2019-01-30 Udal bilkkura

Hemen dituzue gure taldeak esan eta bozkatutakoak.

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren Funtzionamendua arautzen duen Ordenantzaren hasierako onespena.

Azkoitiarrentzat arreta hobea ematea litzateke helburu nagusia, beraz emango dugun pauso honi gure oniritzia.

 

3.- Azkoitiko Hirigintza Arauen 4. Aldaketaren behin betiko onespena (3 H.E. San Martin, 24 H.E. San Juan eta 25 H.E. Basarte).

San Juan eta Basarte eremuetan egingo diren aldaketek onurak ekarriko dizkio bertakoei eta besteoi kalterik ez, bestalde San Martin auzoan egingo diren aldaketek ere onura gehiago ekarriko dizkigula uste dugu kalteak baino, hau da, etxebizitza bat altuago egiteak etorkizunean elkarguneko sarrera/plaza handitzeko aukera emango digu, beraz ados

 

4.- Azkoitiko Baratze Ekologikoen esleipen eta kudeaketarako Araudiaren aldaketaren hasierako onespena.

Badirudi lizentziaren haserako eta amaierako data ezberdin asko sortzen ari direla eta data horiek bateratzea dela helburua, beraz ados.

 

 

5.- EH Bildu udal taldeak 2018ko abenduaren 17an aurkezturiko mozioa.

Aurretik esan behar guri ere ez zaigula ondo iruditzen, horrelako zigorrak ezartzearen bila ibiltzea  erabaki politiko bat hartzeagatik. Orain beste erabaki politiko batzuk hartu dira, baina ados ez egoteak ez du esan nahi salaketa egin eta epaimahaietara  jo behar dugunik nahi eta nahiez. Pertsona hauei gehiegizko min bat egiten ahalegindu direla garbi dugu.

Dena den, testu honek, kontraesan batzuk ere badituela iruditzen zaigu. Testuan erantzun pertsonal bat eskatzen da eta gu hemen talde baten ordezkariak gara, beraz hemen egiten ditugun adierazpenak talde horrenak bezala hartu behar genituzke eta ez hemen talde hori ordezkatzen dugun bakoitzarena. Hau esanda gero, talde bezala egokiena abstenitzea dela iruditzen zaigu, hori bai pertsonalki nire babesa, elkartasuna, sinadura, … edo beste zerbait nahiko bazenute, bilkura ondoren hemen izango nauzue nahi duzuenerako.

 

6.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

 

7.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

8.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2018-12-27 udal bilkura.

Hemen dituzue gure taldeak esan eta bozkatutakoak. Puntu batzuetan eztabaida sortu zen eta aktaren zain egon beharko dugu dena behar bezala jasotzeko.

 

Azkoitia Bairen emendakinak:

 

2019 rako sarrera bereziak / ingresos extra 2019
                     -42 etxebizitza zerga / impuestos construcción 42 viviendas   214.000,00
                     -Foru Fondoa / Fondo Foral   500.000,00
                     -Mankomunitatea / Mancomunidad   244.000,00
                     -URA Hitzarmen berria / URA renovación convenio   738.311,00
                     -LIDL   800.000,00
GUZTIRA= 2.496.311,00

Aurretik esan behar, udal gobernuak eman dizkigun datuen arabera, 2.496.311€ko diru sarrera bereziak izango ditugula 2019an (42etxebizitza berriren zerga, Fondu Foraletik, mankomunitatetik, URAkekin egingo den hitzarmen berritik eta LIDLeko obratik). Beraz 2019rako dirua egon badago.

Udal gobernuak aurkeztu dizkigun aurrekontuak berriz 1.300.000€ ko gehikuntza du, beraz ez dakigu non gastatu nahi dituen falta diren ia beste 1.200.000€ak, behar bada urtean zehar beraiek bakarrik hartuko dute erabakia.

2019ra begira ere LIDL eko obratik beste 900.000€ jasotzea aurreikusten da, beraz ez dugu inongo arazorik ikusten, eta kontu-hartzailetzatik horrela esan digute, PNV/EAJren aurrekontu  hauetan diru gehiago jartzeko.

Gure taldeak, Azkoitia Bai-k, PNV/EAJko aurrekontuei 650.000€ ko gehikuntza egin dio, esan bezala, kontu-hartzailetzatik jasotako oniritziarekin eta emendakinetan garbi azalduko dugu, guk, diru horrekin, egingo genukeen banaketa. Garbi utzi nahi dugu baita ere emendakinetan jarri behar den mailegua ez dela eskatu beharrik egongo, 2018ko gerakinean, udaletxeko tekniko eta udal gobernuak emandako datuen arabera, gure taldeak herrian eta herritarrentzat gastatuko lukeen dirua baino gehiago egongo delako.

Argi ikusten da beraz ez dagoela udal gobernuak behin eta berriz errepikatutako inor hipotekatzeko beldurrik,  ia 2.500.000€ri, 1.300.000€ eta beste 650.000€ kentzen badizkiogu, oraindik ia beste 550.000€ izango genituzkeelako gastatzeko. Nik neuretzat nahiko nuke hipoteka hori, gabonetako loteria tokatzea baino hobe.

1.EMENDAKINA:

Ekintzaile berrientzat, Iraurgi lantzeneko laguntza kendu zenetik, Azpeitiko herriak, bere udaletxetik bideratzen du laguntza hau. Gure herrian berriz, ordutik aurrera, ez dago laguntzarik eta guk urtero eskatzen dugu, aurrerapauso hori emateko orduan, ekintzaile berriei bultzadatxo bat eman beharra ikusten dugulako eta bide batez lanpostu gehiago sortuko genituzkeelako. Beraz orduan kendu ziren 60.000€ko partida jartzea eskatzen dugu, Argitalpenak eta prentsa zerbitzua partidatik hartuta.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa:EH Bildu, PSE

 

2.EMENDAKINA:

Gure taldeak beti esan du herritarra euskaraz irakurtzera gehien bultzatzen duena Maxixatzen dela eta udaletxearekin lankidetza hitzarmen bat sinatuz, eta udaleko prentsa zerbitzua beraien gain utziz askoz ere emankorragoa izango litzatekeela, bestela ikusi besterik ez dago udaletxetik argitaratzen den aldizkariko ia berri denak, aurretik Maxixatzenek argitaratu dituela.  Beraz hitzarmen hau sinatzearen eta lan baldintza duinak izateko eskatu dituzten 15.000€ horiek ematearen alde.

