2021-09-29 ko Plenoa

Data: 2021-09-29

 

Udal osoaren ohiko bilkura

 

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio. 

Ados

 

2.- Azkoitiko udaleko 2021eko Araudi Planaren aldaketaren onespena.  

Oinarri, ordenantza, nahiz berri, nahiz aldaketa denak araudi planean sartzea eskatzen digu orain legeak, beraz bete beharra dago eta alde bozkatuko dugu.

3.- Udal zuzenbide publikoko zerga eta bestelako diru sarrerak kudeatu eta biltzeko  Ordenantza orokorraren hasierako onespena. 

Ordenantza eguneratuz gain, beste arazo txiki batzuei ere irtenbidea ematea nahi izan da. Banku helbideratzeen prozedurak eguneratzea, kreditu kobraezinen kudeaketa erraztea eta baita sistematikoki geroratu edo zatikatzeko ohitura zutenei ere , aldaketatxo batzuen bidez, emergentzi kasuetako erabiltzen diren prozedurak direla horiek ohartaraztea, benetan ordaindu ezin dutenentzat erabilgarriak. Beraz gauzak zuzendu, eguneratu eta udaletxean beharrezkoak ez diren izapide asko ekidingo direlakoan, alde bozkatuko dugu.

4.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko 5 zenbakidun  espedientearen hasierako onespena.  

Andramaixetan gastatu ez dugun kantitate bat kultura ekintzetara bideratzea ondo deritzogu eta bestalde mantenuetarako eta brigadaren lanetarako bideratuta zegoen dirua dagoeneko gastatu bada, jarri beharrekoa jartzea izango da logikoena. Informatika ekipoak eguneratzen joan behar direla ere ez dut uste inork zalantzarik egingo duenik, dituzten urteak, erabilpena eta beharren arabera. Beraz, egingo den gastuari gure oniritzia emango diogu.

 

5.- Mailegua kontratatzeko 2021eko Kreditu Eragiketaren onespena.

Epe motz/ertainera irisgarritasunari eta igerilekuari irtenbide bat ematea nahi bada, maileguak eskatzea besterik ez dugu ikusten. Hori bai, ez dugu herria hipotekatu nahi. Mailegu honekin eta orain gutxi eskatu genuenarekin, udaletxeari, azken urteotan ordaintzen ari dena baino gutxiago ordaintzea tokatuko zaio, aurrekoak bukatzean hasiko baikara berriak ordaintzen eta esan bezala, hurrengo urteetan orain arte baino gutxiago ordaindu beharko dugu kontzeptu honetan. Beraz, herritarren ongizatera bideratuko ditugun dirutza hauek onura ekarriko digulakoan eta arrisku handiegirik hartzen ez dugula pentsatuz, baietz bozkatuko dugu.

 

6.- 2022rako Ordenantza Fiskalen aldaketaren hasierako onespena.

          2022 TASAK/ZERGAK
IBI ETXETIARRA (2020) –     131.813,79 €
ETXE HUTSAK          80.000,00 €
KOTXE ZAHARRAK          15.000,00 €
–       36.813,79 €
ZABORRAREN TASAN BILDUTAKOA (2020)    1.143.356,14 € 3,22% 36.813,79€ 

 

Aurten, beste herrien batez bestekoan kokatzeko, azken urteetan behetik egon den  IBI industriala igotzearen alde azaldu zarete eta herritar denoi ukitzen digun IBI etxetiarra berriz, ia %7a goitik mantentzea erabaki duzue. Gu ez gara tasa/zerga gutxi kobratzearen aldekoak, garbi baitugu, hori, diru faltarik ez duenari datorkiola ondo, baina urtero bezala aurten ere garbi utzi nahi dugu, guk, azken urteetako ildo beretik jarraituz, diru bilketa beste era batera egingo genukeela, guretzat egoki eta justuena baita.

Azken urteetan IBI etxetiarra batez bestekotik, “mediatik”, gora kobratzearen alde zaudete beste denok eta gure taldea da, urte askotan mantenu zen irizpenaren alde egiten duen bakarra, hitzaren jabe izaten jarraitzen duen bakarra. Beraz, azken bost bat urteetan gehiago ordaintzen ari garen zerga hau jaisteren alde egiten dugu aurten ere, aurretik esan bezala, herritar denei ukitzen digun zerga delako eta urte askotan mantendu den irizpenarekin jarraitzea nahi dugulako, hau da, beste inguruko 20 herrien betez bestean mantentzea.

