taldearentzat parte hartzeak duen garrantzia azpimarraturik, ezezkoa.

 

San Jose egoitza :

Foru Aldundiak hartu duenetik, aurrekontua asko jaitsi da eta erabiltzen den dirua ondo justifikatuta dagoela deritzogu. Beraz aldeko bozka.

 

Elkargunea :

Oraindik eraikinaren mailegua ordaintzeko 5.140.000€ inguru falta zaizkigu, eta herritar denok jarraitu beharko dugu ordaintzen.

Gure apustua erabiltzaileak ordaintzea litzateke, baina hemen zenbaki potoloak daude oraindik.

Eguneroko erabilgarritasunean ere ez dugu enpazik egiten, hau da, Elkarguneko erabiltzailea, bertako gastuak ordaintzeko kapaz ez da.

Lehen esan bezala, beste herriekin konparaketa bat egin ondoren, jarduera batzuetan, oso prezio baxua dugula ikusi dugu, eta jarduera horien garestitzea  proposatu dugu, beste ondoko herrien batezbestekoan kokatu gaitezen. Prezioak asko altxatu ezkero, badakigu bezeroa uxatzeko arriskua egon litekeela, eta hori ere kontutan hartu dugu.

Guk proposatutako igoerak hilean 2€ suposatuko lioke erabiltzaileari, eta denera urtean 7.000€ jasoko lituzke udalak.

Baina ez da diru kontua soilik eta esan bezala, herritar denon artean ordaindu beharko dugu, urtero egiten den zuloa, baita erabiltzen ez dutenek ere, baina erabiltzaileek prezio normal bat ordaindu ondoren, bestela, beste herritar denen artean ordainduko baititugu, erabiltzaileek ordaintzen ez dituzten, prezio baxu horien kalteak.

Beraz, gure ustez justua ez delako, ezezko bozka.

 

 

Azkoitia Lantzen :

Honelako erakundeak udaletik kanpo egon behar lukete. Erakunde honetan eginiko eragiketak arazo asko ekarri dizkigu, oraindik ere ekartzen ari da eta ekarriko dizkigu.

Denok dakigu honelako erakundeak udaletxean egin ezin ziren eragiketak egiteko sortu zirela edo gutxienik bizkorrago egiteko behintzat.

Badakigu ze garai ziren eta udaletxeek ere handikeri asko egin zituztela.

Eskarmenturako ere balio izan digu gero hartu behar izan ditugun, hartzen ari garen eta hartuko ditugun zaplaztekoek.

Beraz gure taldeak erakunde hauei alergia hartu dio eta garbi gelditu zaigu Udaletxetik egin ezin dena, ez dela egin behar.

Dena den arazoak oraindik hor dirau, eta gure taldetik berriro ere aditu bat jartzeko eskaintza egiten dizuegu, baina pentsa dezaket beti erantzun izan duzuen bezala, estatutuak aldatzeko prest ez zaudetela.

Beraz, beti bezala, ezezko bozka Azkoitia Lantzenetik datorren denari.

 

Kontsolidatua :

Aurretik esan eta bozkatutakoaren arabera ez dago esan beharrik ezetza bozkatuko dugula.

 

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 6 zenbakidun espedientearen onespena.

Guk gure iritziarekin jarraitzen dugu, politikarioi galdetu beharrekoa, zer kreditu aldaketa egin beharko liratekeen dela eta ez egindakoekin ados gauden ala ez, jokabide honekin, ez baitugu ezer erabakitzeko ahalmenik ikusten guregan. Parte hartze sano baten barnean, gutxienik, honelako erabakiak hartu aurretik , talde denon artean, zer kreditu aldaketa ikusten ditugun herriarentzat onenak eztabaidatzeak, egon behar luke eta guretzat egokiena, beti ere herritarrari galdetzea. Beraz ezetza.

 

4.- Azkoitiko Hiri Antolakuntzako Araudietako 10.2 sektoreko (Txalonerreka) partzelaren doako lagapena, Azkoitia Lantzen, S.A.-ren aldekoa, espedientea onestea.

Lehen esan bezala Azkoitia Lantzenetik datorrenari gure ezezkoa.

 

 

 

5.- Loiola Berrikuntza Fundazioak “2016ko memoria txostena” deituriko dokumentuan jasotako enplegu arloko ekintzak burutzeko diru-laguntzaren emakida arautuko duen Lankidetza-Hitzarmenaren onespena.

Urtero egiten da hitzarmen hau, irakurritakoaren arabera ez diogu sinatzeko arazorik ikusi eta badirudi beste urteetan ere hala izan dela, beraz ADOS.

 

6.- Gipuzkoako Ur Kontsortzioen Estatutuen aldaketa.

Gauzak benetan oker egin dira. Ez dira ez prozedura eta ez datak errespetatu. Gu estatutuak aldatu eta bertan jarri beharrekoarekin ere ados gaude, baina irizpenean dioen bezala, gure baiezko bozka, prozedura hasieratik ondo egiteko baldintzarekin.

 

7.- Organismo autonomoetan PSE-EE udal taldeko ordezkariaren izendapenen onespena.

ADOS.

 

8.- EH Bildu eta EAJ-PNV udal taldeek segurtasun indarrei buruz aurkeztutako mozioa.

Guk, mozio hauetan eta hurrengoetan, horrelako mozio eta adierazpenen gain beti esaten dugun berdina: Azkoitiko gai bat izanez gero, gure ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garrantzia batik bat ekintzak dutela. Beraz gure taldekoek ondo informatu eta gero, bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaude lanerako, baina badakizue honelako adierazpen orokorrei ez diogula aparteko kasurik egiten, beraz abstenitu egingo gara.

 

9.- EH Bildu udal taldeak jolas ez sexisten inguruan aurkeztutako mozioa.

Lehen esan bezala abstentzioa.

 

10.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

11.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

12.- Galde-erreguak.

Aurtengoa ere urte gogorra izan da, biolentzia matxista jasan duten emakumeentzat. Hurrengo urtera begira ere, denon artean, besterik ez bada ere, udal bilkuretan aipamen bat egitea ondo legokeela iruditzen zaigu.

 

Guk ez dugu protagonismorik nahi eta aipamen hori udal gobernuko taldeak egitea ere, ez zaigu axola, hilean behin, politikoki inongo kutsurik izango ez lukeen, testu bateratu bat, denon artean sinatzeak ez lukeelako zaila izan behar eta gutxi izango balitz ere, zerbait erantziko geniolako, lakra honekin bukatzeko oraindik egin beharreko lan sakonari.

FacebookTwitterGoogle+