EEH Plantak Azkoitian

Lurralde batzoedea 2021-05-20. Azkoitia Bai taldeak batzorde horretan azaldutakoak:

EEH planten beharra Azkoitian

EAELAB-ren erantzunaren kontra ez goaz inondik inora. EEH plantak gertu izateak, bakoitzak bere inguruko zaborra kudeatzera garamatza eta planta handiagoak eraikitzea ekiditen du, zeharo ados. Beste paragrafo honetan ere garbi dio:

 

El documento contempla expresamente lo siguiente: Se puede consíderar que las infraestructuras fijas, fijas menores y móviles existentes para el tratamiento de RCD para su valorización en Ia actualidad son suficientes hasta que se invierta la tendencia de generación, ya que, aunque no se pueda satisfacer en todos los casos el mencionado criterio de dístancia (25 Km), habrá que promover que las instalaciones exístentes alcancen su pleno rendímiento para evitar su cierre por falta de rentabilidad” Sin embargo, debido aI citado criterio de distancia derivado de los costes de transporte de Ios materiales, es aconsejable analizar la necesidad de ínfraestracturas de valorizaciónde RCDs en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

 

Beraz errentagarritasuna ere kontutan izan beharko dugu eta ahal bada 25km baino distantzia gutxiagora eraiki instalazio hauek. Berriro errepikatuko dut Azkoititik 25 km baino gutxiagora bi planta ditugula, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur Legazpin, hurrengo pausua beraien errentagarritasuna eta gaur egun ematen ari diren errendimendua aztertzea izango da. Planta hauek 100%eko jarduerarik ez badute ez du zentzurik 25km-ko eremuan beste berri bat eraikitzeak.

2030era begira dagoen plan baten zirriborroa ere aipatzen da eta urte horretara heltzen garenean orain baino 3,5 MM m3 gehiago gorde beharko ditugula berrerabiltzeko. Oso ondo iruditzen zaigu eta egun hori iristen denerako gure herria prestatuta egongo den zalantzarik ez dugu egiten eta eman beharreko pausuak zentzuz ematea besterik ez zaigu gelditzen. Beraz inguruan ditugun beste planten errendimendua aztertu beharko da une oro eta etorkizunean gehiagoren beharra ikusten bada, arazoren bat sortu aurretik ondo prestatu, baina gure taldetik ez dugu ez momentuz eta ez etorkizun hurbilera begira inongo beharrik ikusten.

Beste inguruko planten errendimendua kontrolatzeko udaletxea gauza ez balitz, Ingurumen sailaren laguntza eskatuko genuke, elkarlanean mundu garbiago bat eraikitzeko ardura denona baita eta nahiko berandu baikabiltza dagoeneko.

Eta ingurumena axola zaigulako ez ditugu momentuz behar ez ditugun plantak ireki nahi eta ireki beharko bagenitu, tamainari eta tokiari bere biziko garrantzia eman eta gero.

Azkenik galdera hau luzatu genuen azken Lurralde batzordean: Sailburu baten aginduak ez al du ezertarako balio? Gogoratu honako hau diola:

 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak (EEH) (EHZ kodeak: 170101, 170102, 170103, 170107, 170904): gaur egun, tratamendu-instalazio finkoetan nahikoa gaitasun dago EAEn sor­tzen diren EEH guztiak balorizatzeko.

 

Eta 2021ko Martxoaren 3ko sailburu berriaren aginduak berresten duena.

FacebookTwitterGoogle+

2021-05-26 Udal Osoaren Ohiko Bilkura

Data: 2021-05-26 

Udal osoaren ohiko bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio. 

Ados.

2.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko 2 zenbakidun  espedientearen hasierako onespena.  

Kreditu aldaketa honek daramatzan puntuak banan bana erantzungo ditugu:

 • Ikastolako mantenua eta pandemia garai honetan, gure txikienek jolas toki egoki bat izatearen premiatasuna baloratuz, karpa bat alokatzeko dirua gastatzea egoki iruditzen zaigu.
 • Kultur etxeko garbiketan pasatzen diren orduak zenbatu ondoren, lanketa hori bermatzen jarraitzeko diru kopuru hau falta bada, gure aldetik ez diogu oztoporik jarriko.
 • Kultur inkestaren ondorio, beste behar batzuen artean, Baztartxoko eraikina erabiltzen duten kultur taldeek sumaturiko gabeziari aurre egiteko, etekin handia aterako zaion ekarpena izango dela deritzogu.
 • Floreagako eremu honetan ere, aurretik herriko beste hainbat lekutan egi den bezala, aukera dagoenean, herriko ur zikin eta euri urak aldentzearen alde.
 • Eta azkenik Hilerriko kaperaren teilatua, egoera txarrean dagoen udalaren eraikin bat dela jakinik, beste eraikin denak bezala, egoera onean mantentzearen alde.