Etxe hutsen errekargua eskatzen ere urteak daramatzagu, herritar asko baitago alokatzeko beharrean eta eskubide hau ez ukatzeko aukera gehiago emango ligukeelako, hutsik dauden etxeak alokairura bideratuz eta horrela ez balitz, beharrik ez luketen bi etxebizitza hauen jabeei errekargu bat kobratuz. Jaurlaritzak aurten, etxe hutsei kobratzeko kanon berri bat jarri du martxan eta hilabeteak daramazkit gure herriko udal gobernuak zer egin behar duen galdetzen, erantzun zehatzik entzun gabe. Esperantza txiki bat banuen, Arriola Sailburua, argi eta garbi, kanon hau kobratzearen alde azaldu zenean eta bere partiduko, Azkoitiko udal gobernuko zinegotziaren botoarekin gehiengoa lortzeko bidea izango genukeela jakinik, baina esan bezala oraindik ez dugu erantzun garbirik jaso.

Gehien kontsumitu eta kutsatzen duten autoei hobariak ematea ere ez dugu ondo ikusten eta aurten ere kotxe zaharrak izateagatik ematen den laguntza kentzeko eskaria mantentzen dugu.

Eta jaitsiera hau konpentsatzeko, zaborraren tasa igoko genuke %3,22 puntutan, bai ala bai Mankomunitateari ordaindu beharreko tasa bat delako eta egokiago ikusten dugulako, ahal den heinean, zaborraren gastua bere tasan biltzea, herritarra ohartu eta kontzientziatu dadin zaborrak duen gastuaz.

Azkenik, ez nuke esan gabe utzi nahi urteetan eskatzen ari garen udalaren landa bideen tasaren beharra. Inguruko beste herrietan indarrean dago eta guri min ematen digu, egurra moztera etortzen diren enpresek, baserri bideak nola uzten dituzten ikusteak. Aspalditxo, pinuaren gaitza medio, enpresa hauek irabazi handiak izan dituztenaren errezeloa dugu, baina apurtzen dituzten bide horiek denon artean ordaindu behar izaten ditugu. Gure nahia beste herrietan kobratzen zaien fidantza kobratzea litzateke eta apurtzen dutena hortik kobratzea, hau da baserri bideak aurkitu zituzten bezala uztea. Bestalde egur horren jabeari ere tasa bat kobratzen zaio beste herrietan. Guk ez genuke baserritarra gehiago kaltetu nahi eta zerbait kobratzera helduko bagina, %100ean beraiei bueltatzearen alde azalduko ginateke, baldin eta zuhaitz autoktonoak sartu eta sortutako basoak zaintzeko autua egingo balute, guretzat, ordenantza honen helburu nagusiena, baserri bideak zaindu eta gure basoak berreskuratzea baita. Aurten, bide hauen inbentarioa bukatu gabe dagoela jakinarazi diguzue eta beste urte bat itxaron beharko dugula, baina ea datorren urtera begira beste taldeok ere ordenantza hau martxan jartzera animatzen zareten.

Hauek izango lirateke Azkoitia Bai herri plataformak gure herrira begira ezarriko lituzkeen tasa/zergak eta zuenetik urrun daudenez ezetz bozkatu beharko dugu.

 

 

7.- Zubiaurre-Elkargune Institutuko kultur, kirol eta aisi ekipamenduan eta  Ugarteigaran estali gabeko igerilekuetan eskaintzen diren zerbitzuen izaera publiko ez  tributarioko ondare prestazioa arautzen duen udal Ordenantzaren hasierako  onespena.  

Aurten garbi utzi diguzue jarduera bakoitzari ahal den etekinik handiena atera nahian jartzen dituzuela prezioak, pertsona gehiago sartzeko posibilitatea badago edo material gutxiago behar bada, merkeago. Beti esan ohi izan dugu erabiltzaileek jarduera horien gastuen gehien bat ordaindu behar luketela, erabiltzaile ez direnek nahiko egiten baitute instalazioa kostatu zenaren bere partea jarriz. Ulertzen dugu herritarraren ongizatera bideratutako inbertsio bat dela, baina herriko zerbitzu bat izanik, ez genuke soilik jarduera bakoitzaren etekinean zentratu nahi. Beraz, herritarraren ongizateari garrantzia emanez, eta herri zerbitzu bat den heinean, jardueretan dauden prezio aldeak ez ditugu ondo ikusten eta etekinari eman behar zaion garrantzia emanik, nahiago dugu herritar bakoitzak nahi duen edo ondo datorkion kirola egiteagatik, berdintsu ordaintzea eta hori lortzeko bi aukera ikusten ditugu:

 • Jardueretan dauden prezio aldeak murriztea edo
 • Multikirola jarduera denetara zabaltzea eta denek berdin ordainduz gero, bakoitzak aukeratzea zer kirol nahi edo komeni zaion egitea.

