2019-07-24 Udal bilkura

Hemen doazkizue gure taldeak esan eta bozkatutakoak.

7. puntuan eztabaida sortu da eta osorik esandakoa entzun nahi izan ezkero, Maxixatzenen ikus/entzungai izango duzuela iruditzen zait.

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Azkoitiko Hirigune Historikoko Plan Bereziaren 3. aldaketaren behin behineko onespena.

Hemen egingo diren aldaketa denak zentzuzkoak dirudite, beraz gure aldeko bozka.

 

 

3.- Ohiko batzorde informatiboen bilkuren maiztasuna aldatzea.

Batzordean esan genuen bezala aldaketarekin erabat ados gaude, bai batzordeen eta bai gobernuan ez gaudenon talde antolakuntzan, hobeto moldatzeko aukera ematen duelako.

 

 

4.- Udaleko aurrekontua gauzatzeko Udal Arauaren aldaketaren hasierako onespena.

Legealdi berri honetako lehen udal bilkuran garbi utzi genituen gure iritziak. Liberatu gehiegi iruditzen zaizkigu, ordainsariak ere zer esanik ez, zeuen buruei soldata jartzerako orduan topeak erabiltzen dituzue eta beste ordainsarietan askoz ere txikiagoak edo  batezbestekoetan/median kokatzen zarete, gure ustez beste alderdienganako errespetu falta handia erakutsiz, beraz puntu honetan, lehengoarekin alderatuz erabat kontra.

 

 

5.- 2019ko uztailaren 1etik aurrerako eraginarekin udal langileen ordainsarien igoera onestea.

Ez dugu soldata igoeren aurrean esateko handirik, bizitza igotzen doan bezala, soldatak ere neurri berean igotzea bidezkoa iruditzen zaigu. Hori bai, enpresa pribatuan ere gobernuan zaudeten politikariok, ahal den neurrian, soldata eta lan baldintza duinak hobetzearen aldeko apustua egitea eskatuko genizueke, horretarako dugun garapen agentziaz baliatuz.

 

 

6.- 2019 ekitaldiko Azkoitiko Udaleko lanpostuen zerrenda eta plantillaren aldaketaren hasierako onespena.

Aurreko udal bilkuran esan genuen bezala, alkatearen idazkariaren kasuan orain lau urte esan genuena. Pasatzen den alkatea pasa, pertsona honetaz ez da inor kexatzen, beraz ez genuke lau urtean behin berdina esaten jardun beharrik izango behin betiko lanpostua emango bagenio.

Komunikazio arduradunaren lana berriz, udaleko barne komunikazioa, gardentasuna eta horrelako jarduerak betearazteko erabiltzen baziren, oztoporik ez geniola jarriko, baina batzordean esan bezala orain arteko lan berdina egiteko erabiliko duzuenez, kontra bozkatuko dugu. Behin eta berriz esan ohi dugu udal gobernuko taldearen esanetara eta alderdi horien propaganda egiteko erabiltzen dela eta orain gainera alkateak berak izendatutako pertsonarekin ez dugu uste ezer aldatuko denik, behar bada arazoa areagotu. Alkateari ahalmen hau emateak ere ez digu susmo onik ematen, komunikazio lana herritar denei begira egin beharko litzatekeelako eta erabaki hau printzipio hauen kontra doala iruditzen zaigulako.

Bestalde harriturik utzi ninduen EH Bildu alderdiak batzordean erabaki honen aurrean bere baiezkoa eman zuenean. Hauteskunde garaian, Maxixatzenek antolatu zuen elkarrizketan, argitalpenak eta prentsa zerbitzuarekin zer egitea pentsatzen zuten galdetu ondoren, dudarik gabe, kentzea zela beraien erabakia, erantzun zuen alderdi honetako hautagaiak. Alderdi honek, udaletxeko gobernuan zegoela kendu ez izanak ez zigun susmo onik ematen, baina oraingo baietzak, ni neu behintzat zeharo harriturik utzi nau eta baiezko honen zergatia jakin nahiko nuke.

Nahastu egin zirela eta ezetza bozkatu dute.

 

7.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udaleko 1 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Hemen ere aurreko legealdiarekin alderatuz aldaketarik ez. Gobernu berria osatu aurretik, beste alderdiekin eztabaidatuz, datorren legealdirako aurreikusten diren proiektuen antolakuntza bideratzeko asmoa zenutela esan zeniguten eta hemen gaur aurkezten dituzuen kreditu gehigarriekin, guztiz kontrakoa adierazten duzue, beraz gobernua osatu aurretik eman nahi izan zeniguten konfiantza bat-batean galdu duzue eta orain arte bezala  aldaketarik sumatzen ez dugun bitartean kontra bozkatuko dugu eta gure posizio apaletik herritik sortzen diren eskariak lehenesten ahaleginduko gara, Floreagako igogailutik hasita.

 

 

8.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Hau ere zeuek nahi eran erabakitako kreditu gehigarria denez gure ezetza.

 

 

9.- Batzorde informatzaileetako lehendakari, idazkari eta kideen berri ematea.

 

10.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

11.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2019-06-26 Udal bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

2.- Udalbatza plenoen ohiko bilkuren maiztasuna erabakitzea.

ADOS

3.- Batzorde informatzaileen eraketa.

Puntu honetan ere aldaketa gutxi nabari dira. Beraz aurreko puntuko erantzun berdina.

4.- Batzorde informatzaileen osaketa.

Legealdi honetan, batzordeetan 2 kide gutxiago izanik, proportzioan, asistentzia hobetuko dugula espero dugu eta beraz kide kopuruarekin ados.

Aurreko legealdian batzorde irekiak eskatu genituen herritarrengan gardentasuna eta informazio hobea eskaintzeko eta datorren honetan ere berdina eskatu nahi dizuegu, nahi duen orok lehen eskuko eta bat-bateko informazioa jaso dezan.

Badirudi azken hau, EH Bilduk emendakin bezala aurkeztu nahi duela hurrengo puntuan, beraz, nahi baduzue, emendakina aurkeztu ondoren eman zuen iritzia, gurea garbi dagoela iruditzen zait.

5.- Batzorde Informatzaile iraunkorren ohiko bilkuren maiztasuna erabakitzea.

