2018-12-27 udal bilkura.

Hemen dituzue gure taldeak esan eta bozkatutakoak. Puntu batzuetan eztabaida sortu zen eta aktaren zain egon beharko dugu dena behar bezala jasotzeko.

 

Azkoitia Bairen emendakinak:

 

2019 rako sarrera bereziak / ingresos extra 2019
                     -42 etxebizitza zerga / impuestos construcción 42 viviendas   214.000,00
                     -Foru Fondoa / Fondo Foral   500.000,00
                     -Mankomunitatea / Mancomunidad   244.000,00
                     -URA Hitzarmen berria / URA renovación convenio   738.311,00
                     -LIDL   800.000,00
GUZTIRA= 2.496.311,00

Aurretik esan behar, udal gobernuak eman dizkigun datuen arabera, 2.496.311€ko diru sarrera bereziak izango ditugula 2019an (42etxebizitza berriren zerga, Fondu Foraletik, mankomunitatetik, URAkekin egingo den hitzarmen berritik eta LIDLeko obratik). Beraz 2019rako dirua egon badago.

Udal gobernuak aurkeztu dizkigun aurrekontuak berriz 1.300.000€ ko gehikuntza du, beraz ez dakigu non gastatu nahi dituen falta diren ia beste 1.200.000€ak, behar bada urtean zehar beraiek bakarrik hartuko dute erabakia.

2019ra begira ere LIDL eko obratik beste 900.000€ jasotzea aurreikusten da, beraz ez dugu inongo arazorik ikusten, eta kontu-hartzailetzatik horrela esan digute, PNV/EAJren aurrekontu  hauetan diru gehiago jartzeko.

Gure taldeak, Azkoitia Bai-k, PNV/EAJko aurrekontuei 650.000€ ko gehikuntza egin dio, esan bezala, kontu-hartzailetzatik jasotako oniritziarekin eta emendakinetan garbi azalduko dugu, guk, diru horrekin, egingo genukeen banaketa. Garbi utzi nahi dugu baita ere emendakinetan jarri behar den mailegua ez dela eskatu beharrik egongo, 2018ko gerakinean, udaletxeko tekniko eta udal gobernuak emandako datuen arabera, gure taldeak herrian eta herritarrentzat gastatuko lukeen dirua baino gehiago egongo delako.

Argi ikusten da beraz ez dagoela udal gobernuak behin eta berriz errepikatutako inor hipotekatzeko beldurrik,  ia 2.500.000€ri, 1.300.000€ eta beste 650.000€ kentzen badizkiogu, oraindik ia beste 550.000€ izango genituzkeelako gastatzeko. Nik neuretzat nahiko nuke hipoteka hori, gabonetako loteria tokatzea baino hobe.

1.EMENDAKINA:

Ekintzaile berrientzat, Iraurgi lantzeneko laguntza kendu zenetik, Azpeitiko herriak, bere udaletxetik bideratzen du laguntza hau. Gure herrian berriz, ordutik aurrera, ez dago laguntzarik eta guk urtero eskatzen dugu, aurrerapauso hori emateko orduan, ekintzaile berriei bultzadatxo bat eman beharra ikusten dugulako eta bide batez lanpostu gehiago sortuko genituzkeelako. Beraz orduan kendu ziren 60.000€ko partida jartzea eskatzen dugu, Argitalpenak eta prentsa zerbitzua partidatik hartuta.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa:EH Bildu, PSE

 

2.EMENDAKINA:

Gure taldeak beti esan du herritarra euskaraz irakurtzera gehien bultzatzen duena Maxixatzen dela eta udaletxearekin lankidetza hitzarmen bat sinatuz, eta udaleko prentsa zerbitzua beraien gain utziz askoz ere emankorragoa izango litzatekeela, bestela ikusi besterik ez dago udaletxetik argitaratzen den aldizkariko ia berri denak, aurretik Maxixatzenek argitaratu dituela.  Beraz hitzarmen hau sinatzearen eta lan baldintza duinak izateko eskatu dituzten 15.000€ horiek ematearen alde.

Argitalpenak eta prentsa zerbitzua partidan oraindik geratzen diren 9.000€ tatik eta 2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 6.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

 

3.EMENDAKINA:

Ingurumenean bada, Urola ibaia eta plastikoaren bueltan, lan asko egiten ari den beste pertsona bat ere eta 2019an kanpainak egiteko aurreikusten diren 12.000€en gain, beste 20.000€ko  partida bat jartzea aurreikusten dugu, ibaira joaten diren plastiko eta zabor gehientsuenak  ekiditeko eta pertsona beronek aholkatu dituen saretxoak jartzeko.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 20.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

4.EMENDAKINA:

Berdintasunarekin ere ez gara ahantzi eta pasa den urtean eskatu genuen bezala, herriko talde feministarekin harremana lortzearen alde 10.000€ ko kopuru bat  jarriko genuke, alderdi biek, udaletxeak eta talde feministak adostutako ekintzak burutzeko asmoz. Askotan esan dugu, baina berriro esango dugu, berdintasunean sakontzea nahi badugu, lehen pausoa herrian bertan eman beharko genukeela eta udaletxea eta herriko talde feminista elkarlanean aritzen ez diren bitartean, etorkizuna nahiko ilun ikusten dugula.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 10.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

5.EMENDAKINA:

Herriko kultur eta kirol taldeentzat %5 eko igoera proposatzen dugu egiten duten lana eskertzeko eta talde lanean diruari  askoz ere probetxu handiagoa ateratzen zaiola sinetsita gaudelako, 28.365€. Igoera honetatik Anaitasuna eta  Iraurgi saski baloia kanpora utzi ditugu hauek beraien kabuz negoziatzeko nahiko indar badutela iruditzen zaigulako eta Anaitasunari urtean zehar eman zaizkion laguntza berezien gain, beste aparteko 19.500€ ematea aurreikusten duzuelako, Txerloiko futbol zelaian gastatzeko.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 28.365€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

6.EMENDAKINA:

Kultura arloari ere nahi genioke gure bultzadatxoa eman eta pasa den urtean eskatu genuen, eta beste herriren batean ondo baino hobeto funtzionatu duten sorkuntza bekak eskaini nahi genizkioke gure herritarrei, horretarako beharko litzatekeen 12.000€ko kopuru polit bat jarriz.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 12.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

7.EMENDAKINA:

Badira 2018an lan asko egin duten hiru talde , Floreaga auzokoak, Instalakuntza Duinak Orain eta jubilatuen taldeak hain zuzen.

Instalakuntza Duinak Orain taldeak 2019rako igerileku berriaren proiektua gauzatzea eskatzen zuen, 2020an Foru Aldundiak , okerrik ez bada, aterako dituen diru laguntzekin eta gure Udal gobernutik erakutsi duten jarrerarekin, epe ertainera, zortzi kaleko igerileku berria izan dezagun. Momentuz proiektua gauzatzeko dirua jarri du Azkoitiko udaletxeak eta denon adostasuna izango duela espero da.

Baina jubilatuen aldarrikapenak ere ezin ditugu baztertu eta premia ekonomikoa duten 65 urtetik goragoko herritarrekin ez gara ahaztu. Udal gobernuak 2019rako familia babesik ez dutenentzat 11.000€ gehiago jarriko ditu eta oso ondo iruditzen zaigu, baina gure taldeak, esan bezala, ez du jubilatuekin ahaztu nahi eta beste 85.000€ko laguntza eskaini nahi diegu, asko eta askok duten pobrezi maila baztertu eta merezi duten duintasuna lortzeko beharko litzatekeen kantitatea. Eta ez dugu ahaztu nahi, urtero eskatzen ari garen etxe hutsen zergarekin lortuko litzatekeela kopuru hau.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 85.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

8.EMENDAKINA:

Gehien harritu gaituena, eta gainera dirua egon badagoela kontutan harturik, Floreagara 2019an igogailurik ez egiteko erabakia hartu duzuela izan da.

Legealdi honen hasieran, denok adostutako igogailu bat gauzatzera gindoazen, baina urbanoagatik aldatu genuen, zeuek esandakoaren arabera, bertako biztanleriak nahiago baitzuen autobus zerbitzu hori.

Ba auzo horretakoak ez dira konforme geratu eta iresgarritasuna bermatuko duten igogailuak eskatzen jarraitzen dute eta oso lan eraginkorrean.

Guk, badakizue herritik sortzen diren ekimen hauei aparteko garrantzia ematen diogula eta beraiekin izan ditugun bilera denetan, obra honek, gure taldearentzat, aparteko lehentasuna duela erakutsi diogu. Hori horrela gu 2019an lehen fasea egiteko beharko litzatekeen diru kopurua jartzeko prest egongo ginateke 444.306€.

Denon artean Altzibartik- Jausorora egingo den zubian gastatuko diren 200.000€ak, igogailu hauek egitera bideratzeko presioa egitera gonbidatu genituen, gure taldearentzat ere lehentasun gehiago zuelako, baina azkenik badirudi auzotar hauek egin duten lanari ez diotela beraiek nahi zuten etekinik atera eta zubi hori beraiek eskatzen ari diren igogailua baino lehenago gauzatuko dela.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 444.306€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

9.EMENDAKINA:

Gure taldeak 2020tik aurrera herritar denok erabaki behar ditugun 3-4 obra garrantzitsu aurreikusten ditugu: Igerileku berria, Floreaga eta behar bada beste auzoren bateko iresgarritasuna eta Plaza berriko berriztatzea, eta herritarrari zertan gastatu nahi duen diru hori galdetzeko, hurrengo legealdira begira, herri-galdeketa bat egin beharko litzatekeela iruditzen zaigu nahi ta nahiez, beraz aurreko emendakinetan aipaturiko maileguetatik 650.000€ra bitartean dagoen dirua galdeketa hori egiteko erabiliko genuke, 44.329€ hain zuzen ere.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 44.329€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

 

 

 

EH Bilduren emendakinari erantzuna:

 

Asko txokatu zait zuen partida berdinei, guk eskatutakoan baietza ez ematea, eta partida askotan egiten dugu bat. Azken orduan, gaur bertan, beste bat gehitu duzue, egoera larrian dauden adinduentzat eta hori ere guk lehen batzordetik eskatu genuen. Bestalde 2019 eta 2020an dirua izango dela ikusirik, ez dakigu zergatik kendu duzuen Gazteen parkea aurrekontutik. Behar bada beste lehentasun batzuk izango dituzue, baina zuek aurkeztu dituzuen aurrekontuetan bazen oraindik parke hau finantzatzeko nahiko diru eta bestela, esan bezala, zuen lehentasunentzat oraindik beste 230.000€ jartzeko aukera zenuten.

Ikastetxeentzako diru laguntzetan  batzordean esan zenez, ez da zuek esan zenuten bezala jaitsierarik egon, ikastetxeen ikasturtera moldatzea besterik ez zela izan esan ziguten eta beraz ez dakit zuek berriro jartzearen arrazoia.

Dena den partida askotan egiten dugu bat eta baita gastu handiena duenean ere, Floreagako igogailuan, beraz zuen zuzenketekin orokorrean ados.

 

Bai: Azkoitia Bai. EH Bildu

Ez: EAJ/PNV

Abstentzioa:PSE

 

 

1.- 2019 ekitaldirako Azkoitiko Udala, San Jose Egoitza, Zubiaurre-Elkargune Institutua, Azkoitia Lantzen, S.A.-ren aurrekontua eta Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

 

– Azkoitiko Udala:

Hau uste dugu dela momentu egokia herriko diruak non eta nola gastatuko diren erabakitzeko, talde denon eta herritarren parte hartzearekin, baina badirudi, orain ere, gure udal gobernu hau ez dagoela horren alde, nahiz eta gure taldeak, batzordeetan, aurrekontu parte hartzaileak eskatu behin eta berriz.

PNV/EAJ alderdia agintzen dagoen beste herri askotan bultzatu dituzte aurrekontu parte hartzaileak, baina herri horietan behar bada ez dute gure herrian duten gehiengo osoa.

Beraz, eta aurreko hauteskundeetan izan zituzten emaitzak, inongo lotsarik gabe goraipatuz, ez gara nekatuko esaten, gure herriarentzat, dudarik gabe, kaltegarria izan dela gehiengo osoa, beraiek nahieran erabili eta erabiliko dutelako herritar denon dirua. Beraz ezezko bozka.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa: PSE

 

– Zubiaurre-Elkargune Institutua:

Hemen ere baditugu gure ezadostasunak, batik bat tasak eztabaidatzen ditugunean. Dena den aurrekontuetan ez ditugu tasetan ditugun ezadostasunak, nahiz eta batak bestearekin zerikusi handia izan. Dena den baietz bozkatuko dugu.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

– San Jose Egoitza:

Egoitzan dugun pisua dagoeneko asko murriztu da, baina etorkizunean herrira hurbiltzeko esperantza ez dugu galtzen eta horretan saiatuko gara., bitartean gure aldeko bozka.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

– Azkoitia Lantzen S.A.:

Erakunde honen eraketa eta funtzionamenduan bertan ez dugu bat egiten eta horrela jarraitzen duen bitartean gure aurkako bozka.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa:PSE

 

– Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

Udaleko aurrekontuarekin ditugun ezberdintasunak ikusirik ezetza besterik ezingo dugu bozkatu.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa:PSE

 

 

2.- 2019 ekitaldirako Azkoitiko Udalaren langileen plantila eta Lanpostuen Zerrendaren hasierako onespena.

 

Udaleko langile plantila bertan barruan zaudetenok kudeatu beharko zenukete ongien, dena den, gehien faltan bota duguna, berdintasun arloko udaleko teknikaria izan da, ezinbestekoa ikusten dugulako udalaren eta herriko talde feministaren elkarlana, baina hau esanda gero, baietz bozkatuko dugu.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

 

3.- Azkoitiko Udaleko euskararen erabilera normalizatzeko plan VI. Plangintzaldirako (2018-2022) onartzea.

 

 

Euskararen etorkizunerako pausu denak dira garrantzitsuak eta erakunde publiko batek eredu izan behar luke beraz ados.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

FacebookTwitterGoogle+