Argitalpenak eta prentsa zerbitzua partidan oraindik geratzen diren 9.000€ tatik eta 2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 6.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

 

3.EMENDAKINA:

Ingurumenean bada, Urola ibaia eta plastikoaren bueltan, lan asko egiten ari den beste pertsona bat ere eta 2019an kanpainak egiteko aurreikusten diren 12.000€en gain, beste 20.000€ko  partida bat jartzea aurreikusten dugu, ibaira joaten diren plastiko eta zabor gehientsuenak  ekiditeko eta pertsona beronek aholkatu dituen saretxoak jartzeko.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 20.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

4.EMENDAKINA:

Berdintasunarekin ere ez gara ahantzi eta pasa den urtean eskatu genuen bezala, herriko talde feministarekin harremana lortzearen alde 10.000€ ko kopuru bat  jarriko genuke, alderdi biek, udaletxeak eta talde feministak adostutako ekintzak burutzeko asmoz. Askotan esan dugu, baina berriro esango dugu, berdintasunean sakontzea nahi badugu, lehen pausoa herrian bertan eman beharko genukeela eta udaletxea eta herriko talde feminista elkarlanean aritzen ez diren bitartean, etorkizuna nahiko ilun ikusten dugula.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 10.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

5.EMENDAKINA:

Herriko kultur eta kirol taldeentzat %5 eko igoera proposatzen dugu egiten duten lana eskertzeko eta talde lanean diruari  askoz ere probetxu handiagoa ateratzen zaiola sinetsita gaudelako, 28.365€. Igoera honetatik Anaitasuna eta  Iraurgi saski baloia kanpora utzi ditugu hauek beraien kabuz negoziatzeko nahiko indar badutela iruditzen zaigulako eta Anaitasunari urtean zehar eman zaizkion laguntza berezien gain, beste aparteko 19.500€ ematea aurreikusten duzuelako, Txerloiko futbol zelaian gastatzeko.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 28.365€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

6.EMENDAKINA:

Kultura arloari ere nahi genioke gure bultzadatxoa eman eta pasa den urtean eskatu genuen, eta beste herriren batean ondo baino hobeto funtzionatu duten sorkuntza bekak eskaini nahi genizkioke gure herritarrei, horretarako beharko litzatekeen 12.000€ko kopuru polit bat jarriz.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 12.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

7.EMENDAKINA:

Badira 2018an lan asko egin duten hiru talde , Floreaga auzokoak, Instalakuntza Duinak Orain eta jubilatuen taldeak hain zuzen.

Instalakuntza Duinak Orain taldeak 2019rako igerileku berriaren proiektua gauzatzea eskatzen zuen, 2020an Foru Aldundiak , okerrik ez bada, aterako dituen diru laguntzekin eta gure Udal gobernutik erakutsi duten jarrerarekin, epe ertainera, zortzi kaleko igerileku berria izan dezagun. Momentuz proiektua gauzatzeko dirua jarri du Azkoitiko udaletxeak eta denon adostasuna izango duela espero da.

Baina jubilatuen aldarrikapenak ere ezin ditugu baztertu eta premia ekonomikoa duten 65 urtetik goragoko herritarrekin ez gara ahaztu. Udal gobernuak 2019rako familia babesik ez dutenentzat 11.000€ gehiago jarriko ditu eta oso ondo iruditzen zaigu, baina gure taldeak, esan bezala, ez du jubilatuekin ahaztu nahi eta beste 85.000€ko laguntza eskaini nahi diegu, asko eta askok duten pobrezi maila baztertu eta merezi duten duintasuna lortzeko beharko litzatekeen kantitatea. Eta ez dugu ahaztu nahi, urtero eskatzen ari garen etxe hutsen zergarekin lortuko litzatekeela kopuru hau.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 85.000€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

8.EMENDAKINA:

Gehien harritu gaituena, eta gainera dirua egon badagoela kontutan harturik, Floreagara 2019an igogailurik ez egiteko erabakia hartu duzuela izan da.

Legealdi honen hasieran, denok adostutako igogailu bat gauzatzera gindoazen, baina urbanoagatik aldatu genuen, zeuek esandakoaren arabera, bertako biztanleriak nahiago baitzuen autobus zerbitzu hori.

Ba auzo horretakoak ez dira konforme geratu eta iresgarritasuna bermatuko duten igogailuak eskatzen jarraitzen dute eta oso lan eraginkorrean.

Guk, badakizue herritik sortzen diren ekimen hauei aparteko garrantzia ematen diogula eta beraiekin izan ditugun bilera denetan, obra honek, gure taldearentzat, aparteko lehentasuna duela erakutsi diogu. Hori horrela gu 2019an lehen fasea egiteko beharko litzatekeen diru kopurua jartzeko prest egongo ginateke 444.306€.

Denon artean Altzibartik- Jausorora egingo den zubian gastatuko diren 200.000€ak, igogailu hauek egitera bideratzeko presioa egitera gonbidatu genituen, gure taldearentzat ere lehentasun gehiago zuelako, baina azkenik badirudi auzotar hauek egin duten lanari ez diotela beraiek nahi zuten etekinik atera eta zubi hori beraiek eskatzen ari diren igogailua baino lehenago gauzatuko dela.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 444.306€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

9.EMENDAKINA:

Gure taldeak 2020tik aurrera herritar denok erabaki behar ditugun 3-4 obra garrantzitsu aurreikusten ditugu: Igerileku berria, Floreaga eta behar bada beste auzoren bateko iresgarritasuna eta Plaza berriko berriztatzea, eta herritarrari zertan gastatu nahi duen diru hori galdetzeko, hurrengo legealdira begira, herri-galdeketa bat egin beharko litzatekeela iruditzen zaigu nahi ta nahiez, beraz aurreko emendakinetan aipaturiko maileguetatik 650.000€ra bitartean dagoen dirua galdeketa hori egiteko erabiliko genuke, 44.329€ hain zuzen ere.

2018ko gerakinetik finantzatuko genuke, 2019ko aurrekontuetan 44.329€ko mailegua eskatuko dugula ipiniz, nahiz eta azken finean, mailegu hori eskatu beharrik ez izan.