Gure ustez etekinen irizpen soila erabiltzea baino hobeto legoke beste hau eta etorkizunera begira denon artean eztabaidatzera gonbidatzen zaituztet, udal gobernuak bere irizpideak nahiko garbi utzi dizkigu batzordeetan, baina alderdi denen iritzia jasotzea nahiko genuke. Bitartean abstenitu egingo gara.

 

8.- Behin betiko onespenen berri ematea. 

9- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

10- Galde-erreguak. 

FacebookTwitterGoogle+

DESCONTAMINACIÓN DE INSAUSTI

DESCONTAMINACIÓN  INSAUSTI 

En el trabajo diario en el ayuntamiento, repasando los registros de entrada, hubo uno que me llamó la atención. No habíamos recibido ninguna información previa, pero como ya hace mucho que rompimos relaciones con Azkoitia Lantzen S.A. pudiera ser que se hubiera comentado algo en ese ámbito (ahora sabemos que no es así).

En dicha documentación se detalla que la empresa IRAGAZ WATIN S.A. está desarrollando una prueba piloto con nanobiopilas para el tratamiento y descontaminación de suelos alterados por presencia de hidrocarburos en el sector-2 y que el 9 de Enero de 2020 remitió al Gobierno Vasco un documento con el inventario de materiales presentes en dicha ruina industrial.

El órgano ambiental pasó inspección pasados más de un año y tres meses, el 27 de Abril del 2021, no solo en el sector-2, sino también en los otros dos, en el 1 y en el 3.

En la inspección se personó un técnico del ayuntamiento informando que el propietario del emplazamiento es la sociedad pública Azkoitia Lantzen (según nos han informado después en el ayuntamiento, a medias con ETORLUR, sociedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa en un porcentaje del 100% de su capital).

En el documento remitido al ayuntamiento podemos leer una extensa relación de residuos:

– fibrocemento, arenas negras de fundición, bidones de lubricante volcados, aceites hidráulicos, disolventes, pinturas, gomas,…

Concluyendo y constatando un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud de las personas y requiriendo un plan detallado, de cara a una actuación urgente, para la retirada y gestión de los residuos presentes.

Me parece que esta información es del interés de la ciudadanía y por ello tengo el deber de publicarlo.

FacebookTwitterGoogle+

2021-07-28ko Plenoa

Data: 2021-07-28

Udal osoaren ohiko bilkura 

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio. 

Ados

2.- 2021eko Araudi Planaren aldaketaren onespena. 

Ordenantza asko zaharkituak daude eta berrien eskaera ere badago. Hemen aipatzen dituzuenekin, oro har ados gaude eta baietz bozkatuko dugu.

3.- Azkoitiko Txikizkako Merkataritza eta Ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen  oinarri espezifiko erregulatzaileen hasierako onespena. 

Arazo txiki batzuk izan ditugu oinarri hauek finkatzerako orduan. Herrixen elkartetik eman den iritziarekin akats hauek konpontzea lortu da, baina gu puntu batean ez gaude zeharo ados. Udaletxe batean gardentasuna muturreraino eramatea izan behar genuke helburutzat eta gure ustez bonoarekin batera faktura ekartzeak ez luke sortu behar inongo arazorik eta esan bezala gardentasunari beste puntu bat erantsiko lioke.

Dena den bonu hauen helburuaren alde azaldu gara beti, denda askotara zabaltzeko erabiltzen den bonu sistema gustuko dugula behin eta berriz errepikatu dizuegu, eta aurretik eginiko salbuespena kenduz, beste denean bat egiten dugunez, alde bozkatuko dugu.

4.- Azkoitiko Gizarte Larrialdiko Harrera-Etxebizitzaren erabilera eta sarbidea arautzen  duen ordenantzaren hasierako onespena. 

Azpimarratu emergentzia kasuetako dela soilik. Beharrak dituzten herritarren kopurua hasi egin dela. Erabiltzaileak ere aldatu egin direla, batik bat emakumea buru den guraso bakarreko familiak eta genero-indarkeria jasaten duten familiak direlarik. Hau horrela izanik, ordenantza aldatzea ere beharrezkoa ikusten dugu eta ez dugu inongo oztoporik jarriko.

5.- Azkoitiko Udala atxikitzea Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eudel Elkartearen arteko  lankidetzarako esparru-hitzarmenera, eta IZFE, S.A. eta Azkoitiko Udalaren arteko  lankidetza hitzarmenaren onespena. 

Apur bat Googlerekin eta pasatzen dena datorkit burura.

Nahiz eta programa hau erabiltzen jarraitzea asko garestituko zaigun, Aldunditik bideratutako programa bat izanik, beraiekin hartu emana errazten duela eta horrelako kudeaketa programak aldatzeak buruhauste asko ekarriko zizkigula kontutan hartuz, baietz bozkatuko dugu.

