Udaletxeko liberatuak

Azkoitiko alkatea hurrengo lau urteetan zein izango den erabaki ondoren, nortzuk liberatuko diren eztabaidatu beharko genuke eta nola ez, zenbat kobratu beharko luketen.

Bigarren galderarentzat erantzun azkarra eta zehatza dugu, orain kobratu dutenaren %20 gutxiago. Gaur egun alkateak eta zinegotziek 70.000 eta 60.000€ buelta horretan kobratzen dute eta guri askotxo iruditzen zaigu, EUDEL-ek markatzen duen topeetan dabiltza une oro.

Liberatu kopuruan ere EUDEL-ek aholku batzuk ematen ditu eta horietako bat, gure taldeak, 2016tik, behin eta berriz aldarrikatu duen oposizioko liberatua da.

Badirudi azkenean Bildu taldeak pausu hori ematea erabaki duela eta guri oso positiboa iruditzen zaigu, horrela, herriko beste alderdi eta herritar denentzat, udaletxean, gobernukoa ez den beste pertsona batzuk ere izango ditugulako, herrira begira lanean.

%100ean pertsona bat liberatu beharrean, bi nahi dituzte liberatu %50ean. Biak gazteak direla dirudi eta hori horrela, guri, berdintasuna eta udaleko komunikazio arloa zuzentzeko paregabeak iruditzen zaizkigu. Herriko talde feministarekin harremanak sendotzeko bata eta udal aldizkaria desegin eta udaleko web orria sustatzeko bestea.

Liberatu hauek gure oniritzia izango dute noski, baina EAJ alderdiak ez dakigu oraindik beste zein eta zenbat pertsona liberatzea pentsatu duen.

Dena den, larriena ez da liberazio kopurua, gobernu osaketa baizik.Azken informazioen arabera PSOEko zinegotzia izango dute beraien ondoan, baina zeren truke? Penagarriena beste liberazio baten truke, berriro ere gehiengo osoa izango luken gobernua osatzea litzateke. Lehen ere egin zuten eta egia esan, berriro gertatuko denaren beldur gara. Beste alderdiekin adostasunetara iristeko behar den balentria eskatuko genieke eta mesedez ez dezatela berriro beste gehiengo oso bat erosi eta herritar ia erdia baztertu.

FacebookTwitterGoogle+

Gobernu osaketa

Maiatzak 26an emaitza txarrak izan genituela onartu ondoren, datorren gobernu osaketarako gure jarrera, ahal den heinean, argitzeko asmoarekin gatozkizue.

Kanpainan esandakoarekin koherentzia mantenduz, gure ustez Azkoitiarrak bozkatutakoa errespetatu eta bozka gehien lortu duten bi alderdiak gobernatu behar lukete, bi talde hauek baitira herriko gehiengo zabalena ordezkatzen dutenak. Ondoko beste herri batean elkarrekin gobernatzeko ez dute inongo arazorik, beraz garbi dago, bi alderdiek nahi izanez gero posible dela. Herritarrak jartzen badira erdigunean eta herritik datozen beharrei erantzuten saiatuko balira, alderdi biek helburu bera izango lukete eta adostasunetara iristea ezinbestekoa. Kanpainan behin eta berriz hauxe bera esaten jardun dugu, nahiz eta gure taldeak jarrera honekin inongo etekinik ez atera.

Bestalde esan behar, Maiatzak 26ko hauteskundeetan bozka gehien lortu duen taldea EAJ izan dela eta herritarrak hori bozkatu badute, gu ez garela inor gure herriari arrazoia kentzeko eta eman duten bozka eta agindua errespetatuko dugula. Norbaitek esan lezake beste talde denok batuta gehiengoa lortuko genukeela eta herriak beste gobernu bat eskatzen duela. Herriak hori eskatuko balu eta beste alderdiren batek hori horrela dela egiaztatuko baligu, guk, beti bezala, herritarren esana errespetatuko genuke. Aurreko, hau da, 2015eko hauteskundeetan, gure programan, gure bezalako herri batean alkatearen figurak duen garrantzia azpimarratuz, bigarren buelta bat egitea eskatzen genuen, baina sekula ez digute beste taldeek babesik eman. EH Bilduk gure herria gobernatu zuenean berdin jokatu genuen, beraz koherentziaz jokatu eta orain ere jarrera berdinarekin jarraituko dugu.

2007an berriz PSOE alderdiari liberazio bat eman eta EAJ-k gehiengo osoa lortu balu bezala gobernatu zuen. Guri ere etorri zitzaizkigun eskaintza berdinarekin, baina guk, bai orduan eta bai orain, ezin dugu horrelakorik onartu. Beraz, oraingoan estrategia berdina ez erabiltzea eskatuko genioke beste alderdiei, ez baitugu nahi herri erdiarentzat soilik lan egingo duen beste gobernu bat. Balentria apur bat izan eta beste taldeekin adostasunak lortuz gobernatzea eskatuko genioke, hori baita benetan herritar denen mesedetan gobernatzea.