Aurretik egun eta ordu hauek erabakita izateak alderdi bakoitzaren antolakuntzan lagunduko duelakoan ados.

Dena den batzorde horietan erabakiren bat hartu beharko balitz, beti bezala aurretik beste batzorde bat izatea ezinbestekoa ikusten dugu, erabakia ez baita pertsonala, talde edo alderdiarena baizik. Beraz, kasu horietan, lehen batzordean informazioa aurkeztu, denok izan ditzakegun zalantzak argitu eta bigarrengo batzorde batean, oraindik sortu daitezkeen eztabaidak argitu ondoren, eman bozka.

6.- Udal korporazioaren ordezkarien izendapena egitea beste organo eta udalez kanpoko erakundeetan.

Ez dakigu, udal batzordeetan bezala, zergatik ez diren 7 kidekoak Zubiaurre eta San Jose fundazioak. Bestalde, alderdi bakoitzak hautatu ditzala bere kideak, horretan ez dugu eragozpenik ikusten.

7.- Dedikazioen erregimen ekonomikoa, beste hautatuen asistentziengatiko dietak eta talde politikoen diru-izendapenak erabakitzea.

 

  1. a) Dedikazioen erregimen ekonomikoa: Dagoeneko gure iritzia nahiko garbi azaldu dugu. Alkatearen soldata legeak markatzen duen topea baino %20a gutxiago, hau da 56.960€ eta beste zinegotziek alkateak baino %10 gutxiago 51.264€. Biak ala biak soldata duinak iruditzen zaizkigu eta dirudienez baita zuei ere, bi zinegotziren ordainsariak gureak baino baxuagoak aurreikusten baitituzue.

Bestalde, ez dakigu zer arrazoigatik kobratu behar lukeen alkateak legeak markatzen dituen topeak eta hirigintza eta oposizioko zinegotziek besteekin alderatuz hain gutxi, gainera tope hori 10.000 eta 20.000 biztanle dituzten herrien topeak direla eta Azkoitia 20.000 biztanletik oraindik urruti dagoela jakinik.

Bestalde erabateko arduraldia, hau da %100 liberazioa dutenen topea ere 5 pertsonetan finkatzen da eta ez zaigu logikoa iruditzen arduraldi partzialen kopuruak muga hori gainditzea.

Laburbilduta, liberazio kopurua eta bi kide ez beste denen ordainsariak gehiegizkoak iruditzen zaizkigu, beraz ez gaude ados.

 

EH Bilduren emendakina: Egia esan, gure taldea 2016 geroztik aldarrikatzen ari garen oposizioko liberatu hau hartzeak asko poztu gaituela, horrela herritar orok izango baitu udaletxean, udal gobernuarekin ez ezik, beste alderdiren batekin hitz egiteko edo elkartzeko aukera  une oro. Eta liberatu 1,2,3,edo 4 izateari ez diogu arazorik ikusten, denen baturak ez badu liberazio oso baten gastua  gainditzen.

 

  1. b) asistentziengatiko dietak: Badirudi legealdi berrian bi zinegotzi gutxiago izango garela, guk horrela ikusten dugu behintzat:

 

-EAJ_3

-EH Bildu_2

-PSE_1

-Azkoitia Bai_1

Hori horrela eta jakinik, azken finean, lan kopurua ez dela jaitsiko, bi zinegotzi horien ordainsariak, hemendik aurrera izango diren beste 7 zinegotzien artean banatzea aurreikusten dugu, batzordeei eman beharreko garrantzia emateko eta orain arteko asistentzia, ahal den heinean igotzeko.

– Batzordeetara asistentzia 45€ .

-Batzordeko lehendakariak  70€ , nahiz eta ardura gehiago duen, udaletxeko teknikoen laguntza handia izaten duelako.

Eta liberazioren bat dutenei kantitate berdina kendu bere hileko ordainsaritik, hutsegitea justifikatzen ez badute, liberaziorik ez dutenak ez baitute xemekorik kobratzen batzordeetara joaten ez badira, nahiz eta batzorde aurretik eginiko lana berdina izan. Hau da, ez zaigu normala iruditzen norbaitek bere eginkizun bat betetzen ez duenean, beteko balu bezala kobratzea, edozein lanetan eskatuko ligukeen justifikazioa aurkezten ez badu behintzat.

Plenoko ordainsaria berriz ondo dagoela iruditzen zaigu, hau da 70€, azkenean bertan ematen diren botoak duten ardura nolabait baloratu behar delako, hori bai, kasu honetan ere, liberatuekin batzordeetan esan duguna mantendu, hau da agertzen ez denari kantitate hau bere soldatatik deskontatu.

  1. c) talde politikoen diru-izendapenak: Zuek jarritako kantitateak ez zaizkigu oso gaizki daudenik iruditzen, baina ezin dugu ulertu nola ordainsari batzuetan topeak erabiltzen dituzuen eta kasu hauetan berriz orain dela 4 urteko batez bestekoak/mediak, gutxienez lau urte hauetan udaletxean egin diren igoera berdinak egitea proposatzen dugu eta esan bezala, batzuetan topeak eta besteetan erdi bidean dauden ordainsariak erabiltzearen zuen arrazoiak jakin nahi genituzke.

8.- Behin behineko lanpostuen kopuru, ezugarriak eta ordainsariak erabakitzea.

Alkatearen idazkariaren kasuan orain lau urte esan genuena. Pasatzen den alkatea pasa, pertsona honetaz ez da inor kexatzen, beraz ez genuke lau urtean behin berdina esaten jardun beharrik izango behin betiko lanpostua emango bagenio.

Komunikazio arduradunaren lana berriz, udaleko barne komunikazioa, gardentasuna eta horrelako jarduerak betearazteko erabiltzen bada, ez diogu oztoporik jarriko, baina beste kasu batzuetan bezala, udal gobernuaren propaganda egiteko erabiltzen bada kontra agertuko gara.

 

9.- Alkatetzaren ebazpenen berri ematea:

 

 

  • Alkate-ordeen izendapena.

 

  • Tokiko Gobernu batzarreko kideen izendapena.