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2  zenbakidun espedientearen hasierako onespena.  

Kreditu aldaketa honetan ere beste lau gastu aurreikusten dira:

 • Spining/cicling klaseek arrakasta handia dute udal polikiroldegian eta erabileraren ondorio bizikletak izorratu edo zaharkitu direla dirudi. Beraz, bertako teknikariek berriak erosteko beharra ikusten badute, horrela izango da. Beste herrietan ere egin behar izan dituzte horrelako inbertsioak eta azkenean, lizitaziora atera ostean hemen aurretik jartzera goazen kopurua baino merketxoago irten zaizkie. Ea hemen ere berdina gertatzen den. Zaharrekin zer egin ideia batzuk aurkeztu genituen eta mesedez erabakia hartzen denean informatzea eskertuko nizueke.
 • Sarrera nagusiko lurra, estali gabe egon zen garaian kalteak jasan izan zituen eta konpondu beharra dago.
 • Gaur egun berriz, beste sarrera batzuk irekitzeak, erosoago izateaz gain, jende pilaketak ekiditea ekarri digu, baina hala eta guztiz ere zain egon beharko balitz, itxarote hori arintzeko estalpeak eraikitzea bidezkoa dela iruditzen zaigu.
 • Eta azkenik, inklusioaren baitan, aniztasun funtzionala dutenentzat eta ez dutenentzat bizikleta bat erostea ere babestuko dugu.

4.- Azkoitiko Udalerriko kale garbiketa zerbitzu kontratuaren bigarren luzapenaren  onespena. 

Badirudi goizeko ordu txikietan gure kaleetako zaborra bat-batean desagertu egiten dela, baina ezta horrela eta izugarrizko dirutzak gastatzen ditugu sortzen dugun zabor guztia jasotzen, kale garbiketari, kontenedore bidez jasotzen duguna gehitzen badiogu, urtean bi milioitik gora. Aspalditik izan dugu egun bat edo beste zaborra jaso gabe utzi eta herritarren erreakzioa ikusteko gogoa.

Garbi dagoena da negozio handi bat dagoela atzean eta talde politiko bakoitzari bere enpresa laguna ezartzen diogula atzetik, eta bakoitza bere buruari begira jartzen denean, beste gai askotan bezala, herritarra alde batera uzten dela.  Beraz, herritarra eta zabor gutxiago sortzea erdigunean jartzeko, nahiz alderdi, nahiz herriko beste edozein talderekin lanean jartzeko prest.  Baina momentuz behintzat, beste alternatibarik ez dagoela eta kontratuaren azken urtera heldu garela kontutan izanda, egin beharko genituzkeen aldaketak, hurrengo kontratuari begira egitea izango dela egokiena iruditzen zaigu eta indarrean dagoena bere horretan bukatzearen aldeko autua egingo dugu.

Enpresa atzean izate horrek ulertezina eta eztabaida sortu ditu. Esan behar lizitazio eta kontratazio mahaiak ondo eta legez egiten direla, baina guk esan nahi genuena, herritarrak hori horrela ez dela pentsatzen dutenaren errezeloa dugula eta esleipenak zuzenean egiten direla asko eta askok pentsatzen dutela. Beraz gure ustez, nahiz eta gutariko bakoitzak, kalean gai hau argitzeko ahaleginak egin, behar bada udaletxetik ere herritarra informatzea ez litzatekeela gaizki egongo.

 

5.- 2021eko Ordenantza Fiskalen aldaketaren onespena, ostalarientzat mahai,  mahaitxo, aulki, zoladura, loreontzi, itzalkin edo antzeko instalazioengatik dagokien  tasetan Covid 19 gaitzaren krisiaren ondorioz aparteko hobarien inguruan.  

Laguntza hauek ematea, denon artean hartutako erabakia izan zen eta orain atzera egiteak ez luke inongo zentzurik izango eta baietz bozkatuko dugu.

 

6.- Behin betiko onespenen berri ematea.  

7- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

8- Galde-erreguak.  