Hau da eta hauxe bera izan da Azkoitia Bai herri plataformak beti erakutsi izan duen jarrera, herritarrak bozkatu dutena gehien errespetatzen duena delako eta herritar gehienentzat gobernua osatzen lagunduko lukelako,  nahiz eta, lehen esan bezala, gure taldearentzat etekinik ez atera.

Beste alderdiekin, gobernua osatzeko, elkartu aurretik, herri osoari argitu nahi genion gure jarrera idatziz eta besterik gabe, lortuko dugun esperantzarekin, laster arte.

FacebookTwitterGoogle+

AZKOITIA BAI 2019-AURREKONTUAK-

2019 AZKOITIA BAI 2019

AURREKONTUAK 2019

Hemen dituzue gure taldeak aurkeztu dituen 2019ko aurrekontu orekatuak (diru sarrera eta gastu berdina).

Behean ikusi dezakezuen bezala, udaleko prentsa zerbitzuaren paertida kentzen dugu, udal gobernuaren propaganda hutserako erabiltzen delako eta bertan agertzen diren berri denak, aurretik Maxixatzenen argitaratu direlako. Beraz Maxixatzeni 15.000€ko gehikuntza, udalarekin batera, beste zenbait ekintza antolatu ditzan.

Esan behar 2018ko gerakinetik, hau da, 2018an izango dugun soberakinetik hartuta, nahiko diru izango dugula behean aipatu ditugun gastuei aurre egiteko.

Kantitaterik handiena Floreagako igogailuaren 1.fasea burutzeko erabiliko dugu, igogailu batek beheko solairutik hasi bahar baitu eta bertan bizi direnak ere horrela ikusten dutelako

Errenta baxuko jubilatuentzat, gutxieneko 1.080€ko diru sarrera izan dezaten, beste partida garrantzitsu bat jarri dugu.

Berdintasunean herriko talde feministarekin elkarlanean gastatzeko 10.000€.

Ingurumen arloko kanpaina indartu eta urola ibaira plastikoak iritsi ez daitezen 20.000€.

Ekintzaile berrientzat eta kultura munduko sortzaileentzat ere beste bi partida berri.

Herriko festa, kultur eta kirol taldeei ere %5eko gehikuntza.

Eta azkenik, nola ez, etorkizunean aurreikusten diren obra handientzat (Auzoetara iresgarritasuna, igerileku duina eta Plaza berriren berritzea) parte hartzea eta galdeketa burutzeko diru partida.

LABURTUTA:

Argitalpenak eta prentsa zerbitzua/ Publicaciones y servicio prensa -69.000,00€

2018KO GERAKINETIK/Remanente.

+650.000,00€
Maxixatzen dirulaguntza/Subvención Maxixatzen

28.350,00__43.350,00 +15.000€

Floreaga iresgarritasuna/ igogailua/ascensor/- 1.fasearen obra

+444.305,95€

Herriko errenta baxuko jubilatuei laguntzak/Jubilados.

+85.000,00€

Herriko talde feministarekin adostutako ekintza/jarduerak/igualdad.

+10.000,00€
ingurumen arloko kanpaina/ Campaña concienciación ambiental/ Urola ibaia/plastikoak

12.500,00__ 32.500,00 +20.000€

Ekintzaile berriei dirulaguntzak/ Emprendedores +60.000,00€
Sorkuntza bekak/ Becas creación +12.000,00€
HERRIKO FESTA, KULTUR ETA KIROL TALDEEI %5eko IGOERA/ Fiestas, cultura y deporte +28.365,00€

PARTE HARTZEA/HERRI GALDEKETA/OBRA GARRANTZITSUEN AUKERAKETA/Participación ciudadana.

+44.329,05€

FacebookTwitterGoogle+

2018-07-25 Udal bilkura

Hor dituzue Azkoitia Bai herri plataformak udal bilkuran esan eta bozkatutakoak:

Bi galdera ere egin ziren bukaeran eta hor ere eman genuen gure iritzia, batipat Herri Moimentuek argitaratutako plazako liskarraren baitan.

Data: 2018-07-25

Udal bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ados

2.- Azkoitiko Udala, Elkargune Institutua, San Jose Egoitza eta Azkoitia Lantzenen 2017ko Kontu Orokorren eta Kontu Kontsolidatuaren onespena.

Badakizue gure taldeak Azkoitia Lantzeneko kargurik ez zuela hartu eta baita horren zergatia ere.

Beraz gure ezezko bozka ere aurreikusiko zenuten.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Azkoitiko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzea, informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko.

Informatika mailan, hau da, administrazio elektronikoari aurre egiteko oraindik hutsune handiak ditugu, baina azkenean, denbora gutxi barru, denok egokitu beharko dugu, legeak horrela agintzen digulako.

Hitzarmen honekin beste aurrerapauso txiki bat emango dugulakoan eta herritarrarentzat ere beste abantaila txiki bat izango delakoan gure aldeko bozka.

4.- 2016ko urriaren 21eko Alkatetza Dekretua deuseztea, non Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.-ren aldeko ebazpena eman zen zuhaiztiaren segurtasun-zortasuna handitzeko.

