2021-07-28ko Plenoa

Data: 2021-07-28

Udal osoaren ohiko bilkura 

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio. 

Ados

2.- 2021eko Araudi Planaren aldaketaren onespena. 

Ordenantza asko zaharkituak daude eta berrien eskaera ere badago. Hemen aipatzen dituzuenekin, oro har ados gaude eta baietz bozkatuko dugu.

3.- Azkoitiko Txikizkako Merkataritza eta Ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen  oinarri espezifiko erregulatzaileen hasierako onespena. 

Arazo txiki batzuk izan ditugu oinarri hauek finkatzerako orduan. Herrixen elkartetik eman den iritziarekin akats hauek konpontzea lortu da, baina gu puntu batean ez gaude zeharo ados. Udaletxe batean gardentasuna muturreraino eramatea izan behar genuke helburutzat eta gure ustez bonoarekin batera faktura ekartzeak ez luke sortu behar inongo arazorik eta esan bezala gardentasunari beste puntu bat erantsiko lioke.

Dena den bonu hauen helburuaren alde azaldu gara beti, denda askotara zabaltzeko erabiltzen den bonu sistema gustuko dugula behin eta berriz errepikatu dizuegu, eta aurretik eginiko salbuespena kenduz, beste denean bat egiten dugunez, alde bozkatuko dugu.

4.- Azkoitiko Gizarte Larrialdiko Harrera-Etxebizitzaren erabilera eta sarbidea arautzen  duen ordenantzaren hasierako onespena. 

Azpimarratu emergentzia kasuetako dela soilik. Beharrak dituzten herritarren kopurua hasi egin dela. Erabiltzaileak ere aldatu egin direla, batik bat emakumea buru den guraso bakarreko familiak eta genero-indarkeria jasaten duten familiak direlarik. Hau horrela izanik, ordenantza aldatzea ere beharrezkoa ikusten dugu eta ez dugu inongo oztoporik jarriko.

5.- Azkoitiko Udala atxikitzea Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eudel Elkartearen arteko  lankidetzarako esparru-hitzarmenera, eta IZFE, S.A. eta Azkoitiko Udalaren arteko  lankidetza hitzarmenaren onespena. 

Apur bat Googlerekin eta pasatzen dena datorkit burura.

Nahiz eta programa hau erabiltzen jarraitzea asko garestituko zaigun, Aldunditik bideratutako programa bat izanik, beraiekin hartu emana errazten duela eta horrelako kudeaketa programak aldatzeak buruhauste asko ekarriko zizkigula kontutan hartuz, baietz bozkatuko dugu.

6.- Azkoitiko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzu kontratuaren bigarren  luzapenaren onespena.

Inoren kexarik jaso ez dugun bigarren eta azken kontratu luzapen honen alde bozkatuko dugu.  

7.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko 4 zenbakidun  espedientearen hasierako onespena.

Aurrekontuetan EH Bildu taldekoek AA.SS. berriak egitea eskatu zuten. Guk, orduan, gerakina izango genuela eta Martxotik aurrera ere gauzatzeko modua izango zela erantzun genuen. Bai ala bai egin beharrekoa da eta nahiz eta berria egitea ez den aurreikusten, eman beharreko bidea berdina dela diote. Irailean hasi eta pare bat urteko lana izango dugula aurretik esan digute eta ordurako EEH/RCD instalazioen arazoa konponduta izango dugula. Guk, gai horrek hartu duen zentzugabekeria ikusita, nahiko zalantza baditugu, baina ea hala den.

Bestalde baserri bideen tasa/zerga eskatzen dagoeneko urte batzuk daramazkigu eta aurten gauzatzea espero genuen. Tasa/zerga honen helburua bide hauek zaindu eta basoak mantentzea da eta lehen bai lehen martxan jartzea nahiko genuke eta inbentario honek ez atzeratzea. Beraz, eskari hau egin ondoren, diru hau eginkizun horietan erabiltzea ondo ikusten dugu. 