 

Bai: Azkoitia Bai

Ez: PNV/EAJ

Abstentzioa: EH Bildu, PSE

 

 

 

 

EH Bilduren emendakinari erantzuna:

 

Asko txokatu zait zuen partida berdinei, guk eskatutakoan baietza ez ematea, eta partida askotan egiten dugu bat. Azken orduan, gaur bertan, beste bat gehitu duzue, egoera larrian dauden adinduentzat eta hori ere guk lehen batzordetik eskatu genuen. Bestalde 2019 eta 2020an dirua izango dela ikusirik, ez dakigu zergatik kendu duzuen Gazteen parkea aurrekontutik. Behar bada beste lehentasun batzuk izango dituzue, baina zuek aurkeztu dituzuen aurrekontuetan bazen oraindik parke hau finantzatzeko nahiko diru eta bestela, esan bezala, zuen lehentasunentzat oraindik beste 230.000€ jartzeko aukera zenuten.

Ikastetxeentzako diru laguntzetan  batzordean esan zenez, ez da zuek esan zenuten bezala jaitsierarik egon, ikastetxeen ikasturtera moldatzea besterik ez zela izan esan ziguten eta beraz ez dakit zuek berriro jartzearen arrazoia.

Dena den partida askotan egiten dugu bat eta baita gastu handiena duenean ere, Floreagako igogailuan, beraz zuen zuzenketekin orokorrean ados.

 

Bai: Azkoitia Bai. EH Bildu

Ez: EAJ/PNV

Abstentzioa:PSE

 

 

1.- 2019 ekitaldirako Azkoitiko Udala, San Jose Egoitza, Zubiaurre-Elkargune Institutua, Azkoitia Lantzen, S.A.-ren aurrekontua eta Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

 

– Azkoitiko Udala:

Hau uste dugu dela momentu egokia herriko diruak non eta nola gastatuko diren erabakitzeko, talde denon eta herritarren parte hartzearekin, baina badirudi, orain ere, gure udal gobernu hau ez dagoela horren alde, nahiz eta gure taldeak, batzordeetan, aurrekontu parte hartzaileak eskatu behin eta berriz.

PNV/EAJ alderdia agintzen dagoen beste herri askotan bultzatu dituzte aurrekontu parte hartzaileak, baina herri horietan behar bada ez dute gure herrian duten gehiengo osoa.

Beraz, eta aurreko hauteskundeetan izan zituzten emaitzak, inongo lotsarik gabe goraipatuz, ez gara nekatuko esaten, gure herriarentzat, dudarik gabe, kaltegarria izan dela gehiengo osoa, beraiek nahieran erabili eta erabiliko dutelako herritar denon dirua. Beraz ezezko bozka.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa: PSE

 

– Zubiaurre-Elkargune Institutua:

Hemen ere baditugu gure ezadostasunak, batik bat tasak eztabaidatzen ditugunean. Dena den aurrekontuetan ez ditugu tasetan ditugun ezadostasunak, nahiz eta batak bestearekin zerikusi handia izan. Dena den baietz bozkatuko dugu.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

– San Jose Egoitza:

Egoitzan dugun pisua dagoeneko asko murriztu da, baina etorkizunean herrira hurbiltzeko esperantza ez dugu galtzen eta horretan saiatuko gara., bitartean gure aldeko bozka.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

– Azkoitia Lantzen S.A.:

Erakunde honen eraketa eta funtzionamenduan bertan ez dugu bat egiten eta horrela jarraitzen duen bitartean gure aurkako bozka.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa:PSE

 

– Aurrekontu Kontsolidatuaren hasierako onespena.

Udaleko aurrekontuarekin ditugun ezberdintasunak ikusirik ezetza besterik ezingo dugu bozkatu.

Bai: PNV/EAJ

Ez: Azkoitia Bai, EH Bildu

Abstentzioa:PSE

 

 

2.- 2019 ekitaldirako Azkoitiko Udalaren langileen plantila eta Lanpostuen Zerrendaren hasierako onespena.

 

Udaleko langile plantila bertan barruan zaudetenok kudeatu beharko zenukete ongien, dena den, gehien faltan bota duguna, berdintasun arloko udaleko teknikaria izan da, ezinbestekoa ikusten dugulako udalaren eta herriko talde feministaren elkarlana, baina hau esanda gero, baietz bozkatuko dugu.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

 

 

3.- Azkoitiko Udaleko euskararen erabilera normalizatzeko plan VI. Plangintzaldirako (2018-2022) onartzea.

 

 

Euskararen etorkizunerako pausu denak dira garrantzitsuak eta erakunde publiko batek eredu izan behar luke beraz ados.

Bai: Aho batez

Ez:

Abstentzioa:

FacebookTwitterGoogle+

AZKOITIA BAI 2019-AURREKONTUAK-

2019 AZKOITIA BAI 2019

AURREKONTUAK 2019

Hemen dituzue gure taldeak aurkeztu dituen 2019ko aurrekontu orekatuak (diru sarrera eta gastu berdina).

Behean ikusi dezakezuen bezala, udaleko prentsa zerbitzuaren paertida kentzen dugu, udal gobernuaren propaganda hutserako erabiltzen delako eta bertan agertzen diren berri denak, aurretik Maxixatzenen argitaratu direlako. Beraz Maxixatzeni 15.000€ko gehikuntza, udalarekin batera, beste zenbait ekintza antolatu ditzan.

Esan behar 2018ko gerakinetik, hau da, 2018an izango dugun soberakinetik hartuta, nahiko diru izango dugula behean aipatu ditugun gastuei aurre egiteko.

Kantitaterik handiena Floreagako igogailuaren 1.fasea burutzeko erabiliko dugu, igogailu batek beheko solairutik hasi bahar baitu eta bertan bizi direnak ere horrela ikusten dutelako

Errenta baxuko jubilatuentzat, gutxieneko 1.080€ko diru sarrera izan dezaten, beste partida garrantzitsu bat jarri dugu.

Berdintasunean herriko talde feministarekin elkarlanean gastatzeko 10.000€.

Ingurumen arloko kanpaina indartu eta urola ibaira plastikoak iritsi ez daitezen 20.000€.

Ekintzaile berrientzat eta kultura munduko sortzaileentzat ere beste bi partida berri.

Herriko festa, kultur eta kirol taldeei ere %5eko gehikuntza.