Badirudi udaletxeko paperetan lursail honi jabetzarik ez zitzaiola bilatu, eta udalaren jabetza bezala kontsideratu zela. Azpeitiko erregistroan ostera garbi azaltzen da beste jabe batzuk dituela.

Beraz udaletxe honek Iberdrolari kimaketa batzuk egiteko eman zion baimenak ez du inolako zentzurik eta logikoena deuseztatzea dela dirudi.

5.- 9.- EAJ-PNV udal taldeak Euskaraldia udal barruan sustatzeko aurkeztutako erakunde-Adierazpena.

Adierazpen, mozio eta horrelakoetan dagoeneko gure jarrera garbi utzi dugulakoan gaude, baina norbaitek oraindik dudaren bat balu, 2018ko Ekainaren 29an LGTBI+ ko mozioa zela eta, maxixatzeneko komunitatean egin genuen argitarapena irakurtzera konbidatzen dut.

Azken egunotan euskara arloan egin dituzuen pare bat detailetxo ere eskertu-goraipatu nahi dizkizuegu:

1-Andramaixetako laburmetraien gaia euskara izatea.

2-Gure taldeak azken urteotan proposaturiko Ixabel eta Mailuri andramaixetako txupinazoa botatzeko ohorea eskaintzea.

Beraz ea denon artean aurrerapausoak ematen jarraitzen dugun, adierazpen honetan jartzen duen bezala, gure hizkuntza-praktikak posible egiteko neurriak hartzen jarraitzen dugun eta dudarik ez egin, gai hau eta beste denak jorratzeko, beti bezala gure lankidetza eskaintzen dizuegula.

Eta azkenik honelako mozio eta adierazpenetan bozkatzen dugun abstentzioa iragarri.

PREMIATZSUNEZKO PUNTUA: AZKOITIKO UDALERRIAN ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

KONTRATATZEKO ESPEDIENTEA ONARTU ETA JARDUNBIDEA ESLEITZEA

Kontratazio mahaiko bilera denetan egon naiz eta ez da arazorik izan. Beraz nahi gabeko oker bat besterik izan ez denez gure onarpena eta baiezkoa.

6.- Behin betiko onespenen berri ematea.

7.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

8.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

Mozioak ez zaizkigu axola

Badirudi LGTBI+ pertsonek jasaten dituzten diskriminazio guztiak Azkoitia Bai herri plataformari ez zaizkigula batere axola, 2018-06-27ko udal bilkuran beste alderdi denak mozioaren alde bozkatu zutelako eta gu aldiz abstenitu. Ez gara abstenitu herriko gai zehatz bat ez delako soilik, udal bilkuran arrazoi gehiago ere eman genituen (Azkoitia Bai).

Horrelako mozioetan beti abstenitu izan gara, Gure Esku Dago, euskara, emakumeen aurkako diskriminazioa,… eta ez pentsa, gutxienez besteen adina axola zaizkigu gai hauek, baina gure taldea ez duzue aurkituko, urtea behin, beste ezer egin gabe, mozio bat irakurtzen.

Azken legealdi honek dagoeneko hiru urte bete ditu eta LGTBI+ hitza Ekainak 27,28 buelta horretan bakarrik entzuten dugu, beste urte osoan ez da aipamenik ere egiten.

Gure ustez alderdi bakoitzeko komunikazio departamentutik lantzen dira ia mozio denak eta alderdi bakoitzak berea irakurtzen du tramitea pasatzeko. Gure taldea ez dago horretarako prest eta nahiago dugu beste era batera jokatu.

Pare bat urtez emakumeen aurkako biolentzia matxista salatu dugu, udal bilkura denetan aipamen bat eginez eta beste alderdi denen elkarlana eskatuz. Denon artean zerbait egin behar genukeela adierazi diogu behin eta berriz  beste alderdiei, batzordeetan gaia jorratu, komunikatu bateratuak aurkeztu,…baina ez dugu erantzun bat bera ere jaso.

Honekin ez dut esan nahi guri gai hau besteei baino gehiago axola zaigunik, beste era batera landu nahi ditugula baizik, guretzat egokiago eta batik bat eraginkorrago litzatekeelako.

Ea mozioen aurrean dugun jarrera garbi azaltzeko gai izan garen eta besterik gabe mozio hauetan esan ohi dugun berdina esango dizuet berriro, edozer gai dela, beti lanerako prest gaudela eta beste alderdi/talde/erakundeekin elkarlanean bada askoz ere hobe.

Batzutan kontrako jarrera erabiltzea ere pentsatu izan dugu, mozioak japoniarrak greba egiten duten erara erabili, hau da, egunero/astero mozio bat prestatu eta hilero udal bilkuran denak irakurri, emakumearen eguna, arraza diskriminazioarena, uraren eguna, prentsa askatasunaren aldekoa, errefuxiatuena, giza eskubideena, emakumeenganako tratu txarrak gaitzesteko nazioarteko eguna,…Horrela egingo bagenu Azkoitia Bai herri plataforma izango litzateke talde konprometituena?

FacebookTwitterGoogle+

Udal bilkura 2017-09-27

Hor dituzue gure taldeak udal bilkuran esandakoak.