 

10.- Udal talde politikoen eraketa eta haien bozeramaileen izendapenaren berri ematea

FacebookTwitterGoogle+

Gehiengo oso berria

Badirudi ari dela pixkanaka dena argitzen eta nahiz eta aurretik ere dudarik ez genuen, pena handia hartu dugu gehiengo berri honen osaketaz.

Bihar, 2019-06-26ean arratsaldeko 19:00ko plenoan, antolakuntza aldetik, legealdi berria nolakoa izango den erabakiko da. Bertan udal gobernua nork osatuko duten azalduko da , udaletxeko liberatuak ere zein izango diren eta baita zenbat kobratuko duten ere, Beraz, PLENO GARRANTZITSUA.

Gure taldearentzat liberatuen ordainsariak gehiegizkoak dira eta orain arte gutxienez  oposizioan geunden alderdiren baten abstentzioa behar zuen, baina azken berrien arabera, badirudi denok ez garela oposizioan egongo eta berriro ere EAJ alderdiak erabakiko dituela kontu hauek.

Badirudi kalean garrantzi gehiena gai honi ematen zaiola, hau da, alkateak eta beste liberatuek zenbat kobratuko duten. Hurrengo legealdian liberatu gehiago izango ditugu eta ez dira denak EAJ alderdikoak izango. PSE alderdiak, EAJ-ri emango dion babesaren truke liberazio horien parte bat jasoko du. Gure taldeak 2016tik eskatutako oposizioko liberatua ere izango du oposizioko alderdi bozkatuenak, EH Bilduk, hori bai beste alderdikoek baino merkeagoa. Beraz, Azkoitia Bai, gure taldea, izango da hurrengo legealdian  liberaziorik izango ez duen alderdi bakarra. Ez pentsa guri dirua sobratzen zaigunik, ez horixe, soberan ditugunak, herritarrenganako errespetua eta koherentzia dira.

Hala eta guztiz ere okerrena ez da hori, berriro hurrengo lau urtetarako sortu berri den gehiengo osoa baizik. Gure ustez, esan bezala, azkoitiarren botoei errespetu gehiago zor zaie eta azken hauteskundeetan ez dugu uste gehiengo osorik bozka dutenik. Hauteskunde garaian ere esan genuen nahiago genuela EAJ alderdiaren gehiengo osoa EAJ+PSE baturarena baino, aurretik izan dugun esperientziaren arabera berdina delako, hori bai garestiagoa, beste liberazio bat ordaindu behar baita. Behar bada azken alderdi honetakoak, hau da PSEkoak  haserretu egingo zaizkigu, baina guk geure alderdiari onartzen ez dioguna, ezin diogu beste alderdiei onartu eta beti bezala garbi azaldu nahi diogu herritarrari. Askok dagoeneko pentsa duzue tontoak edo inozoak garela, baina ezin ditugu errespetua eta koherentzia, tontokeri edo inozokeriekin nahastu, neuk ere berdina egingo nikik, esateari utzi behar diogu eta bidezkoa iruditzen ez zaiguna salatu eta guri hau dena ez zaigu inolaz ere bidezkoa iruditzen.

Beraz, bukatzeko, bat-batean  eta zuzenean gai hauen erabakiak entzun/ikusi nahi badituzu, zatoz 2019-06-26an 19:00tan udaletxean izango den pleno irekira eta zerbait esan/salatu nahiko bazenu, hartu hitza.

FacebookTwitterGoogle+

2019-06-11 Udal bilkura

Hemen dituzue, idatziz, Azkoitia Bai taldeak 2015-2019 legealdiko azken udal bilkuran esan eta bozkatutakoak:

Data: 2019-06-11

 

Udal bilkura

Aurretik alderdi denak zoriondu , Maitzak 26an izan dituzuen emaitzengatik, bata hauteskundeak irabazi dituzuelako eta besteok berriz, zeuen bozka  kopurua igotzea lortu duzuelako.

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Azkoitiko Udala, Elkargune Institutua, San Jose Egoitza eta Azkoitia Lantzenen 2018ko Kontu Orokorren eta Kontu Kontsolidatuaren onespena.

Kontuak ondo egongo direla ez dugu zalantzan jartzen. Badirudi, gainera, nahiz eta oraindik badagoen non hobetu, gero eta zorrotzagoa dela barne kontrola, beraz gardentasunean ere hobekuntzak ezarri dira. Baina,  Azkoitia Lantzenen kontuak besteekin batera onartu behar direnez, ezetz bozkatuko dugu.

 

3.- “Azkoitiko GI-3173 Errepideko hasierako zati berria eraikitzeko eta 32 Sektoreko  Urrategibideako Hiritartze Proiektua”-n jasotakoaren araberako Azkoitiko Arau Subsidiarioen Testu Bategineko 32. Sektoreko – Urrategibidea – Hiritartzeari dagozkion lanen exekuzioan egondako neurketa aldeei dagokien gastu gehikuntzaren onespena.

Ia obra denetan berdina gertatzen da eta arazo hau ekiditeko neurriak hartzen hasi behar genuke. Obra bukaeran gastatzen den dirua, proiektuan zetorrena baino gehiago bada ia beti, nonbaiten badago akatsen bat. Badakit udaletxe honetan ez diogula irtenbidea emango, arazoa orokorra baita, baina gutxienez salatzea ez legoke alferrik eta ea beste herrialdeetan gertatzen ez diren desbideratzeak ekiditeko neurri zehatzak jartzen hasten garen. Salaketa hau egin eta gero eta behar bada, jakinda, aurretik eginiko proiektua hobeto eginda egon balitz, ez litzatekeela neurketa alderik egongo,  nola ez, egindako lana ordaindu egin beharko da, edo hobeto esanda, LIDLek ordaindu beharko du eta beraz alde bozkatuko dugu.

 

4.- Korreo Berri, S.L.-k aurkeztutako berraztertze errekurtsoa ezeztea, baliogabetze eskaeraren eta subsidiarioki ofiziozko berrikuste prozeduraren ingurukoa.

Puntu honetan beti esan ohi duguna. Azkoitiko herriari norbaitek zerbait zor badio eta zor hori kitatzeko nahiko baliabide badu, beste denok egin beharko genukeen bezala, ordaindu dezala. Beraz, gure aldeko bozka.