8.- Udalak Urola Erdiko Mankomunitaterako izendatutako ordezkarien aldaketa. 

Esan behar gure taldeak ez duela Mankomunitatean ordezkaritzarik eta ez zaigula inoiz burutik pasa beste taldeen ordezkaritzan sartzea. Beraz aldaketa hori egitea aurreikusi badute, guk behintzat ez diogu inongo oztoporik jarriko.

9.- 2020. urteko plan finantzarioaren emaitzen urteko txostenaren berri ematea. 

10.- 2021. ekitaldiari dagokion kontrol finantzarioko urteko planaren berri ematea. 

11.- Behin betiko onespenen berri ematea. 

12- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

13- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2021-06-23ko Plenoa

Data: 2021-06-23

 

Udal osoaren ez ohiko bilkura

 

BAKARRA.- Urola Erdiko Mankomunitatearen eta Azpeitiko Udalaren arteko hitzarmena, Azpeitiko Udalari udalerrian komunitate-ongizatea eta ingurumenaren babesa sustatzeko inbertsioak, programa eta zerbitzuak burutzeko konpentsazioa ematekoa.- Kasazio Errekurtsoa tartejartzea. 

 

Aurreko legealditik, bai orduan zegoen idazkariak, bai oraingoak, bai udalak kontratatuta duen abokatuak, epaiketara joateko nahiko argudio ditugula esan izan digute beti. Politikariok berriz, batzordean, aho batez hartu genuen bukaeraraino heltzeko erabakia, eta gure taldeak, urteak joan urteak etorri, Mankomunitatean hartu zen erabakiaren aurkako argudioak entzun izan ditu eta ondorioz, Azpeitiko Udalak diru hau jasotzeko eskubiderik ez duela garbi ikusten dugu. Lapatxeko zabortegia Azpeitian izateagatik Azpeitiak diru gehiago jasoko duela hitzarmen batean sinatuta dugu, eta bidezkoa iruditzen zaigu aparteko kalte ordain batzuk jasotzea, baina hortik aparte, mankomunitatean gehiengoa dutela eta beste diru kantitate batzuk jaso izana, ez dela  legezkoa ez eta bidezkoa errepikatzen digute denak behin eta berriz. Beraz errekurtso hau tartejartzearen aldeko bozka ematea besterik ez dugu ikusten.

FacebookTwitterGoogle+

EEH/RCD plantak Azkoitian

Azkoitia Bairen ustez eman beharreko pausuak

Azkoitia Bairen erantzuna jaurlaritzaren ezezkoari:Ekonomia zirkularra ardatz hartuta eta benetako garrantzia eman ondoren, dagoeneko sailburuak eman duen agindua errespetatuz (nahiko instalazio dagoela EAEko lurralde denetan), behar ez diren honelako instalazio arriskutsurik ez eraikitzea. Honelako instalazioetan ingurumen arriskuak beti egongo direlako, zarataren eta bibrazioen ondorioak, airearen kutsadura, isurtzen diren hondakin finen kopurua, … eta konkretuki Azkarateko instalazioari dagokionez igarobide ekologikoarekin mugakidea dela, Aldazabal errekari dagokionez, ezker ertzeko erribera-baso ia osoa kendu dela egiaztatu delako ingurumen azterketan. 

Beraz ekonomia zirkularra errespetatuz Azkoititik gertu dauden bi planta ditugula jakinda, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur Legazpin, ez dago inondik ere Azkoitian beste planta bat eraikitzeko beharrik, eta etorkizunean, 2030 hondakin plana garatzen doan heinean, aztertuko dira beharrak, eta behar horien arabera, udaletxeak hartu beharko luke (herriko beharrei egokitzeko instituzio egokiena dela deritzogu), zer tamaina eta non kokatu beharko luketen, beti ere beharko balitz, instalazio horiek.