Eztabaidak sortu dira eta gehiago ere hitz egin dugu.

Data: 2017-09-27

Udal bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ez nintzen udal bilkura horretan egon.

2.- Azkoitiko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza departamentuaren arteko lankidetza hitzarmenaren onespena, premiamendu prozeduran ondasunak besterentzea agintzeko.

Badirudi herriarekin zorren bat duenaren kontua dela eta zor hori kitatzeko gai dena. Beraz zor horren ordainketa gauzatu dezan, gure aldeko bozka.

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udalaren 3 zenbakidun espedientearen onespena.

Kreditu gehigarriak erabakitzeko orduan, beste taldeokin kontatzen ez den bitartean kontra.

4.- 2018 ekitaldirako Ordenantza Fiskalen aldaketaren onespena.

Pasa den urteko ezadostasun berdinak ditugu:

-Etxebizitza hutsen zergak, martxan egon zen bitartean, harrera oso ona izan zuela iruditzen zaigu, beraz ezin dugu ulertu zergatik kendu zen.

-Zaborraren tasak ere berdin jarraituko du. Aurten ere zulo garrantzitsua egingo da tasa honekin, estaldura maila bide beretik joango baita. Herritarrari ez dakigu zer iruditzen zaion ordaintzen duen tasa, baina berriro ere garbi utzi nahi dugu, ordaintzen dugunarekin, ez dela biltzen mankomunitateari ordaintzeko behar adina. Hau horrela, herritarrari ez badiogu kobratzen, tasa horretan udalak ordaindu behar duena, ez du sekula jakingo bere zaborra jasotzeak duen gastua, ez baita bere fakturan ordaintzen duena. Guk garbi utzi nahi dugu tasa honen bidez %70a ordaintzen dela gutxi gora behera eta falta den %30a ere denon artean ordaintzen dugula eta beraz etxera etortzen zaigun faktura, ez dela guztiz egia eta garbia. Gu, orokorki, tasa bakoitzean %100era hurbiltzearen aldekoak gara, momentu oro, herritarrak, jakin dezan, zerbitzu bakoitza zenbat kostatzen zaion.

Aurten ere beste pare bat ekarpen egin ditugu:

– Bata, Bastartxon, zineko denboraldia hasi berri dugun honekin, konturatu gara, 10 ikuskizuneko bonoa, urtearen bukaeran, bukatu beharra zegoela. Hau horrela, orain bono hori erosi nahi zuenak, epe motzean gastatu beharko luke eta behar bada, atzera egiteko arrazoi bat litzateke. Zerbait egin behar zela aipatu ondoren, udalak, Irailetik Abendu bukaerara 5 ikuskizuneko bonoa proposatu du eta gu ados gaude.

– Eta bestea, pasa den urtean ere, azken unean zerbait aipatu genuena, baina sakontzeko denborarik eman ez ziguna. Azkoitian ibilgailu historikoei hobariak ematen zaizkio eta ibilgailu historiko bat zer zen ikertzen hasi ginen. Ibilgailu historiko bat izateko, baldintza zehatz batzuk bete behar dira, baina gure herrian ez zaio horri begiratzen, hemen 25 urte baino gehiago baditu balekotzat jotzen da. Beraz, asko kontsumitu, asko kutsatu eta arriskutsuak diren ibilgailuei hobariak ematen ari gara, eta udal gobernuak horrela jarraitzea nahi du.

Beraz gure ezezko bozka.

5.- 2018 ekitaldirako ur hornikuntza, saneamendu eta azpiegituren tasen onespena.

Kontsortzioko tasekin bat egiteko bidean, badirudi, kontsumoa gehiago ordaindu beharko dela eta finkoa gutxiago. Gu beti izan gara kontsumo arduragabea zigortzearen aldeko, beraz ados.

6.- 2018 ekitaldirako Zubiaurre-Elkargunea Institutuko tarifen onespena.

Jakin ezazue, Elkargunean urtero egiten den zuloa, denon artean ordaintzen dugula, naiz eta zerbitzu hau erabili edo ez.

Ondo iruditzen zaigu herriak horrelako zerbitzuak izatea, eta udaletik, ekonomikoki, zerbitzu hauek ordaintzeko esfortzu bat egitea. Baina bidezkoa iruditzen ez zaiguna, eta pasa den urtean ere garbi azaldu genuena, zera da, bertako erabiltzaileei, jarduera batzuetan, tarifa oso baxuak ezarri eta ordaintzen ez dutena, beste herritar denok ordaintzea.

7.- 2018 ekitaldirako Taxien tarifen onespena.

Urtero egiten den bileraren berririk ez digute eman, baina batzordean esan zen bezala, bilera horretan ez bada kontrakorik egon, gure aldeko bozka.

8.- Azkoitiko Bake-Epaile ordezkoa hautatzeko jardunbideari hasiera ematea.

Hautatutako ordezkoak uko egin eta oraindik, beste bat aukeratzeko epearen barnean gaudenez, baiezkoa.

9.- EH Bildu udal taldeak aurkezturiko mozioa, UK45G autobus zerbitzuaren inguruan.