FacebookTwitterGoogle+

2019-05-23 Udal bilkura

Hemen dituzue 2019-05-23ko Udal bulkuran Azkoitia Bai herri plataformak esan eta bozkatutakoak.

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Kreditu transferentzia bidez kredituak aldatzeko 3 zenbakiko espedientearen onespena.

Badakizue udaletxeko diruak non eta nola gastatu erabakitzean, beste alderdiekin kontatzen ez duzuen bitartean gure kontrako bozka izango duzuela.

Dena den, Idoate jaunari urte osoan ordaindu behar dietena, 4.000€ besterik ez bada, oso gutxi dela iruditzen zait.

 

3.- Gazteen alokairuak sustatzeko laguntzak izapidetzeko Azkoitiko Udala eta Azkoitia Lantzen, S.A.ren arteko hitzarmena onestea.

Gai hauek udaletxe bertatik bideratzea litzateke egokiena eta ez Azkoitia Lantzen bezalako enpresa batetik, baina hitzarmenaren helburua kontutan hartuta gure baiezkoa emango diogu.

 

4.- Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren Plan Estrategikoaren 2015-2018 luzapena onestea.

Euskarako batzordean esan bezala, data hauetan, udal hauteskundeak gainean ditugula, plan berri batekin hasteak ez du zentzurik, beraz egokiena, dagoena luzatzea litzateke eta hurrengo udalbatzak erabaki dezala zer egin.

 

5.- 2018 ekitaldiko finantza kontroleko txostenaren berri ematea.

 

6.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

7.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2019-04-24 Udal Bilkura

Azkoitia Baik udal bikuran esan eta bozkatutakoak idatziz.

3. puntuan eztabaida sortu da eta pixkat gehizgo luzatu gara .

 

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudien Testu Bateginaren 4. aldaketa zehatzaren, lurzoru urbanizaezinari eta araudi orokorraren testu bateratuari dagokiona, behin behineko onespena.

Eman beharreko argibideak eman dizkigula uste dugu eta baiezkoa ez emateko arrazoirik ez dugu ikusi eta gainera berriro Gazteiztik, bertako teknikoek,  oniritzia eman beharko diotela ikusirik gure baiezkoa.

 

3.- Kreditu transferentzia bidez kredituak aldatzeko 2 zenbakiko espedientearen onespena.

Kreditu aldaketetan beti esan ohi duguna, zeuek nahieran erabiltzen dituzuela, beste taldeon iritzia kontutan hartu gabe eta adibide garbi bat Jausoroko pasarelan dugu. Pasa den hileko udal bilkuran, hau da Martxoaren 27an bozkatu genuen pasarela horren akatsak zuzentzeko  kreditu aldaketa, baina pasarela bera dagoeneko, aurreko egunetik, gure herrian zegoen egin beharreko zuzenketak egin eta gero. Beraz, garbi azaldu zenuten zenbat axola zaizuen besteon iritzia. Eta idazkari nagusia hemen dugunez, jakin nahiko nuke, honek denak, legedia betetzen duen.

Zer esanik ez, besteokin kontatzen ez duzuen bitartean gure kontrako bozka izango duzuela.

 

4.- Intsausti Jauregiaren zati baten erabilera Iraurgi Lantzen, S.A.ri lagapeneko-baldintzen zuzenketa onestea.

Normaltzat jotzen dugu lehen solairuko gelak partekatuak badira eta udalarena jabegoa, udaletxeak ematea erabiltzeko baimena, beraz ados.

 

5.- Malkorbide kalearen izendapenaren onespena.

Kale izendapen berri honek toponimian du bere funtsa. Pertsona esanguratsuren baten izena jartzea erabaki behar izango bagenu, ziurrenik  eztabaida sortuko litzateke. Emakumeren baten izena izatea ere gustatuko litzaiguke, baina arazo eta eztabaida antzuak ekiditeko asmoz, gure aldeko bozka.

 

 

6.- 2020 urteko Azkoitiko udalerriko tokiko jaiegunak zehaztea.

Beti erabili ohi ditugun herriko eta probintziako  jai egunak izanik, ez dugu uste arazorik egongo denik, beraz gure aldeko bozka.

 

7.- Udala, Elkargune eta San Egoitzaren 2018ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea.

 

8.- Behin betiko onespenen berri ematea.


9.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

10.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

Udal Bilkura 2019-03-27

Hemen dituzue idatziz gure taldeak 2019-03-27ko plenoan esan eta bozkatutakoak:

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

 

 

2.- Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuen kudeaketarako kudeaketa materialaren gomendioari buruzko hitzarmenaren onespena.

Azkoitiko merixuen artean, aspalditxotik aldaketa asko egon dira eta gure ustez horrek ez du errazten herritarrarenganako hurbiltasuna.

Badirudi arazoa ez dela gure herrikoa soilik eta herri askotan daudela agente poltsak betetzeko arazoak.

Gaur egun azterketak herri askotan egiten dira, eta agenteak, nahiz eta badakiten herri horretan ez dutela lan egin nahi, azterketa gainditzen saiatzen dira, aurrerantzean nahiago luketen herrietara joateko asmoz, hau da, Azkoitian Bizkaiatik datozen agenteak baditugu, normalena, ahal dutenean beren herrietara hurbiltzea litzatekeela.

Hitzarmen honek badirudi akats hau zertxobait ekiditeko balioko lukeela eta gure udaletxean lan-karga bat gutxiago izango genukeela inongo kalterik gabe.

Beraz hitzarmenaren helburua ondo iruditzen zaigu eta gure aldeko bozka duzue.

 

3- Korreo Berri, S.L.ren eskaera,  ezeztea  edo subsidiarioki ofiziozko berrikusteari buruzkoa.

Kasu honetan guk beti eman ohi dugun erantzuna, udaletxeari norbaitek diru bat zor badio eta zor hori kitatzeko ahalmena badu, denok egin beharko genukeen bezala, ordaindu dezala.

 

4.- Udal langile eta Korporazioko kideen 2019ko ordainsarien igoeraren onespena.

Bizitzeko kostua igotzearekin bat ordainsariak igotzea ere bidezkoa iruditzen zaigu, bai udaletxe honetan eta baita beste edozein tokitan ere.