Eta azkenik, nola ez, etorkizunean aurreikusten diren obra handientzat (Auzoetara iresgarritasuna, igerileku duina eta Plaza berriren berritzea) parte hartzea eta galdeketa burutzeko diru partida.

LABURTUTA:

Argitalpenak eta prentsa zerbitzua/ Publicaciones y servicio prensa -69.000,00€

2018KO GERAKINETIK/Remanente.

+650.000,00€
Maxixatzen dirulaguntza/Subvención Maxixatzen

28.350,00__43.350,00 +15.000€

Floreaga iresgarritasuna/ igogailua/ascensor/- 1.fasearen obra

+444.305,95€

Herriko errenta baxuko jubilatuei laguntzak/Jubilados.

+85.000,00€

Herriko talde feministarekin adostutako ekintza/jarduerak/igualdad.

+10.000,00€
ingurumen arloko kanpaina/ Campaña concienciación ambiental/ Urola ibaia/plastikoak

12.500,00__ 32.500,00 +20.000€

Ekintzaile berriei dirulaguntzak/ Emprendedores +60.000,00€
Sorkuntza bekak/ Becas creación +12.000,00€
HERRIKO FESTA, KULTUR ETA KIROL TALDEEI %5eko IGOERA/ Fiestas, cultura y deporte +28.365,00€

PARTE HARTZEA/HERRI GALDEKETA/OBRA GARRANTZITSUEN AUKERAKETA/Participación ciudadana.

+44.329,05€

FacebookTwitterGoogle+

2018-11-28 Udal bilkura

Hemen dituzue gure taldeak 2018-11-28ko udal bilkuran esan eta bozkatu duena.

Data: 2018-11-28

Udal bilkura

 1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

 2.- Uraren Ziklo Integrala kudeatzeko Gipuzkoako Ur Kontsortzioa eta Azkoitiko Udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren onespena.

Tasetan azken urteetan prezioen konbergentzia bilatu ondoren iritsi da eguna eta orain ez luke zentzurik izango lankidetza hitzarmena ez sinatzea, beraz ados.

 3.- Azkoitiko uraren ziklo osoari dagokion zerbitzua arautzen duen Ordenantzaren hasierako onespena.

Beste herrietan erabili den eredu bera izanik eta arazorik eman ez duela jakinik, gure baiezko bozka.

 4.- Floreaga ikastetxeko lursailak berreskuratzea eta Donostiako Gotzaindegiari lursailen eta eraikin zaharraren lagapena onestea.

Aurreko hitzarmenean dioen arabera, sinatutako hitzarmena bertan behera botako ez duen arazorik ez badago, hurrengoa bai ala bai sinatu behar da, beraz hemen aurkezten zaigun hitzarmen berri honetan aldaketak egiteko ahalmenik ez dugunez, egokiena abstenitzea dela uste dugu.

 5.- Korreo Berri, S.L.-k aurkezturiko ez ohiko berraztertze helegitea gaitzestea.

Azkoitiarekin duten zorra ordaintzeko kapaz direla frogatu ondoren, beste denok bezala, ordaintzea izango da logikoena, beraz ados.

 6.- Uraren Euskal Agentziaren eta Azkoitiko Udalaren arteko Protokoloaren onespena, udalerrian dauden jabari publiko hidraulikoan diren ibai-ibilgu eta ertzetan elkarlanean aritzeko.

Badirudi lankidetza honekin URA ur agentziak eta Azkoitiko udaletxeak, mahai gainean jarriko dituela, herritik pasatzen den ibaiarengan dituen eskumenak eta urtean zehar bakoitzak bideratuko dituen ekintzak, beraz eta Urola ibaia hobeto zaintzeko balioko duelakoan, ados

 7.- EAJ-PNV Udal taldeak aurkezturiko 2018ko Euskararen Nazioarteko Egunerako Adierazpena.

Beti bezala euskararen alde lanean jarraitzeko prest, baita aurrekontuetan, urtero bezala, ahalegin berezi bat egiteko ere, baina horrelako mozio eta adierazpenen aurrean beti bezala gure abstentzioa.

 8.- 2017ko Aurrekontuaren likidazioaren inguruan, Plan Ekonomikoa ordezkatzen duen Kontu-hartzailearen txostenaren berri ematea.

 9.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 10.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 11.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2018-10-31 Udal bilkura

Hemen dituzue gure taldeak 2018-10-31 ko udal bilkuran esan eta bozkatutakoak. Esan behar 6. puntuan eztabaida txiki bat ere izan genuela.

Data: 2018-10-31

Udal bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

2.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udalaren 4 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Badakizue beste taldeekin elkarlanean hartutako erabakiak ez diren bitartean, ez kreditu gehigarri, ez kreditu aldaketa eta ez konpromiso kredituei ez diogula gure baiezkorik emango, beraz puntu honetan eta hurrengoan gure ezezkoa.

3.- 2018 ekitaldiko 2 zenbakidun konpromiso kredituaren hasierako onespena.

4.- 2019 ekitaldirako Taxien tarifen onespena.

Hasera batean %2,2ko igoera handia iruditu zitzaigun, baina azken urteetan egin diren gorakadak eta KPIa Abuztuan eguneratzen dutela kontutan harturik, alde bozkatuko dugu.

5.- Zubiaurre-Elkargune Institutuko EH Bildu udal taldeko ordezkariaren izendapena.

ADOS

6.- EH Bildu udal taldeak pentsioei buruz aurkeztutako mozioa.

Mozioen aurrean gure bozka dagoeneko jakingo duzue, baina hemen eskatzen dituzuen bi puntuei erantzun labur bat emango diot.

Ni neu, mozio hau aurkeztu aurretik, astelehenetako protesta askotan izan naiz, aspalditxo ez naiz joan, orain ezinezkoa egiten zaidalako. Dena den, guk arazo hauei aurre egiteko mozioak baino elkarlana nahiago dugu, hau da, arazoren bat agertzen denean, talde denok, dugun informazioa partekatu eta ahal den heinean irtenbide bateratu bat lortzera iritsi.