Batzordean hitz egin genuen bezala, badirudi istiluak sortzen dituen talde berak, Azpeitiko jaietan ere, arazo berdinak sortu zituela. Azkoitiarrok, nahiz eta urrunago, badugu gure herrian autobus hauek geratzeko aukera. Talde honen aurka, autobusetako gidariek, kexa asko jarri dituztela dirudi eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun Sailak dioenez, langile hauen segurtasuna bermatzeko, guarda juratuak, autobusetan jartzeak, kontrako eragina erakarriko luke, hau da, istilu gehiago. Beraz eta ikusirik herritarroi, kalte haundirik erakartzen ez digula, momentuz behintzat, nahiago dugu zerbitzuak dauden bezala utzi eta autobus gidarien segurtasuna bermatu .

10.- EH Bildu eta EAJ-PNV udal taldeek Kataluniari buruz aurkeztutako mozioa.

Gu beti gaude herritik sortzen den eta herriak erabakitzen duenaren alde. Inbidia sanoa sentitzen dugu, herritarrak horrela organizatu eta parte hartzen dutenean. Baina gehienetan bezala eta ikusirik, gure herrian dagoen arazo zehatz bat ez dela, eta udalean zuzeneko informaziorik ez dugula, nahiago dugu herritik sorturiko mugimendu hau, gure instituzioetatik at utzi eta orain arte bezala, herria izan dadila, bere indarra azaldu dezana, eta beraz, gu, talde bezala, abstenitu egingo gara.

11.- Jakes Uranga Repulles jaunak aurkeztutako  zinegotzi karguari uko egitearen berri ematea.

12.- Behin betiko onespenen berri ematea.

13.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

14.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

Azkoitian sexu erasoa

Gure taldeak irmoki salatu nahi du, Andramaixetako azken egunean gertatutako sexu erasoa.
Andramaixek amaitzeko erarik tamalgarri, lotsagarri eta nazkagarriena.
Eta momentu honetan garrantzitsuena, erasoa jasan duen gazteari eta bere familiari elkartasun beroena.

FacebookTwitterGoogle+

2017-06-28 Udal bilkura

Hemen dituzue gure taldeak 2017-06-28ko udal bilkuran esan eta bozkatutakoak, bilera berotu baino lehen:

Data: 2017-06-28

Udal bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ados.

2.- Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudietako 27. Sektoreko –Eginoberri- Plan Partzialaren 6. aldaketaren behin betiko onespena.

Ura, ur agentziak ere aldeko txostena eman duela jakin berri dugu. Beraz ez dugu beste eragozpenik ikusten eta udaletxeko teknikoek, duten esperientzia kontutan hartuta, ez badute ikusten, gure aldeko bozka duzue.

3.- Azkoitiko Industrialdeetako hondakinen bilketa zerbitzuaren onespena.

Gaikako bilketa hau egitea ondo iruditzen zaigu, akabo, baina aste honetan gertatu dena ikusirik, herritarrak konfiantza dena galdu duela iruditzen zaigu, bai udaletxe honengan, bai Mankomunitarearengan. Beraz, herritarrak berriro ere, arduradun beraien esku, uzten dugula dena, ikusten badute, ez dute susmo onik hartuko. Gure ustez, sistema dena politizatuta dago, eta nahiz eta erraza ez izan, ikuskaritza eta datu denak, erakunde independente baten esku egon behar luketela iruditzen zaigu, momentu honetan ez baitakigu zer den egia eta gu ere beste herritar asko bezala, honelako eskandaluak argitaratzen direnean, ohartzen baikara azpian eta ezkutuan egiten diren gauzekin. Beraz gure aldeko bozka, baina mesedez eman iezaiozue gai honi merezi duen garrantzia, eta ez dezala soilik paperetan gelditu.

Eta berriro ere gogoratu aurten %80-85 buelta horretan beharko genukeela dagoeneko eta %60an gabiltzala.

4.- EH Bildu udal taldeak ekainak 28, pertsona LGTBI + eskubideen nazioarteko egunari buruz aurkeztutako mozioa.

Guk, puntu honetan, horrelako mozio eta adierazpenen gain beti esaten dugun berdina: Azkoitiko gai konkretu bat izanez gero, gure ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garrantzia batipat ekintzak dutela. Beraz gure taldekoek ondo informatu eta gero, bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaude lanerako, batzordeetatik hasi, eta ea denon artean zerbait adosteko gauza garen, bitartean, beti bezala, abstenitu egingo gara.

Gure taldeak, biolentzia matxista, denon artean salatu nahirik, ahalegin bat egin du, bi urte jarraian, eta ez dugu inoren erantzunik jaso. Dena den gu edozein gai eztabaidatzeko prestu azaldu gara beti, beraz dagokion batzordera eramaten baduzue gaia, landuko dugu.

5.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

6.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

Inuzentada

Hemen dituzue gure taldeak 2016-12-22ko udal bilkuran esan eta bozkatutakoak.

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena,hala badagokio.

ADOS

 

2.- 2017rako Udalaren, San Jose Egoitzaren, Zubiaurre-Elkargune Institutuaren, Azkoitia Lantzenen Aurrekontuen eta Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

 

Azkoitiko Udala :

Orokorrean badira hainbat partida ados gaudenak:

-Plaza berriko proiektua.