FacebookTwitterGoogle+

EEH/RCD plantak Azkoitian

Azkoitia Bairen ustez eman beharreko pausuak

Azkoitia Bairen erantzuna jaurlaritzaren ezezkoari:Ekonomia zirkularra ardatz hartuta eta benetako garrantzia eman ondoren, dagoeneko sailburuak eman duen agindua errespetatuz (nahiko instalazio dagoela EAEko lurralde denetan), behar ez diren honelako instalazio arriskutsurik ez eraikitzea. Honelako instalazioetan ingurumen arriskuak beti egongo direlako, zarataren eta bibrazioen ondorioak, airearen kutsadura, isurtzen diren hondakin finen kopurua, … eta konkretuki Azkarateko instalazioari dagokionez igarobide ekologikoarekin mugakidea dela, Aldazabal errekari dagokionez, ezker ertzeko erribera-baso ia osoa kendu dela egiaztatu delako ingurumen azterketan. 

Beraz ekonomia zirkularra errespetatuz Azkoititik gertu dauden bi planta ditugula jakinda, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur Legazpin, ez dago inondik ere Azkoitian beste planta bat eraikitzeko beharrik, eta etorkizunean, 2030 hondakin plana garatzen doan heinean, aztertuko dira beharrak, eta behar horien arabera, udaletxeak hartu beharko luke (herriko beharrei egokitzeko instituzio egokiena dela deritzogu), zer tamaina eta non kokatu beharko luketen, beti ere beharko balitz, instalazio horiek.

Laburbilduz , hartu behar ez diren arriskuak hartzearen aurka eta ekonomia zirkularraren baitan, eraiki beharko litzatekeen planten alde gaudela

 

Larke-360 enpresari: Udaletxean aurkeztu dituen alegazioak ikusirik nahiko garbi utzi dutela, baina kontraesanak ekiditeko udaletxe honetan ,herriak instalazio hau nahi ez balu, egingo ez luketela esan zutenean eman zuten hitzak ez al duen balio egiaztatzea. 

 

FacebookTwitterGoogle+

Azkoitia Bai eta EEH/RCD plantak (jarraipena)

Lurralde plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzaren erantzunari hausnarketa.

 

Heldu zaizkigun idatziak aztertu ondoren lehen ondorio batzuk atera ditugu eta herritarrekin partekatzea erabaki dugu.

Udaletxean erabaki genuen EEH planten debekuaren aurka, honelako argudioak eman dizkigute:

 • EEH plantak arrazoitu gabe debekatu ditugula gure herrian: dagoeneko nahiko dagoela zioen pasa den urteko Martxoaren 4ko sailburuaren aginduak.
 • Debekatutako planta hauei ez diegula beste irtenbiderik amaten: Lehendabizi baimenik gabe egindako obrak leheneratzea eskatu beharko genioke. Ipintzako eremuan ere baimenik gabe eginiko obrak salatu ditugu hilabete honetan. Gero aztertu beharko genuke zer irtenbide eman.
 • Ondorioetan ere ez dugula pentsatu: gure ustez ondorioetan pentsatu dugu ba gehien. Horrelako instalazioek ekarriko lituzketen ondorioetan hain zuzen.
 • Ekonomia zirkularraren baitan ere, gure erabakiak ez duela bat egiten dio: Ez dugu uste ekonomia zirkularrari onura handiak ekarriko dizkionik, eraiki beharrik ez dagoen plantak irekitzeak. Planta hauen errentagarritasunaren baitan, 25Km. ko distantzia aipatzen da eta lehen ere distantzia horren barnean dauden bi planta aurkeztu genituen, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur legazpin.
 • Badirudi beste herrietara eta instalazio handiak egitea gauzatuko genukeela, gure herrikoak debekatu ezkero: Dagoeneko nahiko planta dagoela esaten ez gara nekatuko,beraz ez litzateke gehiago egin beharko eta gure herriko ekonomia zirkularra bere horretan mantentzeko, etorkizunera begira beharko balitz, udaletxean erabaki beharko genuke zein den toki egokiena eta zer dimentsio eduki beharko luken.
 • Etxeetako obra txikiak udaletxearen eskumena direla ere gogoratzen digute: Gure eskumena bada utzi diezagutela kudeaketa hori guri. Lapatxen jasotzen jarraitzeko ez dezatela arazorik sortu.
 • Ingurumen aldetik ere, dimentsionamendua eta arrisku berrien prebentzioa aipatzen dira: Instalazioaren dimentsioa, udaletxeak bere beharretara egokitu beharko luke. Arriskuen prebentzioari dagokionez, instalazio berri gehiagok, arrisku berri gehiago ekarriko lituzke, ikusi besterik ez dago Azkarateko ingurumen txostenean azaltzen direnak, igarobide ekologikoarekin mugakidea dela, Aldazabal errekari dagokionez, ezker ertzeko erribera-baso ia osoa kendu dela egiaztatzen zen, zarataren eta bibrazioen ondorioak, airearen kutsadura, isurtzen diren hondakin finen kopurua, … Arrisku hauen aurrean ingurumen sailak ez du azterketa arrunt bat bera ere eskatzen, hori bai dela arriskua!!!
 • EEH instalazioak debekatzeak Udaletxeak dituen betebeharren aurka joango litzatekeela ere aipatzen da, EEH-en kudeaketa ekidite nahi izango balu bezala: Azkoitia Bai herri plataformaren partetik behintzat ez dago bestaldera begiratzeko asmorik , eta gai honetan herritarrak agertu digun kezkarekin are gutxiago.