Dena den, politikarion ordainsariak adosteko beldurra dugula dirudi, behin eta berriz egin baitugu denon artean eztabaidatzeko eta adosteko konbitea eta ez digu inork baiezkorik eman. Lehendabizi, Azkoitia bezalako herri batean zenbat politikari liberatu behar ditugun erabaki beharko genuke eta ondoren bakoitzaren ordainsariak finkatu.

Legealdi hasieratik hitz egitea komeni zela esan genuen, hau da, legealdi honetan denok adostutako ordainsariak jasotzea lortzera iristeko ahalegina egin behar genuela.

Badirudi beste taldeok ez duzuela eztabaida hau abiatu nahi,  ez baituzue ezer erantzun.

Legealdi hau horrela pasa da eta hurrengo legealdian berdina gerta ez dadin oraindik aukeran gaude batzorderen batean gaia sakontzeko.

Oraingo ordainsariak EUDEL-ek markatutako gehiengoak, topeak, dira eta behar bada, beste gai askotan bezala, beste taldeok EUDEL-eko kide zareten heinean, bertan esaten dena ongi deritzozue.

Guri gehiegitxo iruditzen zaigu Azkoitiko alkateak 70.000€ tik gora kobratzea eta 45.000€tik hasi eta 70.000€rarte hitz egiteko beta badagoela eta tarteko zifra bat ere soldata duintzat hartuko genuke guk. EUDEL-ek ez dakigu zer tarte markatzen duen eta gurearekin ados ez bazaudete, EUDEL-ek dioena ere eztabaidatzeko prest egongo ginateke, EUDEL-ek ez baitu esaten markatzen duenaren topea kobratu behar denik nahi ta nahiez.

Beraz eztabaida hau bideratzen ez dugun bitartean ezin diogu politikarien soldatei baiezkorik eman eta hori horrela, puntu honetan, udaletxeko langile denen bozketa bateratua egitera derrigortzen gaituzuenez, gu abstenitu egingo gara.

 

5.- Kreditu transferentzia bidez kredituak aldatzeko 1 zenbakiko espedientearen onespena.

Lehendabizi gogoratu zubi hau gure taldeak lehentasun bezala ez duela sekula ikusi, ez baitugu, gai honetan,  inoiz, herritarren premiazko eskaerarik entzun. Floreagako igogailuak, Herriko igerilekuak berritzeak, orain egoitza herrira jaisteak, … hainbat eta hainbat sinadura jaso dituzte eta herritar askoren babesa nabarmena da, baina zubi honen konturik, ez neuk eta ez nire ondokoek, ez dute sekula ez irakurri eta ez entzun. Beraz udaletxea herritarren eskakizun eta beharrei erantzuteko dagoela kontutan harturik ezingo diogu obra honi gure baiezkorik eman.

Esan beharra dago bestalde hemen gertatu den akats hau gerta ez zedin, gure taldeak, Foru Aldundiko kotak eta gure herrikoak bateratzea eskatu zituela eta 2016 edo 2017ko aurrekontuetan partida bat jarri zela, baina azkenik ezer egin gabe berriro kendu duzuela eta bere garaian egin beharreko lanketa egin bazen ez zela orain gertatu dena gertatuko. Lanketa hau Gipuzkoako beste herri askotan dagoeneko egina dago baina hemen orain ere etzetik goazela dirudi.

Dena den, kreditu aldaketa hauek, beti esan ohi izan dugu, zeuek nahieran erabiltzen dituzuela eta gehiengo osoa izanik, ez diozuela beste taldeek esango dugunari jaramonik egiten eta hemen dakarkiguzue beste adibide garbi bat. Gu, hemen eta orain, zubi honetan egin behar den geometria aldaketa eta horrek dakarren diru kopuru gehitzea bozkatzen ari gara eta zubi hori Altzibarren dago atzotik, beraz aurreko hauteskundeetan bere bozka eman zuten Azkoitiarren %50ari burla egitea dela iruditzen zait eta errespetu falta handia eta ezetz bozkatuko dugu.

FacebookTwitterGoogle+

2019-02-27 Udal Bilkura

Hemen dituzue gure taldeak hilero bezala, idatziz, esan eta bozkatutakoak.

Dena den, Martxoak 8ko emakumearen egunaren adierazpenaren baitan zerbait gehiago esan eta luzatu ginen, baina oraingo bilkura hau Maxixatzenen bitartez grabatu zenez, honatx esteka:

https://maxixatzen.eus/azkoitia/1551349353437-otsaileko-ohiko-udalbatzarra-bideoan

 

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio.

ADOS

2.-2019 ekitaldiko Azkoitiko Udaleko lanpostuen zerrendaren lehen aldaketa: Hasierako onespena.

“Merixun” antolakuntza ondo ezagutzeko udaletxe bertan lana egitea ezinbestekotzat jotzen dugu. Beraz, eta  beste inongo aurkako iritzirik ez dugunez, gure aldeko bozka.

 

3.- 2019 ekitaldiko ordenantza fiskalen akats zuzenketa, zaborraren tasa.

Titulua aldatu eta barruko gauza berdinak ez aldatzea ez du inolako zentzurik, beraz ados.

 

4.- EAJ-PNV udal taldeak Martxoak 8 Emakumeen egunaren inguruko aurkeztutako Erakunde-Adierazpena.

Aurrekari hauek aintzat hartuta, Azkoitiko Udalak erabaki hauek hartzen ditu:

 

– Azkoitiko Udalak ardura hartzen du berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko

duten politika publikoa burutzeko.

Eta zehaztuz, zer politika erabili behar duzue? Nik dakidala batzordeetan ez dugu berdintasun politikan ezer landu.

– Azkoitiko Udalak ardura hartzen du zaintza-lanak bere politika publikoen erdigunean

jartzeko.

Hemen ere galdera berdina, niri ez dit inork esan zaintza-lanak gure politika publikoen erdigunean jartzeko zer proposamen dauden. Gai honetaz ez da batzordeetan hitz egin eta orain honelako erabaki batzuk hartzeko bozketa egin behar dugu?

-Azkoitiko Udalak, Mugimendu feministak deitutako greba dela eta, ardura hartzen

du udaleko emakumezko hautetsi eta langileei greba egin ahal izateko erraztasunak

emateko.