Laburbilduz , hartu behar ez diren arriskuak hartzearen aurka eta ekonomia zirkularraren baitan, eraiki beharko litzatekeen planten alde gaudela

 

Larke-360 enpresari: Udaletxean aurkeztu dituen alegazioak ikusirik nahiko garbi utzi dutela, baina kontraesanak ekiditeko udaletxe honetan ,herriak instalazio hau nahi ez balu, egingo ez luketela esan zutenean eman zuten hitzak ez al duen balio egiaztatzea. 

 

FacebookTwitterGoogle+

Azkoitia Bai eta EEH/RCD plantak (jarraipena)

Lurralde plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzaren erantzunari hausnarketa.

 

Heldu zaizkigun idatziak aztertu ondoren lehen ondorio batzuk atera ditugu eta herritarrekin partekatzea erabaki dugu.

Udaletxean erabaki genuen EEH planten debekuaren aurka, honelako argudioak eman dizkigute:

  • EEH plantak arrazoitu gabe debekatu ditugula gure herrian: dagoeneko nahiko dagoela zioen pasa den urteko Martxoaren 4ko sailburuaren aginduak.
  • Debekatutako planta hauei ez diegula beste irtenbiderik amaten: Lehendabizi baimenik gabe egindako obrak leheneratzea eskatu beharko genioke. Ipintzako eremuan ere baimenik gabe eginiko obrak salatu ditugu hilabete honetan. Gero aztertu beharko genuke zer irtenbide eman.
  • Ondorioetan ere ez dugula pentsatu: gure ustez ondorioetan pentsatu dugu ba gehien. Horrelako instalazioek ekarriko lituzketen ondorioetan hain zuzen.
  • Ekonomia zirkularraren baitan ere, gure erabakiak ez duela bat egiten dio: Ez dugu uste ekonomia zirkularrari onura handiak ekarriko dizkionik, eraiki beharrik ez dagoen plantak irekitzeak. Planta hauen errentagarritasunaren baitan, 25Km. ko distantzia aipatzen da eta lehen ere distantzia horren barnean dauden bi planta aurkeztu genituen, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur legazpin.
  • Badirudi beste herrietara eta instalazio handiak egitea gauzatuko genukeela, gure herrikoak debekatu ezkero: Dagoeneko nahiko planta dagoela esaten ez gara nekatuko,beraz ez litzateke gehiago egin beharko eta gure herriko ekonomia zirkularra bere horretan mantentzeko, etorkizunera begira beharko balitz, udaletxean erabaki beharko genuke zein den toki egokiena eta zer dimentsio eduki beharko luken.
  • Etxeetako obra txikiak udaletxearen eskumena direla ere gogoratzen digute: Gure eskumena bada utzi diezagutela kudeaketa hori guri. Lapatxen jasotzen jarraitzeko ez dezatela arazorik sortu.
  • Ingurumen aldetik ere, dimentsionamendua eta arrisku berrien prebentzioa aipatzen dira: Instalazioaren dimentsioa, udaletxeak bere beharretara egokitu beharko luke. Arriskuen prebentzioari dagokionez, instalazio berri gehiagok, arrisku berri gehiago ekarriko lituzke, ikusi besterik ez dago Azkarateko ingurumen txostenean azaltzen direnak, igarobide ekologikoarekin mugakidea dela, Aldazabal errekari dagokionez, ezker ertzeko erribera-baso ia osoa kendu dela egiaztatzen zen, zarataren eta bibrazioen ondorioak, airearen kutsadura, isurtzen diren hondakin finen kopurua, … Arrisku hauen aurrean ingurumen sailak ez du azterketa arrunt bat bera ere eskatzen, hori bai dela arriskua!!!
  • EEH instalazioak debekatzeak Udaletxeak dituen betebeharren aurka joango litzatekeela ere aipatzen da, EEH-en kudeaketa ekidite nahi izango balu bezala: Azkoitia Bai herri plataformaren partetik behintzat ez dago bestaldera begiratzeko asmorik , eta gai honetan herritarrak agertu digun kezkarekin are gutxiago.