-Zebra bideak konpontzea.

-Herriko taldeei diru laguntza igotzea.

-Berdintasunean ere, gazteen berdintasunean, partida igo duzue eta azken egunetan aurrekontu orokorraren  ehunenekoetara iristen ez den beste kantitate txiki bat ere bai.

-Baita lokal eta etxebizitza alokairuetan ere.

-Interpretariaren partida guk ere eskatu bezala kendu egin duzue.

Eta ez dugu dudarik egiten zuek jarritako beste partida asko ere beharrezkoak izango direla.

 

Oso gutxi dira gobernuaren aurrekontutik kenduko genituzkeen partidak:

-Prentsa zerbitzua: 69.000€. Bestela ere nahiko propaganda eta agerraldi egiten direlako eta informazioa beste komunikabide batzuetatik aurretik emana egoten delako.

 

-Kreditu globala: 40.000€tik, 20.000€ra jaitsi. Kreditu aldaketak egiteko ez duzuelako batere arazorik, besteoi non gastatu kontsultatu gabe.

 

– Elektrizitate kaxak konpontzea: 200.000€tik, 181.500€ra jaitsi zeuek esan bezala kostua hau izango baita.

 

– Eskoilerak: 30.000€ kendu, epe motzera beharko balitz kreditu globalean badagoelako eta Martxotik aurrera 2016ko gerakinean/remanentean  nahiko diru izango duzuelako.

 

Bestalde gure eskariak ere ez dut uste asko direnik:

– Auzokonposta indartzea: Zaborraren bueltan kanpaina egiteko 13.000€ aurreikusten dituzue eta kanpaina horren barnean guk auzokonposta indartzeko ikerlana eskatzen dizuegu herriko auzo ezberdinetan.

 

– 13 eta 18 bat urte bitartekoen aisialdia zuzenduko lukeen proiekturen bat, gure gazteek asteburuetan beste era batera disfrutatzen ikasi dezaten 25.000€.

 

-Ekintzailetasuna sustatzeko diru laguntza: 60.000€. Pasa den urtean diru-laguntza hau kendu egin duzue. Azpeitian oraindik ere, iraurgi lantzenetik ematen zen diru hau, udaletxetik ematen jarraitzen dute, baina gure herrian ez.

 

– Berdintasuna: Herriko talde feministari 10.000€ko diru laguntza, udalarekin adostutako ekintzak burutzeko.

 

Kendutakoaren eta eskatutakoaren soberakina 42.500€koa da eta azken unerarte itxaron nahi izan dugu, soberakin hau oposizioko liberatuarentzat jartzeko itxaropenarekin, baina gaur berririk ez bada horrela gelditu beharko du.

 

Bestalde badakizue, gure taldea, tasa,zerga eta tarifetan, diru gehiago biltzearen aldekoa dela:

Tasa, tarifa eta zergetan gure ustez askoz gehiago bildu, gero klase ertain/baxuko herritarrari laguntza gehiago eman ahal izateko.

 

Eta nondik bilduko luke gure taldeak diru gehiago?

Zabor bilketatik 150.000€, etxe hutsen zergan  80.000€ eta elkargunean 7.000€.

 

Dena den, arazorik handiena parte hartzean dagoela deritzogu:

Aurrekontuetan egin ditugun eskakizunei ez diozue jaramonik egin.

Aurrekontu parte hartzaile eta herri galdeketaren bidez, herritarrek erabakitzeko diru partida jarri nahi genuen.

 

Azken unean ere egin genuen saiakera: herritarrek parte hartze bidez, erabaki zuen parke estalia, legealdi hasieratik , zeuek diozuen bezala, egingo duzuela agindu izan bazenigute, gure ezezko bozka, abstentzioagatik aldatzeko prest agertu ginen, baina orain ere, gehiengo osoekin maiz gertatzen den bezala, saiakeran gelditu da soilik.

 

Datorren urtean, udal gobernu eta teknikarien datuen arabera, 2016ko gerakinetatik diru kopuru polita izango dugula erabilgarri aurreikusten da, 1.000.000€ gutxi gora behera. Ez dakigu zertan erabiliko diren. Guri, parte hartzean, zeregin handia dagoela egiteko iruditzen zaigu.

Dena den, diru hau 2017ko Martxotik aurrera egongo da erabilgarri eta ordutik aurrera ikusiko dugu zertan erabiltzen den.

 

Beraz, zertan gastatu baino, erabakiak nola hartzen diren dugu ezberdintasunik handiena. Gauza asko egiteko diru kopuru eder bat dagoela garbi geratu da. Idatzi honen hasieran ikusi daitekeen bezala, gure ekarpenak egin ditugu, hemen aipatu ez diren beste batzuk ere bai, baina erabakiak hartzeko era aldatzen ez den bitartean, eztabaida nahiko antzua dela deritzogu.

 

Baina itxaropena ez dugu oraindik galdu,nahiz eta momentu honetan  gobernuan daudenek, bide hau jorratzeko, laguntza baino, oztopo gehiago jartzen dizkiguten, 2017ko aurrekontu hauetan nabaritzen den bezala.