Zer erreztasun? Norbaitek greba egin nahiko balu ez dut uste eragozpenik izango lukenik, ez?

Azkenik, herritarrak deitzen ditu Emakumeen Nazioarteko Egunagatik Mugimendu

feministak Martxoaren 8an deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki parte hartzera.

 

Azken urteetan, behin eta berriz  esan bezala,  Herriko mugimendu feministarekin batera egin behar genuke bide hau.

Talde honetakoak, beraiek antolatzen dituzten kontzentrazio eta beste ekintzetara ez zaretela agertzen diote. Beraz,  berdintasunaren bide horri,  herritik bertatik, herriko talde feministarekin batera,  hasiera emateko kapaz ez bagara, nola animatuko ditugu ba besteak mobilizazio eta ekitaldietan aktiboki parte-hartzera? Niri egia esan, korporazio honen kide bezala, testu hau irakurtze hutsak, lotsa ematen dit.

Lan asko dugu egiteko eta gure laneko tokia udaletxea eta bertan gai bakoitzerako ditugun batzordeak direla uste dugu. Gai honetan, beste denetan bezala, lanerako prest izango gaituzue eta erabakiren bat hartu behar badugu, lan hori burutu eta gero izan dadila. Seguruenik testu hau bera edo beste antzeko asko irakurriko dira udaletxe askotako udal bilkuretan, hori bai, ziur nago, udaletxe honetako zinegotzi naizen heinean,  hemen ekarri eta aurkeztu diguzuen testu hau ez dela guk, hau da, udaletxe honetako alderdi politikoek landua izan. Eta bukatzeko, ea noiz uzten diogun honelako adierazpenak irakurtze soilari eta benetako lanik egingo ez badugu, gutxienez urte osoan buru belarri ari direnei ez diezaiogun protagonismo apur bat ere kendu eta honelakoetan beti iragartzen dugun bozka, abstentzioa.

 

 

5.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

6.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

7.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2019-01-30 Udal bilkkura

Hemen dituzue gure taldeak esan eta bozkatutakoak.

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren Funtzionamendua arautzen duen Ordenantzaren hasierako onespena.

Azkoitiarrentzat arreta hobea ematea litzateke helburu nagusia, beraz emango dugun pauso honi gure oniritzia.

 

3.- Azkoitiko Hirigintza Arauen 4. Aldaketaren behin betiko onespena (3 H.E. San Martin, 24 H.E. San Juan eta 25 H.E. Basarte).

San Juan eta Basarte eremuetan egingo diren aldaketek onurak ekarriko dizkio bertakoei eta besteoi kalterik ez, bestalde San Martin auzoan egingo diren aldaketek ere onura gehiago ekarriko dizkigula uste dugu kalteak baino, hau da, etxebizitza bat altuago egiteak etorkizunean elkarguneko sarrera/plaza handitzeko aukera emango digu, beraz ados

 

4.- Azkoitiko Baratze Ekologikoen esleipen eta kudeaketarako Araudiaren aldaketaren hasierako onespena.

Badirudi lizentziaren haserako eta amaierako data ezberdin asko sortzen ari direla eta data horiek bateratzea dela helburua, beraz ados.

 

 

5.- EH Bildu udal taldeak 2018ko abenduaren 17an aurkezturiko mozioa.

Aurretik esan behar guri ere ez zaigula ondo iruditzen, horrelako zigorrak ezartzearen bila ibiltzea  erabaki politiko bat hartzeagatik. Orain beste erabaki politiko batzuk hartu dira, baina ados ez egoteak ez du esan nahi salaketa egin eta epaimahaietara  jo behar dugunik nahi eta nahiez. Pertsona hauei gehiegizko min bat egiten ahalegindu direla garbi dugu.

Dena den, testu honek, kontraesan batzuk ere badituela iruditzen zaigu. Testuan erantzun pertsonal bat eskatzen da eta gu hemen talde baten ordezkariak gara, beraz hemen egiten ditugun adierazpenak talde horrenak bezala hartu behar genituzke eta ez hemen talde hori ordezkatzen dugun bakoitzarena. Hau esanda gero, talde bezala egokiena abstenitzea dela iruditzen zaigu, hori bai pertsonalki nire babesa, elkartasuna, sinadura, … edo beste zerbait nahiko bazenute, bilkura ondoren hemen izango nauzue nahi duzuenerako.

 

6.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

 

7.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

8.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2018-12-27 udal bilkura.

Hemen dituzue gure taldeak esan eta bozkatutakoak. Puntu batzuetan eztabaida sortu zen eta aktaren zain egon beharko dugu dena behar bezala jasotzeko.

 

Azkoitia Bairen emendakinak:

 

2019 rako sarrera bereziak / ingresos extra 2019
                     -42 etxebizitza zerga / impuestos construcción 42 viviendas   214.000,00
                     -Foru Fondoa / Fondo Foral   500.000,00
                     -Mankomunitatea / Mancomunidad   244.000,00
                     -URA Hitzarmen berria / URA renovación convenio   738.311,00
                     -LIDL   800.000,00
GUZTIRA= 2.496.311,00

Aurretik esan behar, udal gobernuak eman dizkigun datuen arabera, 2.496.311€ko diru sarrera bereziak izango ditugula 2019an (42etxebizitza berriren zerga, Fondu Foraletik, mankomunitatetik, URAkekin egingo den hitzarmen berritik eta LIDLeko obratik). Beraz 2019rako dirua egon badago.

Udal gobernuak aurkeztu dizkigun aurrekontuak berriz 1.300.000€ ko gehikuntza du, beraz ez dakigu non gastatu nahi dituen falta diren ia beste 1.200.000€ak, behar bada urtean zehar beraiek bakarrik hartuko dute erabakia.

2019ra begira ere LIDL eko obratik beste 900.000€ jasotzea aurreikusten da, beraz ez dugu inongo arazorik ikusten, eta kontu-hartzailetzatik horrela esan digute, PNV/EAJren aurrekontu  hauetan diru gehiago jartzeko.