6.- Azkoitiko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzu kontratuaren bigarren  luzapenaren onespena.

Inoren kexarik jaso ez dugun bigarren eta azken kontratu luzapen honen alde bozkatuko dugu.  

7.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko 4 zenbakidun  espedientearen hasierako onespena.

Aurrekontuetan EH Bildu taldekoek AA.SS. berriak egitea eskatu zuten. Guk, orduan, gerakina izango genuela eta Martxotik aurrera ere gauzatzeko modua izango zela erantzun genuen. Bai ala bai egin beharrekoa da eta nahiz eta berria egitea ez den aurreikusten, eman beharreko bidea berdina dela diote. Irailean hasi eta pare bat urteko lana izango dugula aurretik esan digute eta ordurako EEH/RCD instalazioen arazoa konponduta izango dugula. Guk, gai horrek hartu duen zentzugabekeria ikusita, nahiko zalantza baditugu, baina ea hala den.

Bestalde baserri bideen tasa/zerga eskatzen dagoeneko urte batzuk daramazkigu eta aurten gauzatzea espero genuen. Tasa/zerga honen helburua bide hauek zaindu eta basoak mantentzea da eta lehen bai lehen martxan jartzea nahiko genuke eta inbentario honek ez atzeratzea. Beraz, eskari hau egin ondoren, diru hau eginkizun horietan erabiltzea ondo ikusten dugu. 

8.- Udalak Urola Erdiko Mankomunitaterako izendatutako ordezkarien aldaketa. 

Esan behar gure taldeak ez duela Mankomunitatean ordezkaritzarik eta ez zaigula inoiz burutik pasa beste taldeen ordezkaritzan sartzea. Beraz aldaketa hori egitea aurreikusi badute, guk behintzat ez diogu inongo oztoporik jarriko.

9.- 2020. urteko plan finantzarioaren emaitzen urteko txostenaren berri ematea. 

10.- 2021. ekitaldiari dagokion kontrol finantzarioko urteko planaren berri ematea. 

11.- Behin betiko onespenen berri ematea. 

12- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

13- Galde-erreguak.

FacebookTwitterGoogle+

INSAUSTIREN DESKONTAMINATZEA

Udaletxean, eguneroko lanean ari ginela, aurretiazko informaziorik ez geneukan eta atentzioa eman zigun dokumentu baten sarrera ikusi genuen. Egia esan harrituta gelditu ginen, baina Azkoitia Lantzenen parte ez garenez, behar bada sozietate horretan aurkeztua izango zen lehendik.

IRAGAZ WATIN S.A. enpresa Intsaustiko eremuan  proba pilotu bat egiten ari omen da, nanobiopila bitartez, hidrokarburoz  kutsatutako lurrak tratatu eta garbitzeko, burdina funditzen zuten eremuan.

2020ko urtarrilaren 9an Eusko Jaurlaritzara, eremu honen egoeraren berri izan zezaten idatzi bat bidali zuen IRAGAZ WATIN S.A. enpresak.

2021eko Apirilaren 27rarte ez ziren jaurlaritzatik ikuskapen bat egitera etorri. Eremu hau osorik ikuskatu zuten, ez proba hau egiten ari zirena soilik. Ikuskaritza honetan udaletxeko teknikari bat egon zen presente, eta idatzian dionez, berak esaten du pabiloi hauen jabea Azkoitia Lantzen dela (gerora udaletxetik informatu gaituztenez Aldundiarekin erdi bana).

Hondakin asko aipatzen da:

Fibrozementua, fundizioko areak, pinturak, olioak, fuel, gomak, … esaterako.

Material hauek kontutan haturik arriskua ikusten da bai ingurumenari eta baita osasunari kalteak eragiteko.

Gehienez ere 2 urtez egon daitezkeela dio hondakin ez arriskutsuak gordeta eta gero balorizatzera eramango balitz soilik.

Azkenik Jaurlaritzak eskakizun batzuk egiten ditu eta horien artean, hondakin hauek lehen bai lehen eremu horretatik kendu eta kudeatuko lituzkeen plan zehatz bat.

Azkoitia Bai herri plataformaren ustez, informazio hau herritarrak jakitea garrantzitsua da eta horretan saiatuko gara.

FacebookTwitterGoogle+

2021-07-21 eko Plenoa

Data: 2021-07-21 

Udal osoaren ez ohiko bilkura 

BAKARRA.- Residencial GE, S.L.k proposatutako hirigintza-hitzarmena onartzea, HAE  29 Gurutzeagari buruzkoa.