Azkenik gogoratu nahi genuke, Larke-360 enpresako buruak, herria horrelako instalazioen aurka agertuz gero, atzera egingo lukeela eta hori ez dela inondik inora gertatu.

Datorren asterako Lurralde batzorde berezi bat deituko dutela jakinarazi digute eta ea udaletxeko teknikariek zer dioten. Arrazoirik ez zaigula falta garbi dago, txosten tekniko/juridikoa nola eratu aztertu beharko dugu jarraian.

FacebookTwitterGoogle+

2021-04-28 Udal bilkura

Hemen uzten dizkizuegu, hilero bezala, Azkoitia Bai herri plataformak azken udal bilkura/plenoan esandakoak.

Data: 2021-04-28 

Udal osoaren ohiko bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio. 

Ados.

2.- 2016ko urriaren 5ean emandako enbargo-eginbideen inguruko ebazpenak ofizioz  berrikusteko eskaerak ezestea.

Azken urteetan berdina esaten ari gara eta denak berdin jarraitzen duen bitartean horrela jarraitu beharko dugu. Udaletxe honekin eta Azkoitiko herriarekin zorra duen  beste edonor bezala, zor hori kitatzeko gai dela jakinik, egin beharreko ahaleginak egiten jarraitu beharko dugula, ordaindu beharrekoa ordaindu dezan.

3.- 2021 ekitaldiko udal langileen ordainsarien igoeraren onespena. 

Gehienezko igoera % 0,9a dela jakinik eta bai langile eta sindikatuek ere bestelakorik esan ez dutenez alde bozkatuko dugu.

4.- Azkoitiko Udalaren 2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketaren  onespena. 

Izurrite garai honetan ohikoa den baino laguntza lerro gehiago aldatu behar izan ditugu. EH Bilduko bozeramaileak, aldaketa hauek udal bilkuretara ekarri beharrean, alkatearen esku uztea hobe izango ez litzatekeen aipatu zuenean denok ontzat jo genuen burutazioa, baina azkenik ikusi da, nahi eta nahi ez, gehienak plenotik pasa behar direla. Dena den, horietako batzuk alkatearen eskumen izatea lortuko da eta ontzat emango dugu EH Bilduko bozeramaile jaunak eginiko ekarpena, eta aldaketa denen berri emango digutela agindu digutenez, ez dugu baietz bozkatzeko eragozpenik ikusten.

5- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

6- Galde-erreguak.  

FacebookTwitterGoogle+

2021-03-31 Udal Bilkura

Horratx hilero bezala Azkoitia Bai herri plataformak esan eta bozkatuak:

Data: 2021-03-31

Udal osoaren ohiko bilkura 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ados. 

2.- 26. Oinartxo HEE-aren Plan Partzialaren bigarren aldaketaren behin betiko onespena.

Herriko enpresa batek eremu honetan bi partzela ditu eta bien artetik bide bat pasatzea proiektatuta zegoen. Orain, hemen aurkezten dena, bi partzela horiek bat egitea eta bide hori kanpo aldera bideratzea besterik ez da. Beraz enpresa honen onerako eta beste inori kalterik egingo ez diolakoan, alde bozkatuko dugu. 

3.- Eusko Jaurlaritza, Azkoitiko udala eta Azkoitia Lantzen, S.A.-ren arteko hitzarmenaren aldaketaren onespena, Azkoitiko 10. sektoreko, Txalonerreka, babes publikodun etxebizitzak sustatzeko.