Azkenik gogoratu nahi genuke, Larke-360 enpresako buruak, herria horrelako instalazioen aurka agertuz gero, atzera egingo lukeela eta hori ez dela inondik inora gertatu.

Datorren asterako Lurralde batzorde berezi bat deituko dutela jakinarazi digute eta ea udaletxeko teknikariek zer dioten. Arrazoirik ez zaigula falta garbi dago, txosten tekniko/juridikoa nola eratu aztertu beharko dugu jarraian.

FacebookTwitterGoogle+

2021-04-28 Udal bilkura

Hemen uzten dizkizuegu, hilero bezala, Azkoitia Bai herri plataformak azken udal bilkura/plenoan esandakoak.

Data: 2021-04-28 

Udal osoaren ohiko bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio. 

Ados.

2.- 2016ko urriaren 5ean emandako enbargo-eginbideen inguruko ebazpenak ofizioz  berrikusteko eskaerak ezestea.

Azken urteetan berdina esaten ari gara eta denak berdin jarraitzen duen bitartean horrela jarraitu beharko dugu. Udaletxe honekin eta Azkoitiko herriarekin zorra duen  beste edonor bezala, zor hori kitatzeko gai dela jakinik, egin beharreko ahaleginak egiten jarraitu beharko dugula, ordaindu beharrekoa ordaindu dezan.

3.- 2021 ekitaldiko udal langileen ordainsarien igoeraren onespena. 

Gehienezko igoera % 0,9a dela jakinik eta bai langile eta sindikatuek ere bestelakorik esan ez dutenez alde bozkatuko dugu.

4.- Azkoitiko Udalaren 2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketaren  onespena. 

Izurrite garai honetan ohikoa den baino laguntza lerro gehiago aldatu behar izan ditugu. EH Bilduko bozeramaileak, aldaketa hauek udal bilkuretara ekarri beharrean, alkatearen esku uztea hobe izango ez litzatekeen aipatu zuenean denok ontzat jo genuen burutazioa, baina azkenik ikusi da, nahi eta nahi ez, gehienak plenotik pasa behar direla. Dena den, horietako batzuk alkatearen eskumen izatea lortuko da eta ontzat emango dugu EH Bilduko bozeramaile jaunak eginiko ekarpena, eta aldaketa denen berri emango digutela agindu digutenez, ez dugu baietz bozkatzeko eragozpenik ikusten.

5- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

6- Galde-erreguak.  

FacebookTwitterGoogle+

2021-03-31 Udal Bilkura

Horratx hilero bezala Azkoitia Bai herri plataformak esan eta bozkatuak:

Data: 2021-03-31

Udal osoaren ohiko bilkura 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio.

Ados. 

2.- 26. Oinartxo HEE-aren Plan Partzialaren bigarren aldaketaren behin betiko onespena.

Herriko enpresa batek eremu honetan bi partzela ditu eta bien artetik bide bat pasatzea proiektatuta zegoen. Orain, hemen aurkezten dena, bi partzela horiek bat egitea eta bide hori kanpo aldera bideratzea besterik ez da. Beraz enpresa honen onerako eta beste inori kalterik egingo ez diolakoan, alde bozkatuko dugu. 