2006tik dator kontu hau eta hemen ere, nola ez, Azkoitia Lantzen, UTE Txalon Erreka eta beste sozietate batzuk agertzen zaizkigu. Garai haietan, enpresa hauek, eta nola ez, Azkoitiko udala agertzen dira tartean. Gure taldeak Azkoitia Lantzenen ez du kargurik hartzen eta hemen duzue zergatiaren adibide bat. Ez dut gehiegi luzatu nahi eta pelikula honetan parte hartu duten protagonisten aipamen bat besterik ez dut egingo. Aurretik aipatutako Azkoitiko udala, Azkoitia Lantzen, UTE Txalon Erreka eta ondoren datozkigun  Gurutzeagako Etxebizitzak S.L., Kutxa, Irlandako “fondo buitre” bat eta azkenik Grupo Eibar, Residencial Azkoitia izenean , hori bai, berriro ere Azkoitiko Udala tartean sartuz.

Badirudi, oraingo honetan, hitzarmen hau sinatzeak, garai haietan ordaindu ez ziren zorrak kobratzea erraztuko digula eta alde horretatik positibotzat jo beharko dugu azken mugimendu hau.

Gure zalantzak izan ditugu, esan bezala aurrekarietan Azkoitia Lantzen S.A. aurkitu dugunean, baina ez hitzarmenean eta ezta zuek bidalitako dokumentazioan ere aipatzen ez denez, dagoeneko inongo parte hartzerik ez duela izango suposatu dezakegu eta lehen eginiko operazioak alde batera utziz,  hemengo hitzarmen hau soilik kontutan hartuz, alde bozkatuko dugu.

FacebookTwitterGoogle+

2021-06-30 eko Plenoa

 

Data: 2021-06-30 

Udal osoaren ohiko bilkura

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena, hala badagokio. 

Ados

2.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko 3 zenbakidun  espedientearen hasierako onespena.  

Oro har, hemen aurkeztu dizkiguzuen proposamenekin ados gaude. Haur eskolaren pintaketa eta Xabier Munibe ikastolako karpa mantentzearen alde. Herriko merkataritza sustatu nahirik herrian bonoak zabaltzea ondo iruditzen zaigu. Udaletxeari itsatsita dagoen lokala erostea ere zentzuzkoa da, batik bat lokal horren gainean dauden beste solairuak udaletxearenak direla jakinik. Marixako eliza barnean ondare garrantzitsuak daudela  ere informatu gaituzue eta bertako auzokideak eta nahi izan ezkero beste hainbat herritar biltzeko puntu bihurtu daiteke. Floreagako igogailuen lehentasuna beti azpimarratu izan dugu eta teniseko pistak estaltzeko behar den dirua askotxo iruditu arren, bertako eskolan soilik, 270 ikasle daudela kontutan hartzen badugu nahiko ondo justifikatuta dagoela esan genezake eta baietz bozkatuko dugu.

3.- 2020-2022 Azkoitiko udaleko dirulaguntzen plan estrategikoaren 3. aldaketaren  onespena.  

Nahiz eta plenotik pasa beharra saihestu nahi izan genuen, diru laguntzak plan estrategikoan txertatzeko tramitea pasa beharra dagoenez, baietza emango diogu.

4.- 2022 ekitaldian lan ondorioetarako Azkoitiko udalerriko tokiko bi jaiegunak  zehaztea. 

Urtero bezala langileekin adostasuna dagoen galdetu ondoren, eragozpenik ez dagoela erantzun diguzuenez, alde bozkatuko dugu.

5.- Azkoitiko Zubiaurre-Elkargune eraikineko igerileku eta aldagela berrien exekuzio  proiektuaren onespena.  

Badirudi, iragarri zeniguten bezala, aldaketak proposatu zituzten taldeekin eta proiektua egin dutenekin bildu zaretela eta adostasuna lortu duzuela.

Obrak aurrera doazen heinean, talde hauekin kontaktuan jarraituko duzuela ere aipatu diguzue. Emandako pausu denak ondo emanak direla iruditzen zaigu eta badakizue  ondo eginak  zoriontzeko ez dugula inongo arazorik, beraz zorionak eta alde bozkatuko dugu noski.

6.- Azkoitiko herrian etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak ematea arautuko dituzten  oinarrien aldaketaren onespena. 

Aldaketa garrantzitsuena, laguntza hauek, soilik gazteentzat izan beharrean, beste kolektibo batzuei zabaltzea izan zen. Orain hemen aurkezten direnak, zuzenketa teknikoak dira gehienbat eta baietz bozkatuko dugu.

7.- Azkoitia Lantzen, S.A. eta Azkoitiko udalaren arteko hitzarmena berritzea, alokairua  sustatzeko laguntzak izapidetzeko. 

Gure taldeak Azkoitia Lantzen S.A.rekin aspaldi moztu zituen erlazio denak eta enpresa hau tartean den bakoitzean bezala ezetz bozkatuko dugu.  