Eta hemen aldarrikatzen duzuen bigarren puntuan horrela jokatu dugu. Orain dela gutxi komentatu nuen neuk batzorde batean, orain zuek hemen eskatzen ari zareten berbera eta ez zen gehiago sakondu. Azpeitiko udaletxean 65 urtetik gorako herritarrei zuzendutako diru-laguntza berri bat aurkeztu zutela eta Azkoitian horrelako zerbait bagenuen galdetu ondoren, udaletxeko teknikariak, gure herrian norbait laguntza eske etortzen bada, arazoari pertsonalki erantzuten zaiola, eta azterketa sakon bat egin ondoren behar den laguntza eman, erantzun zigun.

Erantzun honekin, nire ustez, badirudi Azkoitiko udaletxeko laguntzak pertsona denentzako direla eta ez pentsiodunentzat soilik, beraz hasera batean behintzat, laguntzak zabalagoa dirudi.

Baina beti esan ohi dugun bezala, inork beste dudaren bat balu, gure taldea beti dago elkarlanerako prest (nola ez, geuk mahai gainean jarritako gai bat bada) , beste batzorderen batean gaia sakontzen jarraitzeko eta orain ematen diren laguntzak aldatu behar badira aldatzeko.

Hori bai, guk mozioen aurrean betiko erantzuna, abstentzioa.

7.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

8.- Galde-erreguak.

Orain aurkeztuko dudan gai honetan ere errazena mozio bat aurkeztu eta ondo gelditzea litzateke, baina lehen esan bezala ez da gure jokatzeko era. Badirudi, Eusko Jaurlaritzak, pinuak duten gaitzari aurre egiteko, airetik egingo den fumigazio bat aurreikusten duela eta herritar asko kezkatu dela, fumigazio horrek ekarriko lituzkeen kalteez. Guk, gure herrian fumigazio hori egin aurretik, herritarrei behar den informazioa ematea eskatzen dizuegu, naiz hitzaldi naiz batzordez, nahiko luken orok, informazio tekniko zehatza izan dezan.

FacebookTwitterGoogle+

2018-09-26 Udal bilkura

 

Hemen dituzue Azkoitia Bai taldeak esan eta bozkatu dituenak . 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

 

Ados.

 

2.- Azkoitiko Arau Subsidiarioen Testu Bategineko 32 sektoreko –Urrategibidea- hiritartzeari dagozkion lanen exekuzioa, “Azkoitiko GI-3173 errepideko hasierako zati berria eraikitzeko eta 32 sektoreko Urrategibideko Hiritartze Proiektuan” jasotakoaren arabera esleitzeko jardunbidean obra osagarriak egikaritzea xede duen kontratazio espedientearen onespena eta esleipena.

 

Gure taldeak, lan hauek hasi aurretik, eremu honetan zer egin beharko litzatekeen herriari galdetzea izango zela egokiena esan zuen. Baina obra aurrera doala ikusirik, orain atzera egitea ez dugu bidezkoa ikusten, beraz gure aldeko bozka.

 

3.- 2019 ekitaldirako Ordenantza Fiskalen aldaketaren onespena.

 

Denbora luzean  mantendu diren akordioak urtez urte apurtzen ari zarete.

Lehendabizi tasetan ahal den dena berreskuratzeko ahalegina egitea eta tasen estalduran %100era urreratzea. Zaborraren tasan %75 buelta horretan gabiltza eta aurten ere 300.000€ ko zuloa egingo dugu.

Orain berriz, zergetan, beste inguruko 20 herriren batezbestekoan egotea ahaztu zaizuela dirudi eta batik bat, gu gehien kezkatzen gaituena, ondasun higiezinen gaineko zerga da, denok ulertzeko IBIa.

2016ko ekainean kalkulu batzuk egin zenituzten IBIan, bai etxetiarra eta baita industrialean ere, batezbestekoan egoteko. Guk orduan ere esan genuen industrialean batezbestekotik behera gelditzeko arriskua ikusten genuela, baina zuen kalkuluekin jo genuen aurrera. Esan beharra dago ez zela erraza asmatzea. Baina orain datu gehiago dauzkagu eta garbi ikusi daiteke zeuek bidali diguzuen taulan, etxeko IBIan goitik gaudela eta industrialean berriz behetik eta ezin dugu ulertu zergatik ezin garen batezbestekora itzultzen saiatu.

Esan behar dugu pena handia ematen digula, lehen lanketa on baten ondoren akordio hauek lortu izana eta orain bapatean apurtzea.

Pasa den urteko ezadostasunak ere berdin jarraitzen dute, Etxe hutsen zerga ondo funtzionatu ondoren kendu egin zenuten eta 25urtetik goragoko, asko kontsumitu eta kutsatzen duten autoei, hobariak ematen jarraitzen duzue “kotxe historiko” izenean.

Gure taldeak aurten ere beste hobari bat eztabaidatzea nahi izan du eta datorren urterako atzeratu duzue. Gu famili ugariei laguntzak emateko prest gaude, baina famili horretako diru sarreren arabera, bestela Messi azkoitiarra balitz, hobariak jasotzeko eskubidea izango luke.

Beraz urteak pasatzen diren heinean, arrazoi gehiago dugu ezetz bozkatzeko.

 

4.- 2019 ekitaldirako Zubiaurre-Elkargunea Institutuko tarifen onespena.

 

Guk Zumba, Aerobik-Step, Gorputz tonifikazioa, GAP, Aquagim eta honelako beste jarduera batzuk Cicling edo pilatesen prezioekin  alderatuz askoz ere  merkeago zirela ohartu ondoren, beste herriekin konparaketa bat egitea pentsatu genuen, Azpeitia, Zumaia, Elgoibar, Zarautz eta Tolosarekin hain zuzen ere eta konklusio batera iritsi ginen. Cicling eta pilates jardueretan prezio antzekoak ditugula, baina goian aipaturiko beste jardueretan (guk zumbarekin egin genuen konparaketa) askoz ere baxuagoa. Beraz, erabiltzaileak ez direnak, erabiltzaileak jarduera hauetan ordaintzen ez dutena ordaindu ez dezaten, %10eko igoera eskatzen dugu askoz ere baxuago dauden jardueretan eta hala eta guztiz ere gure prezioa batezbestekoa baino baxuagoa izango litzateke.

Ikusirik guk egin dugun lanketa hau ez duela beste inork egin eta beraz guri arrazoia eman edo kentzeko argudiorik ez dagoela, guk gurean jarraitu eta ezetz bozkatuko dugu.