3.- Eusko Jaurlaritza, Azkoitiko udala eta Azkoitia Lantzen, S.A.-ren arteko hitzarmenaren aldaketaren onespena, Azkoitiko 10. sektoreko, Txalonerreka, babes publikodun etxebizitzak sustatzeko.

Azkoitia Lantzen S.A. tartean den gai denekin egin ohi dugun bezala, 2020ko Abenduaren 30eko udal bilkuran, haserako testuari gure ezezko botoa eman genion eta orain aldatzeak ez luke zentzurik izango. Beti bezala, orduan ere arrazoitu genuen gure bozka eta udal bilkura denetan ematen ditugun argudioak argitaratzeko ohitura dugunez, nahi duenak irakurgai ditu orduan emandakoak.

http://www.azkoitiabai.com/?p=401 (ikusi 5.puntua)

4.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko Udaleko 1 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Herriko argiterian LED argiak jartzearen alde azaldu gara beti eta orain horrelako diru laguntza lortu dugula jakinik, ez dugu inongo zalantzarik.

Skate parkea berriz, izurriteak, herriko ekonomia dantzan jartzeko arriskua zegoela ikusi zenean,  2020an aurrekontuari egin genion berrikuskapenaren ondorio, partida hau kentzea erabaki genuen. Baina 2021era begira, berriro ere aurrekontuan txertatzeko aukera etorri zitzaigun bezain pronto, partida jartzearen alde azaldu ginen eta ea urte honetan, aspalditik eskatzen ari zaizkigun proiektu honi irtenbidea emateko gai garen, aurrekontuetan bezala, gure aldeko botoarekin.

5.- 2021eko Aurrekontuan onarturiko bigarren konpromiso kreditua bertan behera uztea, eta 1/2021 konpromiso kredituaren hasierako onespena.

Aurreko puntuan esan bezala, LED argiak jartzearen aldekoak izan gara beti eta konpromiso hau hartzeko ez dugu eragozpenik ikusten.

6.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1 zenbakidun espedientearen hasierako onespena.

Marea Urdinarekin eginiko lanketa izanik, eta gure polikiroldegia, askorentzat behintzat, labirinto bat bihurtzen dela jakinik, denontzat inklusiboagoa izango den zalantzarik gabe, alde bozkatuko dugu. 

7.- Azkoitiko Udalaren 2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketaren onespena.

Diru laguntzak,  plan estrategikoan txertatzeko derrigortasuna dugunez,  alde bozkatzea besterik ez dugu ikusten. 

8.- 2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketen eskumena eskuordetzea.

(Bertan behera gelditu da. Badirudi planean bertan jartzen duena aldatzea egokiago ikusten dutela.)

9.- Azkoitiko Udala, Elkargune-Zubiaurre Institutua eta San Jose Egoitzaren 2020ko Aurrekontuaren likidazioaren kontuhartzailearen txostenen eta Alkatetza Dekretuen berri ematea. 

10.- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

11.- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

SAN JOSE EGITZAKO EGOILIARREN EGOERA

4 argazkiak

Gogoratuko zarete pasa den hilean gure taldeak, San Jose Egoitzaren inguruan, bertako egoiliar talde batek, aurkeztutako kexak argitaratu zituela SAN JOSE EGOITZA (KEXAK) .

Kexa horietako bat hauxe izan zen eta bertako, hau da, egoitzako arduradunen erantzuna urdinez duzuena:

 

∙ Asteburuetan ez dago Sarrera /Irteerak kontrolatzeko inor eta noiz edo noiz aldapan behera egoiliarrak topatu dituzte. Errefortzatu egin omen da.

 

Otsailaren 10ko batzordean, harrerako zerbitzuan arazorik ez zegoela erantzun zietela zabaldu ziguten, udaletxeko beste zinegotzioi eta zerbitzua, udaletxetik ezer esan aurretik, indartua zutela. Gu, hiru egun lehenago pasata ginen eta inor ez genuen aurkitu harrerako postu horretan eta horrela jakinarazi genien batzorde horretan udaletxeko arduradunei.

Atzo, Martxoaren 17an berriro ere galdera berdina egin genuen gizarteko batzordean eta guk esandakoa helarazi zietela erantzun ziguten eta bai, bai, indartuta, “errefortzatuta” zutela zerbitzua erantzun zietela berriro.

Baina bertako egoiliarren senideek garbi utzi ziguten bertakoengan duten mesfidantza eta behin eta berriz, gezur bat bestearen atzetik esateko, inongo lotsarik ez zutela ohartaraziak ginen aurretik.