8.- 2020 ekitaldiko Azkoitiko Udala, Zubiaurre-Elkargune Institutua, San Jose Egoitza  eta Azkoitia Lantzen, S.A.-ren Kontu Orokorrak eta Kontu Kontsolidatuaren onespena.  

Kontuak ondo eginak egongo direla ez dugu zalantzan jartzen, baina Azkoitia Lantzeneko partaide ez garenez, bertatik datozkigun gaiei ezetza ematea besterik ez zaigu gelditzen.

9.- EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa, LGTBI harrotasunaren nazioarteko  egunari buruzkoa. 

Puntu honetan eta hurrengoan erantzun berdina emango dugu, ezezkoa.

Badakizue ez garela plenoan honelako mozioak irakurtze soilaren aldekoak. Hori bai, beti bezala, nahiz gai honetan, nahiz mozio edo adierazpenak landu behar diren beste guztietan, ahal dela gure herrian finkatuz, denon artean eztabaidatu ondorengo erabakiak hartzen saiatu behar genuke.

10.- EAJ-PNV eta PSE-EE udal taldeek aurkeztutako mozioa, sexu-askapenaren  nazioarteko egunari buruzkoa. 

 

11.- 2020 ekitaldiko finantza kontroleko txostenaren berri ematea 

                                                                          

12- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

 

13- Galde-erreguak

 

FacebookTwitterGoogle+

2021-06-23ko Plenoa

Data: 2021-06-23

 

Udal osoaren ez ohiko bilkura

 

BAKARRA.- Urola Erdiko Mankomunitatearen eta Azpeitiko Udalaren arteko hitzarmena, Azpeitiko Udalari udalerrian komunitate-ongizatea eta ingurumenaren babesa sustatzeko inbertsioak, programa eta zerbitzuak burutzeko konpentsazioa ematekoa.- Kasazio Errekurtsoa tartejartzea. 

 

Aurreko legealditik, bai orduan zegoen idazkariak, bai oraingoak, bai udalak kontratatuta duen abokatuak, epaiketara joateko nahiko argudio ditugula esan izan digute beti. Politikariok berriz, batzordean, aho batez hartu genuen bukaeraraino heltzeko erabakia, eta gure taldeak, urteak joan urteak etorri, Mankomunitatean hartu zen erabakiaren aurkako argudioak entzun izan ditu eta ondorioz, Azpeitiko Udalak diru hau jasotzeko eskubiderik ez duela garbi ikusten dugu. Lapatxeko zabortegia Azpeitian izateagatik Azpeitiak diru gehiago jasoko duela hitzarmen batean sinatuta dugu, eta bidezkoa iruditzen zaigu aparteko kalte ordain batzuk jasotzea, baina hortik aparte, mankomunitatean gehiengoa dutela eta beste diru kantitate batzuk jaso izana, ez dela  legezkoa ez eta bidezkoa errepikatzen digute denak behin eta berriz. Beraz errekurtso hau tartejartzearen aldeko bozka ematea besterik ez dugu ikusten.

FacebookTwitterGoogle+

EEH Plantak Azkoitian

Lurralde batzoedea 2021-05-20. Azkoitia Bai taldeak batzorde horretan azaldutakoak:

EEH planten beharra Azkoitian

EAELAB-ren erantzunaren kontra ez goaz inondik inora. EEH plantak gertu izateak, bakoitzak bere inguruko zaborra kudeatzera garamatza eta planta handiagoak eraikitzea ekiditen du, zeharo ados. Beste paragrafo honetan ere garbi dio:

 

El documento contempla expresamente lo siguiente: Se puede consíderar que las infraestructuras fijas, fijas menores y móviles existentes para el tratamiento de RCD para su valorización en Ia actualidad son suficientes hasta que se invierta la tendencia de generación, ya que, aunque no se pueda satisfacer en todos los casos el mencionado criterio de dístancia (25 Km), habrá que promover que las instalaciones exístentes alcancen su pleno rendímiento para evitar su cierre por falta de rentabilidad” Sin embargo, debido aI citado criterio de distancia derivado de los costes de transporte de Ios materiales, es aconsejable analizar la necesidad de ínfraestracturas de valorizaciónde RCDs en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

 

Beraz errentagarritasuna ere kontutan izan beharko dugu eta ahal bada 25km baino distantzia gutxiagora eraiki instalazio hauek. Berriro errepikatuko dut Azkoititik 25 km baino gutxiagora bi planta ditugula, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur Legazpin, hurrengo pausua beraien errentagarritasuna eta gaur egun ematen ari diren errendimendua aztertzea izango da. Planta hauek 100%eko jarduerarik ez badute ez du zentzurik 25km-ko eremuan beste berri bat eraikitzeak.