Taula konparatiboa zabaldu diogu beste taldeei (paper eta korreo elektroniko bidez)

 

EH Bildu-ren emendakina. Ordainsari igoera udal langillei bakarrik aplikatzea eta ez korporazioko kideei.

Guk legealdi honen hasieran esan genuen, gai honetan, denon artean ahalegindu beharko geukeela akordio batera iristen, eta ez legealdi honetarako bakarrik, baita hurrengoetarako ere.

Udaletxe hau ondo gestionatzeko zenbat politikari beharko genituzken ikusi eta gero bakoitzak zenbateko soldata izango luken erabaki.

Legealdi hau bukatzerako berriro ere puntu hau mahai gainean jarriko genuela ere esan genuen eta batzordean saiakera egitea ere espero dugu.

Dena den hemengo politikeriek, soldata bezala, EUDELek legealdi honen hasieran markatutako topeak hartu zituzten, ez badit buruak asko failatzen eta orduan ere nahiko altuak zirela iruditu zitzaigun. Beraz emendakin honen alde bozkatuko dugu.

 

5.- Udal langile eta Korporazioko kideen 2018ko ordainsarien igoera onestea.

Langileen kexarik ez dagoela esan digute eta gainera Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen topeetan gabiltzala, beraz ados.

 

6.- Floreagako eraikin zaharra eta Frontoiaren obra berriaren eskritura publikoa sinatzeko ahalmena Alkate-Lehendakariari ematea.

Beti ere horrelakoren bat azaltzen dela dirudi eta udaletxearen izenean eskrituratzea  komeni dela, beraz gure aldeko bozka, hau da, alkateak udaletxearen ordez sinatzearen alde.

 

7.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

8.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

9.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2018-07-25 Udal bilkura

Hor dituzue Azkoitia Bai herri plataformak udal bilkuran esan eta bozkatutakoak:

Bi galdera ere egin ziren bukaeran eta hor ere eman genuen gure iritzia, batipat Herri Moimentuek argitaratutako plazako liskarraren baitan.

Data: 2018-07-25

Udal bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ados

2.- Azkoitiko Udala, Elkargune Institutua, San Jose Egoitza eta Azkoitia Lantzenen 2017ko Kontu Orokorren eta Kontu Kontsolidatuaren onespena.

Badakizue gure taldeak Azkoitia Lantzeneko kargurik ez zuela hartu eta baita horren zergatia ere.

Beraz gure ezezko bozka ere aurreikusiko zenuten.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Azkoitiko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzea, informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko.

Informatika mailan, hau da, administrazio elektronikoari aurre egiteko oraindik hutsune handiak ditugu, baina azkenean, denbora gutxi barru, denok egokitu beharko dugu, legeak horrela agintzen digulako.

Hitzarmen honekin beste aurrerapauso txiki bat emango dugulakoan eta herritarrarentzat ere beste abantaila txiki bat izango delakoan gure aldeko bozka.

4.- 2016ko urriaren 21eko Alkatetza Dekretua deuseztea, non Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.-ren aldeko ebazpena eman zen zuhaiztiaren segurtasun-zortasuna handitzeko.

Badirudi udaletxeko paperetan lursail honi jabetzarik ez zitzaiola bilatu, eta udalaren jabetza bezala kontsideratu zela. Azpeitiko erregistroan ostera garbi azaltzen da beste jabe batzuk dituela.

Beraz udaletxe honek Iberdrolari kimaketa batzuk egiteko eman zion baimenak ez du inolako zentzurik eta logikoena deuseztatzea dela dirudi.

5.- 9.- EAJ-PNV udal taldeak Euskaraldia udal barruan sustatzeko aurkeztutako erakunde-Adierazpena.

Adierazpen, mozio eta horrelakoetan dagoeneko gure jarrera garbi utzi dugulakoan gaude, baina norbaitek oraindik dudaren bat balu, 2018ko Ekainaren 29an LGTBI+ ko mozioa zela eta, maxixatzeneko komunitatean egin genuen argitarapena irakurtzera konbidatzen dut.

Azken egunotan euskara arloan egin dituzuen pare bat detailetxo ere eskertu-goraipatu nahi dizkizuegu:

1-Andramaixetako laburmetraien gaia euskara izatea.

2-Gure taldeak azken urteotan proposaturiko Ixabel eta Mailuri andramaixetako txupinazoa botatzeko ohorea eskaintzea.

Beraz ea denon artean aurrerapausoak ematen jarraitzen dugun, adierazpen honetan jartzen duen bezala, gure hizkuntza-praktikak posible egiteko neurriak hartzen jarraitzen dugun eta dudarik ez egin, gai hau eta beste denak jorratzeko, beti bezala gure lankidetza eskaintzen dizuegula.

Eta azkenik honelako mozio eta adierazpenetan bozkatzen dugun abstentzioa iragarri.

PREMIATZSUNEZKO PUNTUA: AZKOITIKO UDALERRIAN ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

KONTRATATZEKO ESPEDIENTEA ONARTU ETA JARDUNBIDEA ESLEITZEA

Kontratazio mahaiko bilera denetan egon naiz eta ez da arazorik izan. Beraz nahi gabeko oker bat besterik izan ez denez gure onarpena eta baiezkoa.

6.- Behin betiko onespenen berri ematea.

7.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

8.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

Mozioak ez zaizkigu axola

Badirudi LGTBI+ pertsonek jasaten dituzten diskriminazio guztiak Azkoitia Bai herri plataformari ez zaizkigula batere axola, 2018-06-27ko udal bilkuran beste alderdi denak mozioaren alde bozkatu zutelako eta gu aldiz abstenitu. Ez gara abstenitu herriko gai zehatz bat ez delako soilik, udal bilkuran arrazoi gehiago ere eman genituen (Azkoitia Bai).

Horrelako mozioetan beti abstenitu izan gara, Gure Esku Dago, euskara, emakumeen aurkako diskriminazioa,… eta ez pentsa, gutxienez besteen adina axola zaizkigu gai hauek, baina gure taldea ez duzue aurkituko, urtea behin, beste ezer egin gabe, mozio bat irakurtzen.

Azken legealdi honek dagoeneko hiru urte bete ditu eta LGTBI+ hitza Ekainak 27,28 buelta horretan bakarrik entzuten dugu, beste urte osoan ez da aipamenik ere egiten.

