AZKOITIA BAI 2019-AURREKONTUAK-

2019 AZKOITIA BAI 2019

AURREKONTUAK 2019

Hemen dituzue gure taldeak aurkeztu dituen 2019ko aurrekontu orekatuak (diru sarrera eta gastu berdina).

Behean ikusi dezakezuen bezala, udaleko prentsa zerbitzuaren paertida kentzen dugu, udal gobernuaren propaganda hutserako erabiltzen delako eta bertan agertzen diren berri denak, aurretik Maxixatzenen argitaratu direlako. Beraz Maxixatzeni 15.000€ko gehikuntza, udalarekin batera, beste zenbait ekintza antolatu ditzan.

Esan behar 2018ko gerakinetik, hau da, 2018an izango dugun soberakinetik hartuta, nahiko diru izango dugula behean aipatu ditugun gastuei aurre egiteko.

Kantitaterik handiena Floreagako igogailuaren 1.fasea burutzeko erabiliko dugu, igogailu batek beheko solairutik hasi bahar baitu eta bertan bizi direnak ere horrela ikusten dutelako

Errenta baxuko jubilatuentzat, gutxieneko 1.080€ko diru sarrera izan dezaten, beste partida garrantzitsu bat jarri dugu.

Berdintasunean herriko talde feministarekin elkarlanean gastatzeko 10.000€.

Ingurumen arloko kanpaina indartu eta urola ibaira plastikoak iritsi ez daitezen 20.000€.

Ekintzaile berrientzat eta kultura munduko sortzaileentzat ere beste bi partida berri.

Herriko festa, kultur eta kirol taldeei ere %5eko gehikuntza.

Eta azkenik, nola ez, etorkizunean aurreikusten diren obra handientzat (Auzoetara iresgarritasuna, igerileku duina eta Plaza berriren berritzea) parte hartzea eta galdeketa burutzeko diru partida.

LABURTUTA:

Argitalpenak eta prentsa zerbitzua/ Publicaciones y servicio prensa -69.000,00€

2018KO GERAKINETIK/Remanente.

+650.000,00€
Maxixatzen dirulaguntza/Subvención Maxixatzen

28.350,00__43.350,00 +15.000€

Floreaga iresgarritasuna/ igogailua/ascensor/- 1.fasearen obra

+444.305,95€

Herriko errenta baxuko jubilatuei laguntzak/Jubilados.

+85.000,00€

Herriko talde feministarekin adostutako ekintza/jarduerak/igualdad.

+10.000,00€
ingurumen arloko kanpaina/ Campaña concienciación ambiental/ Urola ibaia/plastikoak

12.500,00__ 32.500,00 +20.000€

Ekintzaile berriei dirulaguntzak/ Emprendedores +60.000,00€
Sorkuntza bekak/ Becas creación +12.000,00€
HERRIKO FESTA, KULTUR ETA KIROL TALDEEI %5eko IGOERA/ Fiestas, cultura y deporte +28.365,00€

PARTE HARTZEA/HERRI GALDEKETA/OBRA GARRANTZITSUEN AUKERAKETA/Participación ciudadana.

+44.329,05€

FacebookTwitterGoogle+