2030era begira dagoen plan baten zirriborroa ere aipatzen da eta urte horretara heltzen garenean orain baino 3,5 MM m3 gehiago gorde beharko ditugula berrerabiltzeko. Oso ondo iruditzen zaigu eta egun hori iristen denerako gure herria prestatuta egongo den zalantzarik ez dugu egiten eta eman beharreko pausuak zentzuz ematea besterik ez zaigu gelditzen. Beraz inguruan ditugun beste planten errendimendua aztertu beharko da une oro eta etorkizunean gehiagoren beharra ikusten bada, arazoren bat sortu aurretik ondo prestatu, baina gure taldetik ez dugu ez momentuz eta ez etorkizun hurbilera begira inongo beharrik ikusten.

Beste inguruko planten errendimendua kontrolatzeko udaletxea gauza ez balitz, Ingurumen sailaren laguntza eskatuko genuke, elkarlanean mundu garbiago bat eraikitzeko ardura denona baita eta nahiko berandu baikabiltza dagoeneko.

Eta ingurumena axola zaigulako ez ditugu momentuz behar ez ditugun plantak ireki nahi eta ireki beharko bagenitu, tamainari eta tokiari bere biziko garrantzia eman eta gero.

Azkenik galdera hau luzatu genuen azken Lurralde batzordean: Sailburu baten aginduak ez al du ezertarako balio? Gogoratu honako hau diola:

 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak (EEH) (EHZ kodeak: 170101, 170102, 170103, 170107, 170904): gaur egun, tratamendu-instalazio finkoetan nahikoa gaitasun dago EAEn sor­tzen diren EEH guztiak balorizatzeko.

 

Eta 2021ko Martxoaren 3ko sailburu berriaren aginduak berresten duena.

FacebookTwitterGoogle+

2021-05-26 Udal Osoaren Ohiko Bilkura

Data: 2021-05-26 

Udal osoaren ohiko bilkura

1.- Aurreko bilkurako aktaren onespena, hala badagokio. 

Ados.

2.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko 2 zenbakidun  espedientearen hasierako onespena.  

Kreditu aldaketa honek daramatzan puntuak banan bana erantzungo ditugu:

 • Ikastolako mantenua eta pandemia garai honetan, gure txikienek jolas toki egoki bat izatearen premiatasuna baloratuz, karpa bat alokatzeko dirua gastatzea egoki iruditzen zaigu.
 • Kultur etxeko garbiketan pasatzen diren orduak zenbatu ondoren, lanketa hori bermatzen jarraitzeko diru kopuru hau falta bada, gure aldetik ez diogu oztoporik jarriko.
 • Kultur inkestaren ondorio, beste behar batzuen artean, Baztartxoko eraikina erabiltzen duten kultur taldeek sumaturiko gabeziari aurre egiteko, etekin handia aterako zaion ekarpena izango dela deritzogu.
 • Floreagako eremu honetan ere, aurretik herriko beste hainbat lekutan egi den bezala, aukera dagoenean, herriko ur zikin eta euri urak aldentzearen alde.
 • Eta azkenik Hilerriko kaperaren teilatua, egoera txarrean dagoen udalaren eraikin bat dela jakinik, beste eraikin denak bezala, egoera onean mantentzearen alde.

3.- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2  zenbakidun espedientearen hasierako onespena.  

Kreditu aldaketa honetan ere beste lau gastu aurreikusten dira:

 • Spining/cicling klaseek arrakasta handia dute udal polikiroldegian eta erabileraren ondorio bizikletak izorratu edo zaharkitu direla dirudi. Beraz, bertako teknikariek berriak erosteko beharra ikusten badute, horrela izango da. Beste herrietan ere egin behar izan dituzte horrelako inbertsioak eta azkenean, lizitaziora atera ostean hemen aurretik jartzera goazen kopurua baino merketxoago irten zaizkie. Ea hemen ere berdina gertatzen den. Zaharrekin zer egin ideia batzuk aurkeztu genituen eta mesedez erabakia hartzen denean informatzea eskertuko nizueke.
 • Sarrera nagusiko lurra, estali gabe egon zen garaian kalteak jasan izan zituen eta konpondu beharra dago.
 • Gaur egun berriz, beste sarrera batzuk irekitzeak, erosoago izateaz gain, jende pilaketak ekiditea ekarri digu, baina hala eta guztiz ere zain egon beharko balitz, itxarote hori arintzeko estalpeak eraikitzea bidezkoa dela iruditzen zaigu.
 • Eta azkenik, inklusioaren baitan, aniztasun funtzionala dutenentzat eta ez dutenentzat bizikleta bat erostea ere babestuko dugu.