Azkoitia Lantzen S.A. tartean den gai denekin egin ohi dugun bezala, 2020ko Abenduaren 30eko udal bilkuran, haserako testuari gure ezezko botoa eman genion eta orain aldatzeak ez luke zentzurik izango. Beti bezala, orduan ere arrazoitu genuen gure bozka eta udal bilkura denetan ematen ditugun argudioak argitaratzeko ohitura dugunez, nahi duenak irakurgai ditu orduan emandakoak.

http://www.azkoitiabai.com/?p=401 (ikusi 5.puntua)

4.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udaleko 1 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Herriko argiterian LED argiak jartzearen alde azaldu gara beti eta orain horrelako diru laguntza lortu dugula jakinik, ez dugu inongo zalantzarik.

Skate parkea berriz, izurriteak, herriko ekonomia dantzan jartzeko arriskua zegoela ikusi zenean,  2020an aurrekontuari egin genion berrikuskapenaren ondorio, partida hau kentzea erabaki genuen. Baina 2021era begira, berriro ere aurrekontuan txertatzeko aukera etorri zitzaigun bezain pronto, partida jartzearen alde azaldu ginen eta ea urte honetan, aspalditik eskatzen ari zaizkigun proiektu honi irtenbidea emateko gai garen, aurrekontuetan bezala, gure aldeko botoarekin.

5.- 2021eko Aurrekontuan onarturiko bigarren konpromiso kreditua bertan behera uztea, eta 1/2021 konpromiso kredituaren hasierako onespena.

Aurreko puntuan esan bezala, LED argiak jartzearen aldekoak izan gara beti eta konpromiso hau hartzeko ez dugu eragozpenik ikusten.

6.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Marea Urdinarekin eginiko lanketa izanik, eta gure polikiroldegia, askorentzat behintzat, labirinto bat bihurtzen dela jakinik, denontzat inklusiboagoa izango den zalantzarik gabe, alde bozkatuko dugu. 

7.- Azkoitiko Udalaren 2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketaren onespena.

Diru laguntzak,  plan estrategikoan txertatzeko derrigortasuna dugunez,  alde bozkatzea besterik ez dugu ikusten. 

8.- 2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketen eskumena eskuordetzea.

(Bertan behera gelditu da. Badirudi planean bertan jartzen duena aldatzea egokiago ikusten dutela.)

9.- Azkoitiko Udala, Elkargune-Zubiaurre Institutua eta San Jose Egoitzaren 2020ko Aurrekontuaren likidazioaren kontuhartzailearen txostenen eta Alkatetza Dekretuen berri ematea. 

10.- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

11.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

SAN JOSE EGOITZA (KEXAK)

2021/02/10 gizarte/ongizate batzordeko akta. Ahal den heinean beste alderdietako batzarkideen hitzak kendu dira eta hartutako erabakiak eta gure zinegotziak esandakoak utzi soilik.

2.- San Jose Egoitzako egoiliarren senide talde batekin egindako bileraren akta eta hartutako konpromisoak. 

Deialdiarekin batera bidali da urtarrileko Gizartea Batzordearen ondoren San Jose Egoitzako egoiliarren senide talde batekin egindako bileraren akta. Batzordekideek ontzat ematen dute akta hori. 

Bilera horretan hainbat konpromiso hartu ziren, eta horietatik lehena da biltzea Gizartea Batzorde burua egoitzako zuzendariarekin eta Biharko enpresako ordezkariarekin eta plazaratzea bertan esandakoak otsaileko Gizartea batzordean. puntuz puntu, bilera horretan jorratutakoa azaldu da: (Urdinez jasotako erantzuna

Egoiliarren aktibitateak gutxitu egin dira, batzuk goizera pasa dira eta arratsaldetan ez daukate ia ezer. Badaki gutxitu direla, adibidez, ostiraletako musika kendu egin da momentuz Covid-ta dagoelako. 

Fisioterapeuta ez dagoela esaten dute eta beharrezkoa ikusten dute, masajeak… egiteko. Gimnasia egiteko aparatuak gelaren batean ikusi zituzten. Pleguetan ez zen agertzen, baina aztertzen hari dira egoitza desberdinetako fisioterapeuta bat kontratatzea. 