Beraz, guk, berriro ere, egoitzarako bidea beste hiru igandetan egin eta egin beharreko egiaztapenak egin ondoren, egoiliarren senitartekoek diotena egia dela ziurtatu dugu.

Eta orain guri sortzen zaizkigun galderak, geuri ere, beldurra ematen digute:

 • Izurrite garai honetan, egoitzetan, segurtasun bermeak, behin eta berriz, alde denetan, indartu dituztela entzun ostean, gure herrian zer gertatzen da?
 • Egoitza askotan, horrenbeste egoiliar hil direla, herri osoa, jakinaren gainean den une hauetan, neurri minimo batzuk hartzeko kapaz ez badira, zer espero behar dugu?
 • Hau, pertsonen bizitzarekin negozioa egitea ez bada, zer da?
 • Zer mundu ari gara eraikitzen? Gai hauek ez zaizkigu garrantzitsuak iruditzen? Gure ingurukoei gertatzen ez bazaie, ez zaigu axola?
 • Benetan, herritarrak joan behar du egiaztapen hauek egitera? Bertan gertatzen dena salatu ostean, ez gara inongo kontrol sistemarik bermatzeko gai? Ez dago interesik? Negozio horretako irabaziak murrizten dira?
 • Ez da salaketa hauek jaso ditugun lehen aldia. Oraingoan ere, besterik gabe, esaten digutena sinetsi eta inork ez du hartuko bidegabekeria honen ardura?

Hemen dituzue, egoitzako harrerako, gu izan garen, lau egun horietako argazkiak. Sartu eta irteteko atea irekita eta harreran inortxo ere ez.

 4 argazkiak

FacebookTwitterGoogle+

SAN JOSE EGOITZA (KEXAK)

2021/02/10 gizarte/ongizate batzordeko akta. Ahal den heinean beste alderdietako batzarkideen hitzak kendu dira eta hartutako erabakiak eta gure zinegotziak esandakoak utzi soilik.

2.- San Jose Egoitzako egoiliarren senide talde batekin egindako bileraren akta eta hartutako konpromisoak. 

Deialdiarekin batera bidali da urtarrileko Gizartea Batzordearen ondoren San Jose Egoitzako egoiliarren senide talde batekin egindako bileraren akta. Batzordekideek ontzat ematen dute akta hori. 

Bilera horretan hainbat konpromiso hartu ziren, eta horietatik lehena da biltzea Gizartea Batzorde burua egoitzako zuzendariarekin eta Biharko enpresako ordezkariarekin eta plazaratzea bertan esandakoak otsaileko Gizartea batzordean. puntuz puntu, bilera horretan jorratutakoa azaldu da: (Urdinez jasotako erantzuna

Egoiliarren aktibitateak gutxitu egin dira, batzuk goizera pasa dira eta arratsaldetan ez daukate ia ezer. Badaki gutxitu direla, adibidez, ostiraletako musika kendu egin da momentuz Covid-ta dagoelako. 

Fisioterapeuta ez dagoela esaten dute eta beharrezkoa ikusten dute, masajeak… egiteko. Gimnasia egiteko aparatuak gelaren batean ikusi zituzten. Pleguetan ez zen agertzen, baina aztertzen hari dira egoitza desberdinetako fisioterapeuta bat kontratatzea. 

Asteburuetan ez dago Sarrera /Irteerak kontrolatzeko inor eta noiz edo noiz aldapan behera egoiliarrak topatu dituzte. Errefortzatu egin omen da.  

Jose Joakinek komentatu du asteburuan joan zela egoitzara eta sarrera/irteera libre zegoela. Batzordekide batzuei ere gertatu egin omen zaie antzekoa aurreko hilabeteetan. 

Adostu da proposatzea asteburuetan atea itxita egotea, eta, beratara sartu ahal izateko edota irteteko tinbrea jartzea

Toldoak/ sombrilla/ karpa, sarrera ondoan dagoena 3 urte egon da puskatuta kendu duten arte. Urtero zerbait erosten dute, baina segituan puskatu egiten da, apirilean kontaktuan jarriko gara jakiteko zer egin behar duten, dena den norbaitek ekarpenik badu ba ongi etorria izango da.   