4.- Azkoitiko Udalerriko kale garbiketa zerbitzu kontratuaren bigarren luzapenaren  onespena. 

Badirudi goizeko ordu txikietan gure kaleetako zaborra bat-batean desagertu egiten dela, baina ezta horrela eta izugarrizko dirutzak gastatzen ditugu sortzen dugun zabor guztia jasotzen, kale garbiketari, kontenedore bidez jasotzen duguna gehitzen badiogu, urtean bi milioitik gora. Aspalditik izan dugu egun bat edo beste zaborra jaso gabe utzi eta herritarren erreakzioa ikusteko gogoa.

Garbi dagoena da negozio handi bat dagoela atzean eta talde politiko bakoitzari bere enpresa laguna ezartzen diogula atzetik, eta bakoitza bere buruari begira jartzen denean, beste gai askotan bezala, herritarra alde batera uzten dela.  Beraz, herritarra eta zabor gutxiago sortzea erdigunean jartzeko, nahiz alderdi, nahiz herriko beste edozein talderekin lanean jartzeko prest.  Baina momentuz behintzat, beste alternatibarik ez dagoela eta kontratuaren azken urtera heldu garela kontutan izanda, egin beharko genituzkeen aldaketak, hurrengo kontratuari begira egitea izango dela egokiena iruditzen zaigu eta indarrean dagoena bere horretan bukatzearen aldeko autua egingo dugu.

Enpresa atzean izate horrek ulertezina eta eztabaida sortu ditu. Esan behar lizitazio eta kontratazio mahaiak ondo eta legez egiten direla, baina guk esan nahi genuena, herritarrak hori horrela ez dela pentsatzen dutenaren errezeloa dugula eta esleipenak zuzenean egiten direla asko eta askok pentsatzen dutela. Beraz gure ustez, nahiz eta gutariko bakoitzak, kalean gai hau argitzeko ahaleginak egin, behar bada udaletxetik ere herritarra informatzea ez litzatekeela gaizki egongo.

 

5.- 2021eko Ordenantza Fiskalen aldaketaren onespena, ostalarientzat mahai,  mahaitxo, aulki, zoladura, loreontzi, itzalkin edo antzeko instalazioengatik dagokien  tasetan Covid 19 gaitzaren krisiaren ondorioz aparteko hobarien inguruan.  

Laguntza hauek ematea, denon artean hartutako erabakia izan zen eta orain atzera egiteak ez luke inongo zentzurik izango eta baietz bozkatuko dugu.

 

6.- Behin betiko onespenen berri ematea.  

7- Aurrekontuari buruzko informazioa. 

8- Galde-erreguak.  

FacebookTwitterGoogle+

EEH/RCD plantak Azkoitian

Azkoitia Bairen ustez eman beharreko pausuak

Azkoitia Bairen erantzuna jaurlaritzaren ezezkoari:Ekonomia zirkularra ardatz hartuta eta benetako garrantzia eman ondoren, dagoeneko sailburuak eman duen agindua errespetatuz (nahiko instalazio dagoela EAEko lurralde denetan), behar ez diren honelako instalazio arriskutsurik ez eraikitzea. Honelako instalazioetan ingurumen arriskuak beti egongo direlako, zarataren eta bibrazioen ondorioak, airearen kutsadura, isurtzen diren hondakin finen kopurua, … eta konkretuki Azkarateko instalazioari dagokionez igarobide ekologikoarekin mugakidea dela, Aldazabal errekari dagokionez, ezker ertzeko erribera-baso ia osoa kendu dela egiaztatu delako ingurumen azterketan. 

Beraz ekonomia zirkularra errespetatuz Azkoititik gertu dauden bi planta ditugula jakinda, Txaraka Zaldibarren eta Urkiondo-ekolur Legazpin, ez dago inondik ere Azkoitian beste planta bat eraikitzeko beharrik, eta etorkizunean, 2030 hondakin plana garatzen doan heinean, aztertuko dira beharrak, eta behar horien arabera, udaletxeak hartu beharko luke (herriko beharrei egokitzeko instituzio egokiena dela deritzogu), zer tamaina eta non kokatu beharko luketen, beti ere beharko balitz, instalazio horiek.

Laburbilduz , hartu behar ez diren arriskuak hartzearen aurka eta ekonomia zirkularraren baitan, eraiki beharko litzatekeen planten alde gaudela

 

Larke-360 enpresari: Udaletxean aurkeztu dituen alegazioak ikusirik nahiko garbi utzi dutela, baina kontraesanak ekiditeko udaletxe honetan ,herriak instalazio hau nahi ez balu, egingo ez luketela esan zutenean eman zuten hitzak ez al duen balio egiaztatzea. 

 

FacebookTwitterGoogle+