Asteburuetan ez dago Sarrera /Irteerak kontrolatzeko inor eta noiz edo noiz aldapan behera egoiliarrak topatu dituzte. Errefortzatu egin omen da.  

Jose Joakinek komentatu du asteburuan joan zela egoitzara eta sarrera/irteera libre zegoela. Batzordekide batzuei ere gertatu egin omen zaie antzekoa aurreko hilabeteetan. 

Adostu da proposatzea asteburuetan atea itxita egotea, eta, beratara sartu ahal izateko edota irteteko tinbrea jartzea

Toldoak/ sombrilla/ karpa, sarrera ondoan dagoena 3 urte egon da puskatuta kendu duten arte. Urtero zerbait erosten dute, baina segituan puskatu egiten da, apirilean kontaktuan jarriko gara jakiteko zer egin behar duten, dena den norbaitek ekarpenik badu ba ongi etorria izango da.   

Batzordekideek adierazi dute apirilean harremanetan jartzea berandu dela, eta adostu da proposatzea kontatu horiek egiten asteko giro onak hasten direnerako konponduta egon dadin; izan ere, aste santutik aurrera ere giro onak egiten ditu. 

Horrez gain, zerbait fijoa izatea komeni da. 

Wifi, noizko? Sistema jarrita dago baina, gauza batzuk lotzea falta da (denbora, erabil oharrak…). 

Batzordekideen aburuz wifia erabilgarri egon beharko litzateke bai egoiliarrentzat bai senideentzat.  

Sukaldeko sarrera, orain handik jasotzen dituzte egoiliarrak, koxka txiki bat dago eta gurpildun aulkia kateatu egiten da: Laua dagoen toki bat badago, baina gehienetan kotxea egoten da, zerbait egin daiteke? Pibote edo antzerako bat ipiniko dute. Konpontzeko erraza omen da. 

Batzordetik jarraipena egingo da. 

Galdetegia/Inkesta senideei, urtero egin beharko litzaiekeela diote, baita 2020. urtean ez zitzaiela egin, eta ezin dela eskusatu covid-19n. Inkesta urtero egiteko proposamena. Covid-19 garaia dela eta ez dute egin, baina 2021ean egitea aurreikusten dute, eta urtero egiteko proposamena aztertuko dute. 

Batzordekideek uste dute urtero egiteko aukera oso interesgarria dela. Jose Joakinek gehitu du 2020. urtean ez dela galdetegia egin ez delako nahi izan; egiteko aukerak egon egongo zirela.  

Informazio hutsunea sumatzen dute, Botiken informazioa ez da ematen ez badute eskatzen, senidea ospitalera eramaten dutenean ez dute deitzen nola dagoen jakiteko. Ondo dago jakitea eta kontuan hartuko dute. 

PCR masiboak egin zituztenean zuzendaria langileak ez joateko eskatu zien. Hasiera batean Osalanek esan zuen 3 egunetan konfinatuta egon behar zutela eta ez joateko esan zitzaien langile gabe geratuko zirelako, 4-5 ordura Osalanek esan zuen ez zela beharrezkoa konfinatuta egotea eta zuzendariak langileei joan zitezkeela esan zien eta badakite langile batzuk joan zirela.  

Askotan itoginak egoten dira. Komentatuko du. 

20:00 oheratzen dituzte eta 12 ordu baina gehiago egoten dira askotan ohean. Egia da goiz oheratzen dituztela, baina gauean zehar “cambio posturalak” egiten dizkie. Goizetan preferentzien arabera jaikitzen dituzte.   

Plantako Distribuzioa. Covid garaian hobetu egin da. 

Igerilekura begira dagoen terraza, Kabiarekin hitz egin da? Lekua txukunduta dagoela esan dit, baina Kabiarekin dauka pendiente irisgarritasunari buruz hitz egitea.  