Gure ustez alderdi bakoitzeko komunikazio departamentutik lantzen dira ia mozio denak eta alderdi bakoitzak berea irakurtzen du tramitea pasatzeko. Gure taldea ez dago horretarako prest eta nahiago dugu beste era batera jokatu.

Pare bat urtez emakumeen aurkako biolentzia matxista salatu dugu, udal bilkura denetan aipamen bat eginez eta beste alderdi denen elkarlana eskatuz. Denon artean zerbait egin behar genukeela adierazi diogu behin eta berriz  beste alderdiei, batzordeetan gaia jorratu, komunikatu bateratuak aurkeztu,…baina ez dugu erantzun bat bera ere jaso.

Honekin ez dut esan nahi guri gai hau besteei baino gehiago axola zaigunik, beste era batera landu nahi ditugula baizik, guretzat egokiago eta batik bat eraginkorrago litzatekeelako.

Ea mozioen aurrean dugun jarrera garbi azaltzeko gai izan garen eta besterik gabe mozio hauetan esan ohi dugun berdina esango dizuet berriro, edozer gai dela, beti lanerako prest gaudela eta beste alderdi/talde/erakundeekin elkarlanean bada askoz ere hobe.

Batzutan kontrako jarrera erabiltzea ere pentsatu izan dugu, mozioak japoniarrak greba egiten duten erara erabili, hau da, egunero/astero mozio bat prestatu eta hilero udal bilkuran denak irakurri, emakumearen eguna, arraza diskriminazioarena, uraren eguna, prentsa askatasunaren aldekoa, errefuxiatuena, giza eskubideena, emakumeenganako tratu txarrak gaitzesteko nazioarteko eguna,…Horrela egingo bagenu Azkoitia Bai herri plataforma izango litzateke talde konprometituena?

FacebookTwitterGoogle+

2018-06-27 Udal bilkura

Hemen dituzue Azkoitia Bai herri plataformak Udal bilkura/pleno honetan esan eta bozkatutakoak:

Data: 2018-06-27

 Udal bilkura

 1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

ADOS

 2.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udalaren 3 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Beti esan izan dizuegu erabakiak hartuta etortzen zaretela eta guri bozkatzeko aukera besterik ez diguzuela ematen eta oraingoan garbi laga duzue.

231.000€ gastatuko dituzue plaza bat egiten eta aurretik ez diguzue gastu hau justifikatuko luken berririk eman, hau da plaza berri hau egitera zoaztela kreditu aldaketa honen bidez eman diguzuela berri, aurretik hirigintzako batzordeetan ezer esan gabe.

Baina guretzat okerrena ez da hori. Badira herri mugimendu batzuk oraindik zuen erantzunaren zain daudenak eta beraien eskakizunei zer erantzun emango zaien ez dakitenak eta zuek behin eta berriz herriko eskaerarik ez dagoen proiektuak bultzatzen, Jausorotik Altzibarrerako zubia, orain plaza hau,…

Ez goaz proiektuak epaitzera, behar bada azkenik herritarren gustukoak izango dira, erabakiak nola hartzen dituzuen epaitzera baizik.

Behin eta berriz esan dugun bezala, legealdi honetan duzuen gehiengo osoak honelako erabakiak hartzera bideratu zaituzte, baina badakizue ez dela hori guri gustatuko litzaiguken politika, guk nahiago dugu herritarren eskaera eta mugimenduei  garrantzi gehiago eman eta ahal badira bideratu, eta denak ezin badira egin, honelako erabaki garrantzitsuak herri galdeketa baten bidez erabaki.

Parke estalia zeuei musu puntan jarritako tokian egitera zoazte, herritarraren erabakia kontutan hartu gabe. Gogoratu nahi dizuet udaletxea ez dela enpresa pribatu bat eta herritarraren aginduetara gaudela.

Udaletxea enpresa pribatu bat bezala erabiltzen duzuela erakusteko, diru kontuaz ari garenez, adibide bat jartzeko, alkate dekretu baten bidez, diru kopuru bat nola gastatu den salatu nahi nuke. Udal gobernuak 12.400€ gastatuko ditu, beraiek diotenez, herriari bere udal programa zenbateraino burutu duten erakusteko. Guretzat, batzordean esan genuen bezala, lotsagarria da, herritarraren diruarekin AEJ/PNV alderdiaren propaganda  egitea dela iruditzen zaigulako. Estatu mailan PP alderdikoak epaitu dituzte hauteskundeetara dopatuta joan zirelako, enpresari batzuen diru beltza jaso ondoren, gero diru hori propaganda elektorala egiteko erabili zutelako. Zuek enpresarien dirua ez baina, herritarren dirua erabili duzue helburu bera lortzeko.

Hau dena esan eta gero, gure ezezko bozka.

 

3.- EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa: LGTBI+ pertsonen sexu-askapenerako nazioarteko eguna.

 

Badakizue honelako mozioei ematen diogun erantzuna zein den, Azkoitiko gai zehatz bat ez bada behintzat.

Beti esan ohi dugu baita ere, gure taldeari gai hauetaz informazioa zabalduko diogun konpromisoa hartzen dugula, gero bakoitzak nahi duen ekintzetan parte hartu dezan eta beti prest gaudela honelako gaiak udal batzordeetan eztabaidatu eta lantzeko, zeuek mozio honetako paragrafo batean diotsuen bezala:

“Euren borrokari laguntzeko gure konpromiso politikoak egunerokoa izan behar du, ez soilik adierazpenak eginez, baizik eta gizarte-ordezkariekin adostutako ekintzak martxan jartzeko giza baliabideak, baliabide teknikoak eta ekonomikoak konprometituz, betiere ikuspegi feminista eta eraikitzailearekin.”

Beraz, esan bezala lanerako prest eta honelako mozioetan iragartzen dugun abstentzioa.

 

 4.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 5.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 6.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

2018-05-30 Udal bilkura

Gure taldeak esan eta bozkatuak 2018-05-30eko udal bilkuran, idatziz:

Data: 2018-05-30

 

Udal bilkura

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespenak, hala badagokio.

ADOS

 

2.- Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudietako 4. aldaketa zehatzaren behin behineko onespena; “San Martin” 3. eremua, “San Juan” 24. eremua, “Basarte” 25. eremua eta Izarre Jandalo” 33. sektoreari buruzkoa, zein Azkoitiko Lurzoru Urbanizaezinari buruzkoa eta Araudi Orokorraren Testu Bateratua.