 

Parte hartzearekin zerikusia duten eskari denei ezetza eman diete, beraz, orain arte bezala, udal gobernuak jarraituko du, herritar denontzat, erabakiak hartzen.

Beraz, gure taldearentzat parte hartzeak duen garrantzia azpimarraturik, ezezkoa.

 

San Jose egoitza :

Foru Aldundiak hartu duenetik, aurrekontua asko jaitsi da eta erabiltzen den dirua ondo justifikatuta dagoela deritzogu. Beraz aldeko bozka.

 

Elkargunea :

Oraindik eraikinaren mailegua ordaintzeko 5.140.000€ inguru falta zaizkigu, eta herritar denok jarraitu beharko dugu ordaintzen.

Gure apustua erabiltzaileak ordaintzea litzateke, baina hemen zenbaki potoloak daude oraindik.

Eguneroko erabilgarritasunean ere ez dugu enpazik egiten, hau da, Elkarguneko erabiltzailea, bertako gastuak ordaintzeko kapaz ez da.

Lehen esan bezala, beste herriekin konparaketa bat egin ondoren, jarduera batzuetan, oso prezio baxua dugula ikusi dugu, eta jarduera horien garestitzea  proposatu dugu, beste ondoko herrien batezbestekoan kokatu gaitezen. Prezioak asko altxatu ezkero, badakigu bezeroa uxatzeko arriskua egon litekeela, eta hori ere kontutan hartu dugu.

Guk proposatutako igoerak hilean 2€ suposatuko lioke erabiltzaileari, eta denera urtean 7.000€ jasoko lituzke udalak.

Baina ez da diru kontua soilik eta esan bezala, herritar denon artean ordaindu beharko dugu, urtero egiten den zuloa, baita erabiltzen ez dutenek ere, baina erabiltzaileek prezio normal bat ordaindu ondoren, bestela, beste herritar denen artean ordainduko baititugu, erabiltzaileek ordaintzen ez dituzten, prezio baxu horien kalteak.

Beraz, gure ustez justua ez delako, ezezko bozka.

 

 

Azkoitia Lantzen :

Honelako erakundeak udaletik kanpo egon behar lukete. Erakunde honetan eginiko eragiketak arazo asko ekarri dizkigu, oraindik ere ekartzen ari da eta ekarriko dizkigu.

Denok dakigu honelako erakundeak udaletxean egin ezin ziren eragiketak egiteko sortu zirela edo gutxienik bizkorrago egiteko behintzat.

Badakigu ze garai ziren eta udaletxeek ere handikeri asko egin zituztela.

Eskarmenturako ere balio izan digu gero hartu behar izan ditugun, hartzen ari garen eta hartuko ditugun zaplaztekoek.

Beraz gure taldeak erakunde hauei alergia hartu dio eta garbi gelditu zaigu Udaletxetik egin ezin dena, ez dela egin behar.

Dena den arazoak oraindik hor dirau, eta gure taldetik berriro ere aditu bat jartzeko eskaintza egiten dizuegu, baina pentsa dezaket beti erantzun izan duzuen bezala, estatutuak aldatzeko prest ez zaudetela.

Beraz, beti bezala, ezezko bozka Azkoitia Lantzenetik datorren denari.

 

Kontsolidatua :

Aurretik esan eta bozkatutakoaren arabera ez dago esan beharrik ezetza bozkatuko dugula.

 

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 6 zenbakidun espedientearen onespena.

Guk gure iritziarekin jarraitzen dugu, politikarioi galdetu beharrekoa, zer kreditu aldaketa egin beharko liratekeen dela eta ez egindakoekin ados gauden ala ez, jokabide honekin, ez baitugu ezer erabakitzeko ahalmenik ikusten guregan. Parte hartze sano baten barnean, gutxienik, honelako erabakiak hartu aurretik , talde denon artean, zer kreditu aldaketa ikusten ditugun herriarentzat onenak eztabaidatzeak, egon behar luke eta guretzat egokiena, beti ere herritarrari galdetzea. Beraz ezetza.

 

4.- Azkoitiko Hiri Antolakuntzako Araudietako 10.2 sektoreko (Txalonerreka) partzelaren doako lagapena, Azkoitia Lantzen, S.A.-ren aldekoa, espedientea onestea.

Lehen esan bezala Azkoitia Lantzenetik datorrenari gure ezezkoa.

 

 

 

5.- Loiola Berrikuntza Fundazioak “2016ko memoria txostena” deituriko dokumentuan jasotako enplegu arloko ekintzak burutzeko diru-laguntzaren emakida arautuko duen Lankidetza-Hitzarmenaren onespena.

Urtero egiten da hitzarmen hau, irakurritakoaren arabera ez diogu sinatzeko arazorik ikusi eta badirudi beste urteetan ere hala izan dela, beraz ADOS.

 

6.- Gipuzkoako Ur Kontsortzioen Estatutuen aldaketa.