Horretaz guztiaz gain, jakinarazi da gutun bat bidali duela Kabiara. Bertan eskatzen da zeintzuk diren langileen ratioak, besteak beste, baina oraindik ez da erantzunik jaso. 

Batzordean landutakoaren ildotik, eskatuko da asteburuetan sarrera/irteera kontrolatzeko atea ixtearen beharra eta tinbrea jartzearena, baita ere komeni dela toldo horiek aste santurako jarrita egotea.  

Jose Joakinek galdetu du ea senide taldeari bidaliko zaion akta eta hurrengo urratsen nondik norakoa. Arduratuko direla senide taldeari guztiaren berri ematen. 

Azkenik, batzordekide guztiak prest azaldu dira berriro ere egoiliarren senide taldearekin biltzeko. 

Batzordekideak jakinaren gainean geratu dira. 

FacebookTwitterGoogle+

2021-02-06ko Zapatu gaua

Pasa den zapatuko iskanbilen baitan, adierazpen politikoetatik at, motz motzean,  pare bat gauza nahi genituzke esan:

  • Gau horretako ertzainen portaera salatu.
  • Kaltetuak izan diren familiei gure babesik beroena eskaini.

ELKARREKIN irtengo gara egoera honetatik. Denok jarri beharko dugu gure aletxoa, politikari, ertzain, merixu, tabernari, gazte, dagoeneko hain gazte ez garenok, … DENOK.

FacebookTwitterGoogle+

Gure Esku Dago-ri erantzuna

Badirudi, argitu denaren arabera, Gure Esku Dago (GED) taldeak alderdiei egin zigun eskariari, denok erantzun berdina eman geniola eta hori ez da inolaz ere horrela izan. Gure taldea testu bateratu bat argitaratzearen alde azaldu da, baina gure jarrera ez da hor hasi eta bukatzen.

Gobernuko delegatuak udaletxetik emandako diru-laguntza salatu zuen eta epai batek arrazoia eman zion, beraz, GED-k diru hori bueltatu beharra izan du. Udaletxetik dirua bueltatzeko eskaria egin zenean, diru-laguntza hori ematearen alde bozkatu genuen alderdiei, zerbait bueltatu beharko balitz, gure erantzukizuna zela adierazi ziguten GED-koek, beraiek, esanda bezala erabili baitzuten diru hori (Azkoitia Bai-ren ustez jarrera normal normala eta guztiz onargarria).

Gure taldearen, hau da, Azkoitia Bai-ren idatzizko erantzuna honako hau izan zen, pertsonen izen/abizenak ezkutuan utziz:

 

Gabon:

Hasieratik erakutsi zuen gure zinegotziak, berari tokatzen zitzaion partea aurreratzeko prestutasuna eta bai laguntza emateko orduan eta bai orain, gure hitza betetzeko asmoarekin jarraitzen dugu. 

Beraz, azken eguna bihar dela jakinik, bihar bertan luzatuko dizkio gure zinegotziak, bere ustez eta esan bezala, bere hitza beteaz, tokatzen zaizkion 2.000€-en 1/16-a, hau da125€, zuen taldeko partaide den_____________-ri.

Dena den, agerraldi publiko bat  komenigarria litzatekeela deritzogu, batipat herriari gertakariaren berri emateko eta jakin horretarako ere prest gaudela.

Besterik gabe, laguntza hau emateko orduan goraipatu genuen herri ekimena bultzatzeko prest gaituzue oraindik eta animorik handiena injustizi momentu hauei aurre egiteko. 

 

Testua ulergarriago izateko:

2.000€-ko laguntza eman zitzaien eta 16 alkate/zinegotzik bozkatu genuen alde, beraz bakoitzari 125€ jartzea tokatzen zitzaigun.

Esan behar, baita ere, GED-k ez diola gure zinegotziak luzatu zion dirua jaso, azkenean nahiago izan dutelako eskaria herriari luzatzea.