Gure taldeak, Azkoitia Bai-k, PNV/EAJko aurrekontuei 650.000€ ko gehikuntza egin dio, esan bezala, kontu-hartzailetzatik jasotako oniritziarekin eta emendakinetan garbi azalduko dugu, guk, diru horrekin, egingo genukeen banaketa. Garbi utzi nahi dugu baita ere emendakinetan jarri behar den mailegua ez dela eskatu beharrik egongo, 2018ko gerakinean, udaletxeko tekniko eta udal gobernuak emandako datuen arabera, gure taldeak herrian eta herritarrentzat gastatuko lukeen dirua baino gehiago egongo delako.

Argi ikusten da beraz ez dagoela udal gobernuak behin eta berriz errepikatutako inor hipotekatzeko beldurrik,  ia 2.500.000€ri, 1.300.000€ eta beste 650.000€ kentzen badizkiogu, oraindik ia beste 550.000€ izango genituzkeelako gastatzeko. Nik neuretzat nahiko nuke hipoteka hori, gabonetako loteria tokatzea baino hobe.

1.EMENDAKINA:

Ekintzaile berrientzat, Iraurgi lantzeneko laguntza kendu zenetik, Azpeitiko herriak, bere udaletxetik bideratzen du laguntza hau. Gure herrian berriz, ordutik aurrera, ez dago laguntzarik eta guk urtero eskatzen dugu, aurrerapauso hori emateko orduan, ekintzaile berriei bultzadatxo bat eman beharra ikusten dugulako eta bide batez lanpostu gehiago sortuko genituzkeelako. Beraz orduan kendu ziren 60.000€ko partida jartzea eskatzen dugu, Argitalpenak eta prentsa zerbitzua partidatik hartuta.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa:EH Bildu, PSE

 

2.EMENDAKINA:

Gure taldeak beti esan du herritarra euskaraz irakurtzera gehien bultzatzen duena Maxixatzen dela eta udaletxearekin lankidetza hitzarmen bat sinatuz, eta udaleko prentsa zerbitzua beraien gain utziz askoz ere emankorragoa izango litzatekeela, bestela ikusi besterik ez dago udaletxetik argitaratzen den aldizkariko ia berri denak, aurretik Maxixatzenek argitaratu dituela.  Beraz hitzarmen hau sinatzearen eta lan baldintza duinak izateko eskatu dituzten 15.000€ horiek ematearen alde.

Argitalpenak eta prentsa zerbitzua partidan oraindik geratzen diren 9.000€ tatik eta 2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 6.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

 

3.EMENDAKINA:

Ingurumenean bada, Urola ibaia eta plastikoaren bueltan, lan asko egiten ari den beste pertsona bat ere eta 2019an kanpainak egiteko aurreikusten diren 12.000€en gain, beste 20.000€ko  partida bat jartzea aurreikusten dugu, ibaira joaten diren plastiko eta zabor gehientsuenak  ekiditeko eta pertsona beronek aholkatu dituen saretxoak jartzeko.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 20.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

4.EMENDAKINA:

Berdintasunarekin ere ez gara ahantzi eta pasa den urtean eskatu genuen bezala, herriko talde feministarekin harremana lortzearen alde 10.000€ ko kopuru bat  jarriko genuke, alderdi biek, udaletxeak eta talde feministak adostutako ekintzak burutzeko asmoz. Askotan esan dugu, baina berriro esango dugu, berdintasunean sakontzea nahi badugu, lehen pausoa herrian bertan eman beharko genukeela eta udaletxea eta herriko talde feminista elkarlanean aritzen ez diren bitartean, etorkizuna nahiko ilun ikusten dugula.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 10.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

5.EMENDAKINA:

Herriko kultur eta kirol taldeentzat %5 eko igoera proposatzen dugu egiten duten lana eskertzeko eta talde lanean diruari  askoz ere probetxu handiagoa ateratzen zaiola sinetsita gaudelako, 28.365€. Igoera honetatik Anaitasuna eta  Iraurgi saski baloia kanpora utzi ditugu hauek beraien kabuz negoziatzeko nahiko indar badutela iruditzen zaigulako eta Anaitasunari urtean zehar eman zaizkion laguntza berezien gain, beste aparteko 19.500€ ematea aurreikusten duzuelako, Txerloiko futbol zelaian gastatzeko.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 28.365€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

6.EMENDAKINA:

Kultura arloari ere nahi genioke gure bultzadatxoa eman eta pasa den urtean eskatu genuen, eta beste herriren batean ondo baino hobeto funtzionatu duten sorkuntza bekak eskaini nahi genizkioke gure herritarrei, horretarako beharko litzatekeen 12.000€ko kopuru polit bat jarriz.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 12.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

7.EMENDAKINA:

Badira 2018an lan asko egin duten hiru talde , Floreaga auzokoak, Instalakuntza Duinak Orain eta jubilatuen taldeak hain zuzen.

Instalakuntza Duinak Orain taldeak 2019rako igerileku berriaren proiektua gauzatzea eskatzen zuen, 2020an Foru Aldundiak , okerrik ez bada, aterako dituen diru laguntzekin eta gure Udal gobernutik erakutsi duten jarrerarekin, epe ertainera, zortzi kaleko igerileku berria izan dezagun. Momentuz proiektua gauzatzeko dirua jarri du Azkoitiko udaletxeak eta denon adostasuna izango duela espero da.

Baina jubilatuen aldarrikapenak ere ezin ditugu baztertu eta premia ekonomikoa duten 65 urtetik goragoko herritarrekin ez gara ahaztu. Udal gobernuak 2019rako familia babesik ez dutenentzat 11.000€ gehiago jarriko ditu eta oso ondo iruditzen zaigu, baina gure taldeak, esan bezala, ez du jubilatuekin ahaztu nahi eta beste 85.000€ko laguntza eskaini nahi diegu, asko eta askok duten pobrezi maila baztertu eta merezi duten duintasuna lortzeko beharko litzatekeen kantitatea. Eta ez dugu ahaztu nahi, urtero eskatzen ari garen etxe hutsen zergarekin lortuko litzatekeela kopuru hau.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 85.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

8.EMENDAKINA:

Gehien harritu gaituena, eta gainera dirua egon badagoela kontutan harturik, Floreagara 2019an igogailurik ez egiteko erabakia hartu duzuela izan da.

Legealdi honen hasieran, denok adostutako igogailu bat gauzatzera gindoazen, baina urbanoagatik aldatu genuen, zeuek esandakoaren arabera, bertako biztanleriak nahiago baitzuen autobus zerbitzu hori.