 

Aholkularitza batzordeko aktarekin genituen arazoak zuzendu ondoren, hau da, gure taldeak esan eta irakurri zituen batzuk gehitu ondoren, arau aldaketak baloratzera pasako gara.

Eztabaida egon daiteke, bati Ha 1eko lursail minimoak nahiko iruditu eta beste bati aldiz 5 Ha gutxitxo. Gure herrian 2,5 Ha ditugu gutxieneko jarrita.

Eraikinen arteko gutxieneko distantzia ere 50m.koa da gure herrian eta badirudi neurri honekin ere ez gaudela denok ados.

Orain arteko herriko arauekin alderatuz ez dago, guk dakigula behintzat, aldaketa esanguratsurik. Esan diguzuenez nekazal taldeekin eztabaidatu eta adostu dituzue.

Aholkulari batzordeak, besteon eskaerak kontutan harturik, irekiak egitea erabaki zenuten eta hori ere asko eskertzen dizuegu.

Beraz, aktaren arazoa konpondu aurretik batzordean bozkatu genuen ezezkoa baietz bihurtuko da, batez ere, esan bezala, gure eskaera kontutan hartu eta herrira irekitzeko beste pausotxo bat eman dugulako.

 

 

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udalaren 2 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

 

Uste dugu, azkeneko udal bilkuran, garbi geratu zela kreditu aldaketa, kreditu gehigarri eta honelako beste denei zergatik ez diogun baietzik ematen eta bilkura hartan aurreratu nizuen bezala gure ezezkoa.

 

 

4.- Azkoitia Lantzen, S.A. eta Azkoitiko Udalaren arteko hitzarmena onestea alokairua sustatzeko laguntzak izapidetzeko hitzarmena onestea.

 

Orain arte ematen diren laguntza berdinak emateko hitzarmen hau sinatu behar bada, hau da, juridikoki hau bada formarik egokiena, gure oniritzia duzue.

 

 

5.- Korreo Berri, S.L.-k aurkeztutako aparteko berrikuste errekurtsoaren tramite onespena eta espedientea Aholku Batzorde Juridikora bidaltzea nahitaezko irizpena eman dezan.

 

Korreo Berri enpresa Azkoitiko udalarekin zorretan badago eta zor hori kitatzeko baliabideak baditu, bidezkoa ikusten dugu, guk udaletik kobratu ezin geniona, orain aldunditik kobratzen saiatzea. Dena den denok izan behar dugu defentsarako aukera eta errekurtsoaren tramitearen onespenaren alde bozkatuko dugu.

 

6.- 2019 urtean lan ondorioetarako Azkoitiko Udalerriko tokiko jai eguna zehaztea.

 

Udaleko langileekin adostasuna badago guk ez dugu eragozpenik jarriko.

 

 

7.- Behin betiko onespenen berri ematea.

 

8.- Aurrekontuari buruzko informazioa.

 

9.- Gure Esku Dago mozioa

Gure Esku dago egitasmoari buruko mozioa. (erantzuna)

Gure taldeak beti uxatu nahi izan ditu, Euskal Herria, Euskadi,… eta horrelako hitzek ekartzen dituzten eztabaidak.  Zuen azken mozioa hitz hauexekin hasi genuen. Berriro ere hitz berberak irakurri ditugu eta guk ere lehen pentsatzen genuen berdina pentsatzen jarraitzen dugu. Dena den, zuei ez badizue aparteko arazorik sortzen, suposa dezakegu herrian dagoen talde eragileak, azalean gelditu gabe mamira jotzea nahiago duela eta garrantzia gaiaren sakontasunean aurkitu duela. Gure taldeak, egia esan, nahiago du, ahal baldin bada behintzat, horrelako hitzek ekartzen dituzten arazoak uxatzea, gure uste apalean, kolore denetako jendea batzeko egokiago delako.

Baina badira mozio honetan gure taldeak garrantzia ematen dioten beste hainbeste hitz eta esaldi ere:

Elkarrekin etorkizun demokratiko, justu eta duina eraikitzeko bidean

etorkizuna elkarrekin

Herritarron Ituna

herritarren behar, ilusio, asmo eta zergatiak jasoko dituen bilduma zabala

adostasun esparruak elkarrekin eraikitzeko

Eztabaida, ekarpen, proposamen eta adostasunaren bidez eraikiko dugun tresna dinamikoa izango da.

Adostu dezagun bidea elkarrekin.

 

Gure ustez juxtu hitz hauexekin definituko genuke, nola izan beharko luken etorkizuneko politika, hitz batean esan behar bagenuke, parte-hartzailea.

Kataluniako mozioak ere etorri dira udal honetara, eta mozio haietan esan genuen berdina esango dizuet zuei ere, kriston inbidia ematen digula horrelako herri mugimendu batek.

Baina jakin ezazue gure taldeak soilik Azkoitiko gaiak  jorratzen dituen mozioetan hartzen duela parte, gure ustetan udaletxea ez baitago aurkezten zaizkion mozio denei erantzuna emateko. Herriko nondik norakoak, ekintza konkretuak, ekintza horiek behar dituzten aurrekontuak, taldeei laguntzak emateko,… badaudelako beste toki egokiago batzuk, batzorde irekiak, udal bilkurak… Guretzat lehen pausua eta garrantzitsuena eman duzue, herri mugimendu handia lortu duzue eta herria alde batera mugitzen bada, udalak ere alde berera joan beharko luke. Beraz, talde bezala iritzia eskatzea logikoa iruditzen zaigu eta aurreko paragrafoetan eman dugu, berriro ere zuekin salbuespen bat eginda, baina azkenik hemen aurkezten diren beste mozioei ematen diegun erantzuna emango dizuegu zuei ere, guk taldekideak kontu hauetaz informatu eta gero bakoitzak aukera dezala pertsonalki zertan hartu nahi duen parte, guk horraino iritsi dezakegu udaletxeko partaide bezala eta gure bozka besteetan bezala abstentzioa izango da. Hori bai, horrelaxe jarraitzeko animua luzatzen dizuegu, horrelako herri mugimenduei benetako garrantzia ematen diogulako.

 

10.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+