Beti bezala, kontu hauek argitzearen alde lanean jarraituko dugu eta udaletxeko beste zerbait jakitea nahiko bazenute, jarri gurekin kontaktuan (azkoitiabai@gmail.com),  horretarakoxe gaude.

FacebookTwitterGoogle+

AZKARATEKO BALORIZAZIO PLANTA

Herria hankaz gora jarri zaigu berriro ere zaborraren gaia dela eta ez dela, eta Azkoitia Baik bere iritzia garbi uztea nahiko luke.

Guk ere, beste herritar ia denekin batera, prentsan agertu denean jaso dugu berria eta esan behar, galderak, kezkak, zalantzak, …  argitu nahirik gabiltzala egun osoan.

Hasera batean Azkarate gainean eraikitzera doazen planta horrek, kokapena kontutan hartu gabe, zaborrari dagokionez  behintzat, onurak ekarri beharko lizkiguke. Orain arte eraikuntzako zaborra lurpean sartzen genuen eta hor egongo dira orain arteko milioika metro kubikoak, baina orain lege berri bat sartzen da indarrean eta zabor horren %70a birziklatzera derrigortzen gaituzte. Beraz, birziklatze sistema berri bat ezartzera goaz, baina Azkoitian. Gure herrian izango ez balitz …

Apirilak 7a da gaur eta orain arratsaldeko 19:40ak dira. Atzo herri denetan Zaldibarko zabortegiaren aurkako kazerolada  antolatuta zegoen, baina gure herrian ez nuen nik zarata handirik entzun, gaurkoan handiagoa espero dut. Ba du bere alde ona, behar bada herritarra gai hauetaz gehiago arduratuko da, herriko zaborra nola jaso erabaki behar izan genuen garai haietan bezala. Tristeena da, bai orduan eta bai orain, alderdi  batzuk hau dena politikoki nahasten saiatuko direla eta berriro ere herrian haserreak sortuko zaizkigula.

Bueno, gu gurera. Onurak argitu ostean, kalteak edo beldurrak ere aztertu beharko ditugu. Zaldibarko zabortegiak ere, hasiera batean, proiektu bat zenean soilik, denak onurak izango zituen (argitu behar Azkaratekoa ez dela ohiko zabortegia izango, nahiz eta zaborra sortuko duen), baina azkenean kalte handiak eragin ditu. Oñartxokoak ere ez zuen inongo arazorik, baina orduko kalteak oraindik denon artean ordaintzen ari garela ezin ahaztu. Gure ustez zabortegi eta horrelako planta hauetan kontrol falta izugarria dago eta eraikuntzan lana egin duen edonork daki hori horrela dela. Inspekzioak ez du funtzionatzen eta enpresa ertain eta handietan behintzat, inspektorea datorren data zehatza aurretik jakiten dute, beraz ezin gara betiko kontrol horietaz fidatu. Aurretik esan bezala, herrian bertan esperientzi oso txarrak izan ditugu eta herritarrari, proiektu honetan, besterik gabe sinestaraztea ezin diogu eskatu.

Guri, beti bezala, herriak parte hartzea gustatuko litzaiguke, politikeriak alde batera utzi eta benetan horrelako gai batek merezi duen eztabaida sanoa bideratzea. Planta hori  sortzeko asmoa dutenak herriaren iritzia benetan axola zaiela behin eta berriz errepikatu digute, beraiek ere hemen bizi baitira. Guk hemen eztabaida sano hori hasteko pare bat galdera  utzi nahi genituzke. Zer iruditzen zaizue, planta horretako kontrola talde ekologista baten esku uztea eskatuko bagenio bertako jabeei?  Eraikuntzako hondakinak kudeatuko dituzue soilik edo etorkizunean, orain, behar bada,  jasoko duzuen  baimenarekin, beste hondakin batzuk ere birziklatzeko asmoa duzue?

FacebookTwitterGoogle+