Batzordekideek adierazi dute apirilean harremanetan jartzea berandu dela, eta adostu da proposatzea kontatu horiek egiten asteko giro onak hasten direnerako konponduta egon dadin; izan ere, aste santutik aurrera ere giro onak egiten ditu. 

Horrez gain, zerbait fijoa izatea komeni da. 

Wifi, noizko? Sistema jarrita dago baina, gauza batzuk lotzea falta da (denbora, erabil oharrak…). 

Batzordekideen aburuz wifia erabilgarri egon beharko litzateke bai egoiliarrentzat bai senideentzat.  

Sukaldeko sarrera, orain handik jasotzen dituzte egoiliarrak, koxka txiki bat dago eta gurpildun aulkia kateatu egiten da: Laua dagoen toki bat badago, baina gehienetan kotxea egoten da, zerbait egin daiteke? Pibote edo antzerako bat ipiniko dute. Konpontzeko erraza omen da. 

Batzordetik jarraipena egingo da. 

Galdetegia/Inkesta senideei, urtero egin beharko litzaiekeela diote, baita 2020. urtean ez zitzaiela egin, eta ezin dela eskusatu covid-19n. Inkesta urtero egiteko proposamena. Covid-19 garaia dela eta ez dute egin, baina 2021ean egitea aurreikusten dute, eta urtero egiteko proposamena aztertuko dute. 

Batzordekideek uste dute urtero egiteko aukera oso interesgarria dela. Jose Joakinek gehitu du 2020. urtean ez dela galdetegia egin ez delako nahi izan; egiteko aukerak egon egongo zirela.  

Informazio hutsunea sumatzen dute, Botiken informazioa ez da ematen ez badute eskatzen, senidea ospitalera eramaten dutenean ez dute deitzen nola dagoen jakiteko. Ondo dago jakitea eta kontuan hartuko dute. 

PCR masiboak egin zituztenean zuzendaria langileak ez joateko eskatu zien. Hasiera batean Osalanek esan zuen 3 egunetan konfinatuta egon behar zutela eta ez joateko esan zitzaien langile gabe geratuko zirelako, 4-5 ordura Osalanek esan zuen ez zela beharrezkoa konfinatuta egotea eta zuzendariak langileei joan zitezkeela esan zien eta badakite langile batzuk joan zirela.  

Askotan itoginak egoten dira. Komentatuko du. 

20:00 oheratzen dituzte eta 12 ordu baina gehiago egoten dira askotan ohean. Egia da goiz oheratzen dituztela, baina gauean zehar “cambio posturalak” egiten dizkie. Goizetan preferentzien arabera jaikitzen dituzte.   

Plantako Distribuzioa. Covid garaian hobetu egin da. 

Igerilekura begira dagoen terraza, Kabiarekin hitz egin da? Lekua txukunduta dagoela esan dit, baina Kabiarekin dauka pendiente irisgarritasunari buruz hitz egitea.  

Horretaz guztiaz gain, jakinarazi da gutun bat bidali duela Kabiara. Bertan eskatzen da zeintzuk diren langileen ratioak, besteak beste, baina oraindik ez da erantzunik jaso. 

Batzordean landutakoaren ildotik, eskatuko da asteburuetan sarrera/irteera kontrolatzeko atea ixtearen beharra eta tinbrea jartzearena, baita ere komeni dela toldo horiek aste santurako jarrita egotea.  

Jose Joakinek galdetu du ea senide taldeari bidaliko zaion akta eta hurrengo urratsen nondik norakoa. Arduratuko direla senide taldeari guztiaren berri ematen. 

Azkenik, batzordekide guztiak prest azaldu dira berriro ere egoiliarren senide taldearekin biltzeko. 

Batzordekideak jakinaren gainean geratu dira. 

FacebookTwitterGoogle+

Gaueko taxi zerbitzua

2020ko urtarrilaren bukaeran, dagoeneko urtebete pasata, herritar batek izandako arazoa iritsi zitzaigun.

Gurasoak Euskal Herritik kanpo bizi zituen, eta hauetariko bat gaixo zegoela, une batetik bestera larri jarri zen eta gaixoaren emazteak, momentu horretan Azkoitian bizi zen alabari laguntza eskatu zion. Gaueko 01:00 aldea zen eta aurreko gaua txarra pasa zuela eta noski, egun osoa lo egin gabe, bere kotxea hartzen ez zen ausartu. Berehala taxiren bat aurkitu nahirik, telefono deiak egiteari ekin zion, baina lortu zituen herriko taxi telefono denetan erantzunik ez. Donostiako taxi zerbitzura ere deitu zuen, ea handik norbait etortzeko prestatzen zen. Beraien eremua Donostia zela adierazi eta ezin zutela Azkoitian bezerorik artatu erantzun zioten. Arazoa larriari, ezin irtenbide egokirik eman 21. Mendean, a ze inpotentzia!.