Ba auzo horretakoak ez dira konforme geratu eta iresgarritasuna bermatuko duten igogailuak eskatzen jarraitzen dute eta oso lan eraginkorrean.

Guk, badakizue herritik sortzen diren ekimen hauei aparteko garrantzia ematen diogula eta beraiekin izan ditugun bilera denetan, obra honek, gure taldearentzat, aparteko lehentasuna duela erakutsi diogu. Hori horrela gu 2019an lehen fasea egiteko beharko litzatekeen diru kopurua jartzeko prest egongo ginateke 444.306€.

Denon artean Altzibartik- Jausorora egingo den zubian gastatuko diren 200.000€ak, igogailu hauek egitera bideratzeko presioa egitera gonbidatu genituen, gure taldearentzat ere lehentasun gehiago zuelako, baina azkenik badirudi auzotar hauek egin duten lanari ez diotela beraiek nahi zuten etekinik atera eta zubi hori beraiek eskatzen ari diren igogailua baino lehenago gauzatuko dela.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 444.306€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

9.EMENDAKINA:

Gure taldeak 2020tik aurrera herritar denok erabaki behar ditugun 3-4 obra garrantzitsu aurreikusten ditugu: Igerileku berria, Floreaga eta behar bada beste auzoren bateko iresgarritasuna eta Plaza berriko berriztatzea, eta herritarrari zertan gastatu nahi duen diru hori galdetzeko, hurrengo legealdira begira, herri-galdeketa bat egin beharko litzatekeela iruditzen zaigu nahi ta nahiez, beraz aurreko emendakinetan aipaturiko maileguetatik 650.000€ra bitartean dagoen dirua galdeketa hori egiteko erabiliko genuke, 44.329€ hain zuzen ere.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 44.329€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

 

 

 

EH Bilduren emendakinari erantzuna:

 

Asko txokatu zait zuen partida berdinei, guk eskatutakoan baietza ez ematea, eta partida askotan egiten dugu bat. Azken orduan, gaur bertan, beste bat gehitu duzue, egoera larrian dauden adinduentzat eta hori ere guk lehen batzordetik eskatu genuen. Bestalde 2019 eta 2020an dirua izango dela ikusirik, ez dakigu zergatik kendu duzuen Gazteen parkea aurrekontutik. Behar bada beste lehentasun batzuk izango dituzue, baina zuek aurkeztu dituzuen aurrekontuetan bazen oraindik parke hau finantzatzeko nahiko diru eta bestela, esan bezala, zuen lehentasunentzat oraindik beste 230.000€ jartzeko aukera zenuten.

Ikastetxeentzako diru laguntzetan  batzordean esan zenez, ez da zuek esan zenuten bezala jaitsierarik egon, ikastetxeen ikasturtera moldatzea besterik ez zela izan esan ziguten eta beraz ez dakit zuek berriro jartzearen arrazoia.

Dena den partida askotan egiten dugu bat eta baita gastu handiena duenean ere, Floreagako igogailuan, beraz zuen zuzenketekin orokorrean ados.

 

Bai: Azkoitia Bai. EH Bildu

Ez: EAJ/PNV

Abstentzioa:PSE

 

 

1.- 2019 ekitaldirako Azkoitiko Udala, San Jose Egoitza, Zubiaurre-Elkargune Institutua, Azkoitia Lantzen, S.A.-ren aurrekontua eta Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

 

– Azkoitiko Udala:

Hau uste dugu dela momentu egokia herriko diruak non eta nola gastatuko diren erabakitzeko, talde denon eta herritarren parte hartzearekin, baina badirudi, orain ere, gure udal gobernu hau ez dagoela horren alde, nahiz eta gure taldeak, batzordeetan, aurrekontu parte hartzaileak eskatu behin eta berriz.

PNV/EAJ alderdia agintzen dagoen beste herri askotan bultzatu dituzte aurrekontu parte hartzaileak, baina herri horietan behar bada ez dute gure herrian duten gehiengo osoa.

Beraz, eta aurreko hauteskundeetan izan zituzten emaitzak, inongo lotsarik gabe goraipatuz, ez gara nekatuko esaten, gure herriarentzat, dudarik gabe, kaltegarria izan dela gehiengo osoa, beraiek nahieran erabili eta erabiliko dutelako herritar denon dirua. Beraz ezezko bozka.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa: PSE

 

– Zubiaurre-Elkargune Institutua:

Hemen ere baditugu gure ezadostasunak, batik bat tasak eztabaidatzen ditugunean. Dena den aurrekontuetan ez ditugu tasetan ditugun ezadostasunak, nahiz eta batak bestearekin zerikusi handia izan. Dena den baietz bozkatuko dugu.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

– San Jose Egoitza:

Egoitzan dugun pisua dagoeneko asko murriztu da, baina etorkizunean herrira hurbiltzeko esperantza ez dugu galtzen eta horretan saiatuko gara., bitartean gure aldeko bozka.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

– Azkoitia Lantzen S.A.:

Erakunde honen eraketa eta funtzionamenduan bertan ez dugu bat egiten eta horrela jarraitzen duen bitartean gure aurkako bozka.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa:PSE

 

– Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

Udaleko aurrekontuarekin ditugun ezberdintasunak ikusirik ezetza besterik ezingo dugu bozkatu.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa:PSE

 

 

2.- 2019 ekitaldirako Azkoitiko Udalaren langileen plantila eta Lanpostuen Zerrendaren hasierako onespena.

 

Udaleko langile plantila bertan barruan zaudetenok kudeatu beharko zenukete ongien, dena den, gehien faltan bota duguna, berdintasun arloko udaleko teknikaria izan da, ezinbestekoa ikusten dugulako udalaren eta herriko talde feministaren elkarlana, baina hau esanda gero, baietz bozkatuko dugu.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

 

3.- Azkoitiko Udaleko euskararen erabilera normalizatzeko plan VI. Plangintzaldirako (2018-2022) onartzea.

 

 

Euskararen etorkizunerako pausu denak dira garrantzitsuak eta erakunde publiko batek eredu izan behar luke beraz ados.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

FacebookTwitterGoogle+