Gauzak benetan oker egin dira. Ez dira ez prozedura eta ez datak errespetatu. Gu estatutuak aldatu eta bertan jarri beharrekoarekin ere ados gaude, baina irizpenean dioen bezala, gure baiezko bozka, prozedura hasieratik ondo egiteko baldintzarekin.

 

7.- Organismo autonomoetan PSE-EE udal taldeko ordezkariaren izendapenen onespena.

ADOS.

 

8.- EH Bildu eta EAJ-PNV udal taldeek segurtasun indarrei buruz aurkeztutako mozioa.

Guk, mozio hauetan eta hurrengoetan, horrelako mozio eta adierazpenen gain beti esaten dugun berdina: Azkoitiko gai bat izanez gero, gure ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garrantzia batik bat ekintzak dutela. Beraz gure taldekoek ondo informatu eta gero, bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaude lanerako, baina badakizue honelako adierazpen orokorrei ez diogula aparteko kasurik egiten, beraz abstenitu egingo gara.

 

9.- EH Bildu udal taldeak jolas ez sexisten inguruan aurkeztutako mozioa.

Lehen esan bezala abstentzioa.

 

10.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

11.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

12.- Galde-erreguak.

Aurtengoa ere urte gogorra izan da, biolentzia matxista jasan duten emakumeentzat. Hurrengo urtera begira ere, denon artean, besterik ez bada ere, udal bilkuretan aipamen bat egitea ondo legokeela iruditzen zaigu.

 

Guk ez dugu protagonismorik nahi eta aipamen hori udal gobernuko taldeak egitea ere, ez zaigu axola, hilean behin, politikoki inongo kutsurik izango ez lukeen, testu bateratu bat, denon artean sinatzeak ez lukeelako zaila izan behar eta gutxi izango balitz ere, zerbait erantziko geniolako, lakra honekin bukatzeko oraindik egin beharreko lan sakonari.

FacebookTwitterGoogle+

Erabakia gainean (4.atala)

2016-12-22ko Ogasun batzordea iritsi zen eta Udal gobernuari, PNV/EAJri tokatzen zitzaion beraien azken erabakien berri ematea. Hiru aldaketekin etorri ziren:

 

IZENA/DENOMINACION ZENBATEKOA ZENBATEKOA ZENBATEKOA
  2016 2017 2017_(A)
Liburutegiaren kontserbazioa/Conservación  biblioteca 3.000,00 5.000,00 10.000,00
Emakumeen berdintasunerako egitasmo estrategikoa ezartzeko jarduerak 18.000,00 21.500,00
Topografia altxaketak/Levantamientos topográficos 52.500,00 44.000,00

 

 

Baina guk azken egunerarte ez dugu etsitzen eta batzorde honetan ere ahalegindu ginen. Gure taldeak parte hartzeari ematen dion garrantzia kontutan izanik, honako proposamena egin genion udal gobernuari:

 

Gure taldeak udaletxe honetan pisu handia ez duela badakigu, baina azken idatzian ikusi duzue guretzat parte hartzeak duen garrantzia. Beraz, herritarrek parte hartze bidez, erabaki zuen parke estalia, 2017an egingo duzuela agintzen badiguzue, gure ezezko bozka abstentzioagatik aldatzeko prest egongo ginateke.

 

Kontutan izan, ez garela ezer berririk eskatzen ari, beti esan baitigute estalki hori egiteko asmoa dutela. Guk 2017an egiteko konpromisoa besterik ez genion eskatzen, gure taldeak herritarrak erabakitakoari ematen baitio lehentasun eta garrantzirik handiena.

Ba, hala eta guztiz, ez ziren konpromiso hori hartzeko gai izan eta han, berriro ere non azaldu ziren  parte hartzean ditugun ezberdintasunak.

 

Dena den azken batzordea 2016-12-22an ospatu zen eta plenora emango genuen bozka zehaztu aurretik, beste batzordeetan jorraturiko puntu bat garbi utzi nahi izan genuen. Dakizuen bezala (aurreko atalak jarraitu badituzue), gure zenbakietan 42.500€ko soberakina zegoen.

Bildukoei garbi utzi genion berriro ere, guretzat oposizioko liberatuak herritarrarentzat duen garrantzia kontutan hartuta, diru hori pertsona horretan erabiltzeko prest egongo ginatekeela eta ea berandu baino lehen animatzen diren, beraiek baitute lehen aukera, naiz eta aurrera pauso hori ematen ez badute gu ere ahaleginduko garen (Bildukoek ezin izan zuten batzordera joan, baina batzordea bukatu ondoren egon ginen beraiekin).

 

Eta bukatzeko, dagoeneko gure bozka garbi dagoela suposatu dezakegu, ez?

 

Dena den, beti bezala, guk plenoan esandako dena Maxixatzeneko komunitatean irakurri ahal izango duzue eta ea datorren aurrekontuei begira, denon artean, lan hobea egiteko kapaz garen, pena merezi du eta. Eta ez ahaztu denon artean gauza asko egiteko kapaz garela, beraz animo!!! eta gabon zoriontsuak pasa dituzuelakoan, urte berria (aurrekontu berriekin) ondo hasi.

FacebookTwitterGoogle+