Orduan guri jakinarazi zigun eta gure zinegotziak badaramatza hainbat batzorde eta udal bilkura gaia ateratzen eta gaur egun, esan bezala urtebete ondo pasea den une honetan, oraindik ez dugu erantzun garbi bat jaso. Badirudi gaueko zerbitzua eskaini beharra dutela, horretarako udalak telefono bat utzi ziela, … baina erantzun zehatzik oraindik ez digu inork eman eta ezta guk herritarrari ere. Ea hurrengo batzorderako, berriren batekin harritzen gaituzten.

 

Desde finales de enero del 2020, ya hace más de un año, estamos intentando dar respuesta, al grave problema, que le surgió a una ciudadana de Azkoitia. Su padre se puso grave y su madre precisaba de su ayuda. Ellos no vivían en Euskadi y siendo la 01:00 de la mañana y al estar ella muy cansada, no se atrevía a coger el coche, para tan largo trayecto. Así que cogió el teléfono y empezó a llamar a todos los taxis del pueblo que pudo localizar, sin obtener una sola respuesta. Llamó después a taxis de Donosti, pero desde allí no podían atender a un cliente de Azkoitia, al encontrarse fuera de su zona de trabajo. Al final no pudo dar solución a su grave problema. Parece mentira que en el siglo 21, en el que todo está tan globalizado, pueda suceder algo así.

Nosotros, ya hace más de un año, que sacamos el tema en comisiones y plenos, pero todavía no tenemos nada concreto sobre la mesa, para dar una solución definitiva, al problema, que se puede volver a dar mañana mismo. Parece que tiene que haber servicio de taxi nocturno, que para ello el ayuntamiento dio un teléfono al colectivo de taxistas, pero no saben decirnos, exactamente, como tiene que proceder el ciudadano para contratar dicho servicio. Seguiremos dando la tabarra y ojala para la siguiente comisión nos den una respuesta concreta.

FacebookTwitterGoogle+

Euskara kexa

2020-12-30 Abai – Udal bilkura- Aurrekontuen gaia

Eta azkenik, urtero euskarari gure ekarpena egiten ahalegintzen garenez, aurten etorkinei, gure herrian euskarak duen garrantzia azaltzeko asmoz, EPA-n egiten dituzten ikasketak soilik gaztelaniara bideratu beharrean, euskarara bideratutako lehen pausuak ematera bultzatu nahi genituzke eta horretarako ere zuen borondatea agertu diguzue.

 

2020-11-18 kontzejupetik EUSKARA

Helburu bezala euskaraz bizi ahal izatea izan behar genuke, gaur egun Azkoitia bezalako arnas gune diren herrietan ere ezinezkoa baita. Arro esaten dugu gure bailara dela euskara gehien erabiltzen duenetariko bat, baina horrela jarraitu nahi badugu, ezin gara erlaxatu eta instituzioetatik at, bakoitzak eman behar diogu duen garrantzia. Badirudi beste arlo askok garrantzia gehiago dutela, ekonomia, lana, orain pandemia,…baina bai euskara, kultura, berdintasuna,ingurumena,… beste arlo denetan txertatzen saiatu behar dugu une oro, denon ongizatea bermatuko duen gizartea sortu nahi badugu behintzat.

Lanketa hau instituzioetatik hastea bidezkoa da eta Euskaraldia bezalako ekimenak behar beharrezkoak. Gure taldetik ez dugu sekula ondo eginak dauden ekimenak txalotzeko lotsarik izan, baina salatzeko tartetxo hau baliatzea ere nahi genuke. Sinesgaitza egiten zaigu gure herrian (euskararen arnas gunea) atzerritarrentzako soilik gaztelania irakasten duten jarduerak bultzatzea eta UEMA-ren  barne ez egotea, gu bezalako inguruko beste herriak parte hartzen baitute eta aurrera pausoak ematen paregabeko laguntza eskaintzen dutelako.

Eta bukatzeko herritarrentzat gure eskaria: SAIATU EUSKARAZ BIZITZEN.

FacebookTwitterGoogle+